Home

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen door Heembouw Architecten
Virgo Aalsmeer door Heembouw Architecten
Hydra Utrecht door Heembouw Architecten

Een steeds belangrijkere rol voor biodiversiteit

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. En we willen een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Het integreren van de natuur in onze projecten sluit daar perfect bij aan. Ruimte geven aan de natuur is goed voor de lokale biodiversiteit. Denk aan groene gevels, een plantrijke invulling van het terrein en het toepassen van diervriendelijke buitenverlichting en nestkasten. We werken samen met landschapsarchitecten en ecologen om er zeker van te zijn dat de ingrepen ook echt aansluiten op de lokale flora en fauna. Inmiddels is al meer dan 50% van onze ontwerpende bouwerprojecten natuurinclusief ontworpen.

Natuurinclusief ontwerpen volgens Heembouw

Klimaatadaptief bouwen

Ontwerpen met de natuur betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaatadaptief bouwen. Zo hebben groene daken een waterbergend effect en zijn het natuurlijke hitteschilden. Tenslotte levert de natuur een inspiratiebron voor het creëren van gezonde woon- en werkomgevingen. 

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het leggen van relaties tussen het interieur en een groene buitenruimte, het plaatsen van noorderlichtkappen voor optimale daglichtvoorziening en het toepassen van maatverhoudingen die in de natuur veel voorkomen en een bewezen positief effect hebben op de beleving van de ruimte.

Natuurinclusief ontworpen distributiecentrum in de praktijk

Virgo Aalsmeer is één van de eerste natuurinclusieve distributiecentra in Nederland, ontwikkeld door STELLAR Development CV (een samenwerking tussen Heembouw en Stellar Development BV). Een mooi voorbeeld hoe Heembouw Architecten erin is geslaagd, het landschap in het ontwerp te integreren. Deze aanpak helpt ons om de groeiende vraag naar logistieke ruimte en de kwaliteit van ons kwetsbare landschap goed samen te kunnen laten gaan. Architect Diederik de Jonge en uitvoerder Arthur Straathof laten in onderstaand filmpje zien, hoe een natuurinclusief ontworpen distributiecentrum er in de praktijk uit ziet. 

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen bij Heembouw

Natuurinclusief bouwen heeft een zeer positief effect op het welzijn van mensen en het draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en klimaat adaptieve oplossingen. Typische aspecten waar onze klanten steeds meer waarde aan hechten!

Rogier Kant, senior architect Heembouw Architecten
Lees in ons jaarverslag het artikel over natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Lees in ons jaarverslag het artikel over natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Download het bestand
Natuurinclusief ontwerpen door Heembouw Architecten

Biodiversiteit, klimaatadaptief en goed voor het welzijn van mens en dier

Met natuurinclusief bouwen slaan we drie vliegen in één klap: we ondersteunen biodiversiteit, we bouwen klimaatadaptief én we creëren omgevingen die goed zijn voor het welzijn van mens en dier. We zijn er van overtuigd dat dit op alle gebieden waarde toevoegt aan de gebouwen die we maken. Daarom hebben we natuurinclusief ontwerpen en bouwen in 2020 op onze agenda gezet. En we hebben direct daad bij woord gevoegd, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van distributiecentra.

 1. Natuurinclusief ontwerpen en bouwen als standaard?

  blog8 februari 2022

  Natuurinclusief ontwerpen en bouwen als standaard?

  Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is een belangrijk thema in ons strategisch plan. Dit raakt meest aan onze visie: Plekken creëren waar mensen willen zijn. Als organisatie krijgen we hier heel veel energie van en we merken dat dit concept erg aanslaat in de markt. In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. We zetten hier vol op in bij onze ontwerpende bouwer projecten, in samenwerking met ecologen en landschapsarchitecten. Natuurinclusief ontwerpen is goed voor de mens, de natuur en de toekomst en voegt daarmee letterlijk voor alles en iedereen waarde toe. Sr. architect Rogier Kant van Heembouw Architecten legt uit waarom natuurinclusief ontwerpen wat hem betreft de standaard zou moeten zijn. 

 2. DC Greenpark ism STELLAR Development

  blog16 juni 2021

  Dit is hoe goeddoen voor de natuur leidt tot dubbele meerwaarde voor uw gebouw

  Wist u dat u met de nieuwbouw van uw distributiecentrum kunt bijdragen aan meer biodiversiteit, terwijl u daarmee tegelijkertijd de waarde van het gebouw verhoogt? Extra mooi: u creëert een duurzamer gebouw en een gezondere, prettigere en meer inspirerende omgeving voor uw medewerkers. Hoe? Door uw gebouw natuurinclusief te ontwerpen. Dat is nu nog onderscheidend, straks is het de gewoonte. Hier leest u waarom. 

 3. Het nieuwe bedrijfspand van Hordijk in Zaandam gerealiseerd door Heembouw

  blog27 januari 2021

  Wat bedoel je, een ontwerpende bouwer?

  Het wordt ons regelmatig gevraagd. Wat doen jullie als ontwerpende bouwer anders dan andere aannemers en wat levert dat mij als opdrachtgever op? Onze antwoorden hierop liggen in de dagelijkse praktijk besloten. In deze blogserie – wat bedoel je, een ontwerpende bouwer? – geven Heembouwers een inkijkje in die praktijk, aan de hand van een sprekend voorbeeld. In deze editie is dat Diederik de Jonge, architect bij Heembouw Bedrijfsruimten, die met zijn collega’s planontwikkelaars Robert Dolieslager en Eric Schulte intensief samenwerkte aan de nieuwbouw van het bedrijfspand van Hordijk.