Home

Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen

Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen
Heembouw, Duurzaam en circulair ontwerpen en bouwen
Nauurinclusief ontwerpen en bouwen

Verbeteren van impact op het milieu

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen”. Uitputting van de aarde vraagt om extra inspanningen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In de geest van onze duurzaamheidsvisie kunnen en moeten wij hier een bijdrage aan leveren. De grootste impact kunnen we maken met onze projecten en gebouwen, met als uitgangspunt dat een Heembouw gebouw een duurzaam en gezond gebouw is, met een positief effect op de leefomgeving. In ieder ontwerpende bouwer-project van Heembouw wordt ecologisch advies ingewonnen en de relevante zaken worden geïntegreerd in het project. We reduceren de milieubelasting van onze gebouwen op hun omgeving, waarbij we verder gaan dan de wettelijke norm. Dit op het gebied van grondstoffen, natuur en energie.

Onze omgang met grondstoffen

We kiezen bewust voor de toepassing van (circulair) materiaal en verdere reductie van afval. Dat kan door te werken met hergebruikte materialen, of natuurlijke (biobased) materialen, maar ook door het toepassen van nieuwe producten, die in de toekomst weer kunnen worden geremonteerd. Als ontwerpende bouwer kunnen wij snel schakelen tussen ontwerp, realisatie en hergebruik. Circulariteit is bij ons maatwerk, afgestemd op de specifieke klantvraag. Heembouw Architecten ontwikkelde hiervoor de ‘circulaire ontwerpmatrix’. Met deze ontwerptool maken we circulariteit voor elke klantvraag concreet. 

Ontwerpen met de natuur

We richten ons op het versterken van de lokale biodiversiteit en klimaatadaptief bouwen. De natuur in Nederland staat onder druk. Daarom kijken we bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze projecten, hoe we meer ruimte kunnen bieden aan de natuur. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor klimaatadaptief bouwen. Welke maatregelen kunnen we nemen voor waterberging, hittestress en groen in de stad. Maar ook een plantrijke invulling van het terrein en diervriendelijke buitenverlichting. 

 

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen

Afvalscheiding op de bouw

Op weg naar emissie-vrij bouwen

Op het gebied van energie zetten we stappen naar stikstof arm bouwen en energiebesparing op de bouwplaats. Onder andere door de inzet van emissie-arm materieel. Heembouw is een van de ondertekenaars van de Malieveldverklaring.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving, gaat wat ons betreft verder dan aandacht voor een beter milieu. Dat betekent ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Geïnspireerd op onze visie: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn.

skip

Circulaire lampen uit Leiden

Deze lampen hebben de Leidse Breestraat meer dan 100 jaar verlicht.

Onze eigen interieurarchitecten hebben ze opgenomen in ons circulaire ontwerp.

Ze zijn opgepoetst en voorzien van Led verlichting en klaar om nog eens 100 jaar mee te gaan.

Het past goed in onze filosofie om oude materialen een nieuw leven te geven en zo min mogelijk nieuwe materialen te gebruiken.

video Circulair kantoor van Heembouw Kantoren
Circulair kantoor van Heembouw Kantoren
De kringloop van materiaalstromen

De kringloop van materiaalstromen

Heembouw benadert circulariteit als onderdeel van duurzaamheid, niet als vervanging. Naast duurzaamheidsonderwerpen als energie en ecologie, is circulair bouwen specifiek gericht op het sluiten van de kringloop van materiaalstromen. 

Gevel Heembouw kantoor Berkel en Rodenrijs

Circulair ontwerpen en bouwen

We zien circulariteit als onderdeel van duurzaamheid, niet als vervanging. Circulair ontwerpen en bouwen is specifiek gericht op het sluiten van de kringloop van materiaalstromen. Uiteindelijk gaat circulair bouwen over een andere mindset. Niet langer bouwen zonder na te denken over de toekomst en wat er aan het eind van de levensfase met een gebouw gebeurt. 

  1. Natuurinclusief ontwerpen en bouwen als standaard?

    blog8 februari 2022

    Natuurinclusief ontwerpen en bouwen als standaard?

    Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is een belangrijk thema in ons strategisch plan. Dit raakt meest aan onze visie: Plekken creëren waar mensen willen zijn. Als organisatie krijgen we hier heel veel energie van en we merken dat dit concept erg aanslaat in de markt. In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. We zetten hier vol op in bij onze ontwerpende bouwer projecten, in samenwerking met ecologen en landschapsarchitecten. Natuurinclusief ontwerpen is goed voor de mens, de natuur en de toekomst en voegt daarmee letterlijk voor alles en iedereen waarde toe. Sr. architect Rogier Kant van Heembouw Architecten legt uit waarom natuurinclusief ontwerpen wat hem betreft de standaard zou moeten zijn. 

Onze duurzame projecten