Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen

Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen
Heembouw, Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen
Nauurinclusief ontwerpen en bouwen

Verbeteren van impact op het milieu

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen”. Uitputting van de aarde vraagt om extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In de geest van onze duurzaamheidsvisie kunnen en moeten wij hier een bijdrage aan leveren. De grootste impact kunnen we maken met onze projecten en gebouwen, met als uitgangspunt dat een Heembouw gebouw een duurzaam en gezond gebouw is, met een positief effect op de leefomgeving. In ieder ontwerpende bouwer-project van Heembouw wordt ecologisch advies ingewonnen en de relevante zaken worden geïntegreerd in het project. We reduceren de milieubelasting van onze gebouwen op hun omgeving, waarbij we verder gaan dan de wettelijke norm. Dit op het gebied van grondstoffen, natuur en energie.

Onze omgang met grondstoffen

We kiezen bewust voor de toepassing van (circulair) materiaal en verdere reductie van afval. Dat kan door te werken met hergebruikte materialen, of natuurlijke (biobased) materialen, maar ook door het toepassen van nieuwe producten, die in de toekomst weer kunnen worden geremonteerd. Als ontwerpende bouwer kunnen wij snel schakelen tussen ontwerp, realisatie en hergebruik. Circulariteit is bij ons maatwerk, afgestemd op de specifieke klantvraag. Heembouw Architecten ontwikkelde hiervoor de ‘circulaire ontwerpmatrix’. Met deze ontwerptool maken we circulariteit voor elke klantvraag concreet. 

Ontwerpen met de natuur

We richten ons op het versterken van de lokale biodiversiteit en klimaatadaptief bouwen. De natuur in Nederland staat onder druk. Daarom kijken we bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze projecten, hoe we meer ruimte kunnen bieden aan de natuur. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor klimaatadaptief bouwen. Welke maatregelen kunnen we nemen voor waterberging, hittestress en groen in de stad. Maar ook een plantrijke invulling van het terrein en diervriendelijke buitenverlichting. 

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen

Duurzaamheidsvisie Heembouw
Afvalscheiding op de bouw

Op weg naar emissie-vrij bouwen

Op het gebied van energie zetten we stappen naar stikstof arm bouwen en energiebesparing op de bouwplaats. Onder andere door de inzet van emissie-arm materieel. Heembouw is een van de ondertekenaars van de Malieveldverklaring.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, gaat wat ons betreft verder dan aandacht voor een beter milieu. Dat betekent ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Geïnspireerd op onze visie: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn.

skip

Circulaire lampen uit Leiden

Deze lampen hebben de Leidse Breestraat meer dan 100 jaar verlicht.

Onze eigen interieurarchitecten hebben ze opgenomen in ons circulaire ontwerp.

Ze zijn opgepoetst en voorzien van Led verlichting en klaar om nog eens 100 jaar mee te gaan.

Het past goed in onze filosofie om oude materialen een nieuw leven te geven en zo min mogelijk nieuwe materialen te gebruiken.

De kringloop van materiaalstromen

De kringloop van materiaalstromen

Heembouw benadert circulariteit als onderdeel van duurzaamheid, niet als vervanging. Naast duurzaamheidsonderwerpen als energie en ecologie, is circulair bouwen specifiek gericht op het sluiten van de kringloop van materiaalstromen. 

Een circulair kantoor voor Heembouw Kantoren

Circulair ontwerpen en bouwen

We zien circulariteit als onderdeel van duurzaamheid, niet als vervanging. Circulair ontwerpen en bouwen is specifiek gericht op het sluiten van de kringloop van materiaalstromen. Uiteindelijk gaat circulair bouwen over een andere mindset. Niet langer bouwen zonder na te denken over de toekomst en wat er aan het eind van de levensfase met een gebouw gebeurt. 

  1. Impressie van een bio-diverse daktuin door Heembouw Architecten

    blogApril 12, 2021

    Natuurinclusief ontwerpen: zo logisch eigenlijk, zou het niet de standaard moeten zijn?

    Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de bouw. Bij elke nieuwbouw en renovatie is er aandacht voor. Vaak gaat het dan vooral over de keuze voor duurzame materialen, de energievraag van het gebouw zoveel mogelijk beperken en de energie die wel nodig is duurzaam opwekken. Circulariteit, gezondheid en flexibiliteit krijgen ook steeds meer aandacht. Terecht. Hoe minder nieuwe materialen we gebruiken in de bouw, hoe minder CO2-uitstoot. En hoe beter een gebouw is voor de gebruikers en hoe makkelijker het nieuwe functies kan krijgen, hoe groter de kans dat het langer blijft staan. Waar in de branche nog minder aandacht voor is: natuurinclusief ontwerpen. Vreemd eigenlijk, want het is wel onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid en gezondheid. Natuurinclusief ontwerpen is goed voor de mens, de natuur en de toekomst en voegt daarmee letterlijk voor alles en iedereen waarde toe. Zou het niet de standaard moeten zijn? Benieuwd wat jij vindt!

Onze duurzame projecten