Home

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen door Heembouw Architecten

Groen en natuurinclusief: een geluksfactor van formaat

Natuur komt niet uit de lucht vallen. Het is vandaag de dag wel meer dan ooit nodig. Dat betekent veel voor de bouw als sector en maakt onze rol als ontwerper van grote betekenis. Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is een krachtige oplossing voor die opgaven waar de combinatie te maken valt. En dat kan vaker dat je denkt. Los van de waarde voor klimaat en biodiversiteit is groen daarnaast een belangrijke geluksfactor. Een groene omgeving nodigt uit om buiten te zijn, is aantrekkelijk en gezonder. Voor mens, dier en klimaat.

Het integreren van natuur in onze projecten, met onder andere groene gevels, overvloedige beplanting, diervriendelijke buitenverlichting en nestkasten, bevordert de lokale biodiversiteit. In samenwerking met landschapsarchitecten en ecologen zorgen we ervoor dat deze ingrepen naadloos aansluiten op de lokale flora en fauna. Inmiddels is al ruim 60% van onze ontwerpende bouwerprojecten natuurinclusief ontworpen.

Natuurinclusief: hoe pakken we dat aan?

Al bij de start van een project betrekken we een ecoloog en geregeld ook een landschapsarchitect. Welke diersoorten zijn er, of zou je juist willen aantrekken om de juiste lokale balans te maken of te herstellen? Welke landschappelijke waarden -nu en straks- zijn van belang? Welke randvoorwaarden komen daar uit voort die we kunnen opnemen in het plan en het ontwerp? Deze stap levert veel inzichten op die van groot belang zijn. Als ontwerpende bouwer gaan we vervolgens gezamenlijk aan de slag, met zowel kennis van de uitvoering en realisatie, als ideeën ten aanzien van ontwerp en functie, om tot een optimaal plan te komen. 

Parametrische groengevel: groen en data samen

Heembouw is volop aan de slag met parametrisch ontwerpen. Dat biedt ook kansen voor groene keuzes. Want wat is de ideale groensamenstelling in relatie tot zon, wind en schaduw? De parametrische groengevel, helpt de optimale groengevel te ontwerpen op basis van een klimplantendatabase. Deze tool kan gebruikt worden voor ieder willekeurige gevel in Revit en geeft bijbehorende inzichten, zoals kosten, bedekkingsgraad en een biodiversiteitsscore. Het model berekent het optimum van de verschillende parameters, waardoor al vroegtijdig in een ontwerpproces een scherp inzicht ontstaat in mogelijke scenario’s.

lees onze visie op parametrisch ontwerpen

Eén kilometer groen: Ara Almelo

Grote gebouwvolumes maken groene keuzes urgent. Het distributiecentrum Ara wordt daarom voorzien van maar liefst één kilometer groen. Dit horizontale scherm neemt een flinke sprong voorwaarts in het vergroenen van dit gebied en het vergroten van de biodiversiteit. Door het ontwerp is dat ook nog eens goed zichtbaar en markant. Ara Almelo presteert hierdoor 66% beter dan de wettelijke MPG-norm (Milieu Prestatie voor Gebouwen).

Lees alles over Ara Almelo

Natuurinclusief ontwerpen en gerealiseerd distributiecentrum door Heembouw

Natuurinclusief ontworpen distributiecentrum in de praktijk

Virgo Aalsmeer is één van de eerste natuurinclusieve distributiecentra in Nederland, ontwikkeld door STELLAR Development CV (een samenwerking tussen Heembouw en Stellar Development BV). Een mooi voorbeeld hoe Heembouw Architecten erin is geslaagd, het landschap in het ontwerp te integreren. Deze aanpak helpt ons om de groeiende vraag naar logistieke ruimte en de kwaliteit van ons kwetsbare landschap goed samen te kunnen laten gaan. Architect Diederik de Jonge en uitvoerder Arthur Straathof laten in onderstaand filmpje zien, hoe een natuurinclusief ontworpen distributiecentrum er in de praktijk uit ziet.

Lees in ons jaarverslag het artikel over natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Lees in ons jaarverslag het artikel over natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Download het bestand