Home

Wonen

Heembouw Wonen

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Dat doen we met nieuwbouw, transformatie van leegstaande gebouwen of renovatie van bestaande woningen. Altijd met het doel een ideale woonomgeving voor de bewoners te realiseren, waar ze zich thuis voelen. We willen weten wat mensen willen, wat ze verwachten van hun woning en woonomgeving. We onderzoeken de kansen die de markt en de buurt bieden. Zo ontwikkelen we woningbouwprojecten die naadloos aansluiten op de marktvraag. Door samen te werken aan plannen waar bewoners direct bij betrokken zijn, creëer je plekken waar mensen willen zijn. Met hart voor hun leefomgeving!

Heembouw Ontwerpende bouwer

Ontwerpende bouwer

Als ontwerpende bouwer geloven wij in de kracht van het ontwerpen en bouwen onder één dak. Géén gelegenheidscombinaties, maar het is onze dagelijkse praktijk om specifieke oplossingen te bedenken voor specifieke klanten. Iedereen brengt zijn eigen kwaliteiten, kennis en expertise in en gaat met elkaar voor het ene, gezamenlijke doel: een plek creëren waar mensen willen zijn. Deze integrale aanpak zorgt er ook voor dat we op andere bredere thema’s stappen kunnen zetten. Zoals de ontwikkeling van ons Slimm concept en natuurinclusief wonen. We kijken verder dan het hier en nu en pakken de vraagstukken op van morgen.

skip

Voordelen van de ontwerpende bouwer

Voordelen van de ontwerpende bouwer
Eén aanspreekpunt
Bij Heembouw zorgen we voor heldere en duidelijke communicatie en heb je één aanspreekpunt tijdens het proces om zaken mee af te stemmen: de procesleider. Doordat wij met alle disciplines met en naast elkaar werken, heeft de procesleider korte lijnen met het gehele projectteam. In het proces is de procesleider verantwoordelijk voor het ontwerp, de planontwikkeling, de realisatie, het onderhoud, budgetbewaking en planning. Daarnaast houdt de procesleider rekening met de wensen van bewoners, onderhoudt contacten met stakeholders en informeert de omgeving.

Voordelen van de ontwerpende bouwer
In één keer goed gebouwd
Je krijgt van ons een foutloos gebouw. Omdat wij ontwerpen om te bouwen, integreren we vanaf de eerste schets onze uitvoeringskennis in het ontwerp. Hierdoor weten we dat wat bedacht is ook realiseerbaar is. Wat wij presenteren kan ook daadwerkelijk gebouwd kan worden, past binnen budget, de planning én voldoet aan jouw verwachting. Vanuit het digitale BIM-model worden waarheidsgetrouwe 3D/VR beelden gemaakt. Deze kunnen ingezet worden voor het behalen van draagvlak in de organisatie en bij bewoners.
Voordelen van de ontwerpende bouwer
Prachtige plannen binnen budget
Vanaf de eerste schets ontvang je een aantrekkelijk ontworpen plan en een realistisch beeld van de kosten en de maakbaarheid. Zo krijg je gratis garantie op haalbaarheid. Zowel het gebouw, maar ook de directe omgeving van het gebouw of woning wordt hierbij betrokken.
Voordelen van de ontwerpende bouwer
98,6% op tijd opgeleverd
Heembouw werkt volgens de Lean-filosofie. Onze ontwerpen en planningen maken wij samen met onze vaste partners en leveranciers. Zo worden knelpunten direct gesignaleerd en samen opgelost,  committeert iedere partij zich aan de gemaakte planning en wordt in bijna 100% van de gevallen de planning gehaald. Daarbij garanderen wij altijd minder dan 4 opleverpunten. Hierdoor kunnen de huurders en kopers van een woning binnen de afgesproken datum (weer terug) in hun woning. Daarnaast biedt de samenwerking met onze vaste partners – ook in een dynamische markt – de zekerheid dat je krijgt wat je wilt, wanneer je het wilt.
Voordelen van de ontwerpende bouwer
Doorlooptijd 25% korter
Er wordt aan het project gewerkt met vaste projectteams waarin zowel ontwerpers als bouwers samenwerken. Dit team werkt vanuit één gezamenlijk belang om te komen tot het beste project. Dit zorgt voor een soepel lopend proces, waardoor de doorlooptijd met zo’n 25% verkort wordt ten opzichte van traditionele processen. Overleg en afstemming vinden snel en effectief plaats, omdat teamleden letterlijk naast elkaar (samen)werken. Dit maakt dat afwijkingen sneller worden geconstateerd en opgelost. En dat kansen en verbeteringen altijd worden doorgevoerd als ze zich voordoen. 
Voordelen van de ontwerpende bouwer
Meer duurzame waarde voor je geld
Meer krijgen dan je verwacht: wij gaan voor onze klanten voor de ‘wow’-ervaring. Heembouw is een innovatieve organisatie, altijd op zoek naar nieuwe ideeën en ontwikkelingen om onze dienstverlening te verbeteren en te verduurzamen. Zonder dat het ten koste gaat van de haalbaarheid van het project, worden innovaties meegenomen in ons proces. Dit biedt jou de mogelijkheid je te profileren op het gebied van innovatie, natuur, grondstoffen en energie.
Voordelen van de ontwerpende bouwer
Uitzonderlijke blije klanten en bewoners
Onze gezamenlijke aanpak, hoge kwaliteit, een goed lopend proces en een prachtig plan binnen tijd en budget vertaalt zich in blije klanten en bewoners. Onze klanten waarderen onze unieke werkwijze als ontwerpende bouwer met gemiddeld bijna een 9. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever als de huurder of koper van een woning. Hierin verbeteren wij ons proces continu door het houden van tevredenheidsonderzoeken en enquêtes. Want wij creëren plekken waar mensen willen zijn.
Heembouw wonen, nieuwbouw

Nieuwbouw

Het is een van de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan: het woningtekort oplossen. We hebben niet alleen veel woningen nodig, we hebben ze ook snel nodig, ze moeten duurzaam zijn en ook nog eens betaalbaar. En dat terwijl de ruimte om te bouwen beperkt is. Daarom werken wij als ontwerpende bouwer vanuit de context van een gebied: hoe brengen we een buurt of wijk verder in ontwikkeling? En altijd met de eindgebruiker centraal, want daar draait het uiteindelijk om.

Heembouw wonen, verbeteren en verduurzamen

Verbeteren en verduurzamen

Bij Heembouw zetten we in op het verbeteren en verduurzamen van de huidige woningvoorraad. Onze afdeling Renovatie & Verduurzaming werkt al jaren voor diverse woningcorporaties met een gedegen en bewezen aanpak. Van scenarioanalyse tot nazorg. Altijd met de bewoners als rode draad door het proces. We ontzorgen waar nodig, doen net dat stapje meer en gaan voor de maximale klanttevredenheid. Zowel bij de woningcorporatie als haar bewoners.

Heembouw wonen, Transformatie

Transformatie

Eén van de oplossingen om woningen toe te voegen is het transformeren van (leegstaande) kantoorpanden. Veel gebouwen lenen zich uitstekend om het casco te hergebruiken en bieden zelfs vaak een mogelijkheid om paar verdiepingen op te toppen. Naast dat een transformatie zorgt voor duurzaam gebruik van bestaande materialen, zorgt dit ook voor waardevermeerdering van het vastgoed.

Verbouw en renovatie bij Heembouw

Verbouw en renovatie

Binnen de klantgroep Wonen hebben we ook de afdeling Verbouw & Renovatie. Deze afdeling bedient de klanten met projecten vanaf € 100.000,- tot ca. 3,5 miljoen. Dit kunnen projecten zijn zoals een transformatie van een Rijksvastgoed monument, kleinschalige transformatie / nieuwbouw of een renovatie / verduurzaming van sociale huurwoningen en alles hier tussen in.

9.0

De samenwerking met het team is altijd zeer prettig geweest; Open communicatie, flexibel houding en het nakomen van afspraken waren belangrijke succesfactoren.

MN over nieuwbouwproject De President, Den Haag
De President, Den Haag
De President, Den Haag
Loading...