Home

Ara Almelo

Distributiecentrum met natuurscherm van 1 kilometer

Ara Almelo Distributiecentrum met natuurscherm van 1 kilometer
Status
Opgeleverd
Locatie
Almelo
Opdrachtgever
STELLAR DEVELOPMENT CV
Architect
Heembouw Architecten
Investeerder
Union Investment Real Estate GmbH
Omvang
Warehouse 39.119 m2, kantoren 2.597m2 en mezzanine van 5.269 m2

Op XL Businesspark Twente in Almelo is in oktober 2023 de bouw van distributiecentrum Ara Almelo officieel afgerond, het pand is opgeleverd aan belegger Union Investment Real Estate GmbH. Deze bedrijfsruimte was een ontwikkeling van STELLAR DEVELOPMENT CV (een samenwerking tussen Heembouw en Stellar Development BV). Heembouw Architecten was verantwoordelijk voor het ontwerp van Ara Almelo.

Ara Almelo Distributiecentrum met natuurscherm van 1 kilometer

 

Naast het ontwerpen van een aantrekkelijk en functioneel warehouse wilden wij ook de belangen van mens, natuur en dier in de opgave meenemen: we staan immers ook voor natuurinclusief bouwen. Het ecologisch natuurscherm is de ontwerpoplossing die antwoord geeft op alle ontwikkelingsuitdagingen. Het is een prachtige ecologische strik om de bestemming heen waardoor het een uniek karakter krijgt, voldoet aan alle eisen en een sterke bijdrage levert aan de biodiversiteit van het gebied.

Diederik de Jonge, Architect bij Heembouw Architecten

 

Ara Almelo, Distributiecentrum met natuurscherm van 1 kilometer

Innovatieve koploper

Ara Almelo ontving het certificaat BREEAM NL Very Good en voldoet als innovatieve koploper in de industrie aan de Europese richtlijnen voor taxonomie (de EU Taxonomie).

In het ontwerp en de keuze van materialen en technieken is gestreefd naar een zo laag mogelijke CO₂-footprint. Ara Almelo presteert hierdoor 66% beter dan de wettelijke MPG-norm (Milieu Prestatie voor Gebouwen).

Deze natuurinclusieve bestemming heeft alles in zich om een significante bijdrage te leveren op het gebied van goed werkgeverschap. Een groene werkomgeving heeft bovendien een bewezen positief effect op de productiviteit, motivatie en concentratie van werknemers.

Mensen voelen zich aantoonbaar beter in een “natuurlijke” omgeving

Mensen voelen zich aantoonbaar beter in een “natuurlijke” omgeving

Daarnaast nodigt natuur uit om te bewegen. Minder goed kwantificeerbaar, maar wel relevant, is dat een natuurrijke werkomgeving bijdraagt aan een betere merkidentiteit van een bedrijf. De ecologische maatregelen bij Ara Almelo zijn continu meetbaar en zullen zorgvuldig gewaarborgd worden. 

Met die data kan de eindbelegger en eindgebruikers inzichtelijk maken, eventueel bijsturen en leren, wat de bijdrage is van het gebouw en bedrijfsactiviteiten op de natuur en maatschappij. Ons onderzoek laat uitgebreid zien dat ook de omgeving sociaal en economisch voordeel heeft van de geoptimaliseerde ecologische omstandigheden. 

De kwantificeerbare aspecten (zoals CO2-opslag en de verbetering van de luchtkwaliteit) en de kwalitatieve effecten zorgen onder andere voor het optimaliseren en concretiseren van diverse zaken zoals ziekteverzuim, koolstofopslag, rioolzuivering en waterschade.

Strategisch adviseur, Mark Bode - Rebel Flora & Fauna

Ara Almelo Distributiecentrum met natuurscherm van 1 kilometer
skip

Bouw Ara Almelo in beeld

Neem een kijkje tijdens de bouw van Ara Almelo begin april 2023 op XL Businesspark Twente.

Heembouw leverde in oktober 2023 dit pand reeds op aan belegger Union Investment

Natuurinclusiviteit kreeg een centrale plek in dit distributiecentrum, ontwikkeld door Stellar Development.

Project updates

    Bekijk ook de andere Stellar bestemmingen

    Natuur, architectuur, technologie en functie. Deze kenmerken een bestemming van “stellar” kwaliteit. Bekijk deze en andere bestemmingen die Stellar Development ontwikkelt in samenwerking met Heembouw en Heembouw Architecten. 

    Volgend project