Home

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen bij Heembouw

Snel inzicht in alle mogelijkheden van de klantvraag

Om voor onze klanten plekken te creëren, waar mensen willen zijn, zijn we altijd nieuwsgierig naar innovatie en verdergaande technologische vernieuwing. Om zo duurzamer, sneller en innovatiever te kunnen creëren. Daarnaast hebben we een grote drive om slimmer en efficiënter te werken. Technologische vernieuwing helpt ons daarbij. 

Eén van de grote innovaties, waar we vanuit het Heembouw Next programma op blijven investeren is parametrisch ontwerpen. Een geautomatiseerd proces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen (deel)ontwerpen kunnen worden gegenereerd. Hiervoor wordt de rekenkracht van de computer gebruikt. Door een script te schrijven, waarbij parameters worden ingevoerd, genereert de computer wat in het ontwerp met die parameters mogelijk is. Met deze manier van geautomatiseerd ontwerpen, kunnen we onze klanten snel en volledig inzicht geven in de mogelijkheden van hun huisvestingsopgave. 

Testen en uitproberen

Een dedicated development team werkt nu ruim twee jaar aan de ontwikkeling van parametrisch ontwerpen binnen Heembouw. In de eerste fase is vooral gewerkt aan het ontwikkelen van apps voor verschillende onderdelen van een distributiecentrum. Deze zijn samen met onze partners uitgewerkt tot bruikbare toepassingen, die nu door klanten en collega’s kunnen worden getest. Feedback en wensen nemen we vervolgens mee in de verdere ontwikkeling. 

Paris Proof-app maakt gebouw energiezuiniger

Een bruikbare ‘use case’ is de in ontwikkeling zijnde ‘Paris Proof’-app. De energievoorziening van een bestaand kantoorgebouw is Paris Proof bij een maximaal energieverbruik van 70 kWh per vierkante meter GO per jaar. De Paris Proof app, die samen met onze partner Vink is ontwikkeld, laat zien hoeveel kW per vierkante meter een gebouw nodig is (voor koelen, verwarmen, verlichten, datanetwerk etc). En maakt inzichtelijk hoe die hoeveelheid kan worden verminderd tot Paris Proof niveau, door het wel of niet aanbrengen van zonnepanelen, aanpassen van de positie van het gebouw op de kavel ten opzichte van de zon etcetera. Met deze app kan een gebouwconcept al vroeg in de ontwerpfase worden geoptimaliseerd en kunnen vooral op het gebied van energiezuinigheid grote stappen worden gemaakt. 

Groengevel-app: voor elke plek de beste groengevel

De ‘groengevel’-app vloeit rechtstreeks voort uit het parametrisch ontworpen natuurscherm dat, met een lengte van één kilometer en een hoogte van 15 meter, logistiek centrum Ara Almelo inmiddels compleet omringd. Voor dit natuurscherm is een klimplantendatabase ontwikkeld, met alle data die nodig is om de verschillende planten op de juiste plek tot volle wasdom te laten komen. Deze gegevens zijn verwerkt in de groengevel-app, waarmee voor elke plek de optimale groengevel wordt ontworpen, met bijbehorende inzichten, zoals kosten, beplantingsplan, bedekkingsgraad en een biodiversiteitsscore.

Bekijk het project: Ara Almelo

Constructie- en kavelstudie-app

Een van de apps die zijn klantwaarde al heeft bewezen, is de app waarmee je in één minuut een kavelstudie kan maken. Met invoer van de wensen van de klant, gekoppeld aan de data van de kavel, laten modellen direct zien hoe het kavel optimaal kan worden benut. Een ander voorbeeld is de constructie- app, die realtime laat zien wat de gevolgen voor de draagconstructie zijn als bijvoorbeeld de lengte-breedte verhouding verandert. Hierdoor kan je heel eenvoudig het aantal kilo’s staal -en de bijbehorende CO2 uitstoot- meenemen in de besluitvorming.

 

Met het bundelen van onze creativiteit, en expertise op het gebied van techniek, kosten en proces in deze slimme digitale tools, zetten we met parametrisch ontwerpen de volgende stap als ontwerpende bouwer. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze strategische partners, die hun kennis en expertise aan de apps toevoegen. Dat maakt de apps steeds vollediger, en daarmee waardevoller voor de klant. En heeft als mooie bijvangst dat er over en weer nog meer begrip en inzicht in elkaars proces komt. Beter voor de efficiency, voor onze samenwerking en dus voor onze klanten. 

Waar onze menselijke capaciteiten stoppen, gaat de computer verder om het beste gebouw te maken voor onze opdrachtgever.

Vivian WijburgArchitect

Dat wij als ontwerpende bouwer de kennis van ontwerp en uitvoering integreren, biedt ook hier enorm veel toegevoegde waarde.

Paul Kuijt, Technisch Ontwerper