Home
Een substantieel deel van het kapitaal van Stichting Heembouw | familie van Berkel is beschikbaar voor organisaties en initiatieven waarbij onze eigen collega’s actief betrokken zijn. Eind 2023 was er een speciale actie voor jeugdafdelingen van clubs of verenigingen waarbij onze collega’s betrokken zijn. Met in het middelpunt oprichter Ruud van Berkel, werden onder zijn toeziend oog de symbolische cheques door het bestuur van de stichting uitgereikt.

In 2020 is de Stichting Heembouw | Familie van Berkel opgericht door Ruud en José van Berkel, grootaandeelhouders van Heembouw. Met de stichting wordt mede invulling gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de familie én van Heembouw. Zorgzaamheid, onderlinge verbinding en grote betrokkenheid bij anderen en elkaar kenmerken de bedrijfscultuur van Heembouw.

Doelstelling van de stichting is om verschillende organisaties en initiatieven te ondersteunen op het gebied van onderwijs, (medische) zorg, cultuur, natuur en duurzaamheid. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar jongeren. De stichting heeft oog voor bestemmingen in binnen- en buitenland. In Nederland doneert de stichting met name aan instanties die zich bezighouden met jeugd gerelateerde zorg. Daarnaast reserveert de stichting een substantieel deel van de middelen voor organisaties in de regio, waar medewerkers van Heembouw persoonlijk bij betrokken zijn. Buiten Nederland ondersteunt Heembouw vooral projecten gericht op medische zorg, opvang en educatie, met speciale aandacht voor gebieden die getroffen zijn door oorlogen en natuurrampen, zoals Oekraïne.

Selectie van doelen vindt plaats op basis van de visie van de initiatiefnemers en van het bestuur, zoals ook vastgelegd in het beleidsplan. Projectaanvragen worden zorgvuldig beoordeeld en achteraf geëvalueerd, waarmee beoogd wordt de impact van de beschikbaar gestelde middelen te optimaliseren. 

Contactgegevens: 

De Lasso Zuid 22
2371 EW Roelofarendsveen

E-mail: mailto:stichting.heembouw-fam.v.berkel@xs4all.nl

Aanvragen worden niet op prijs gesteld. Het beleid van de stichting is erop gericht alleen uit eigen beweging ondersteuning te bieden. Meer informatie: zie het beleidsplan.

RSIN 861863513/KvK 80948499

Overzicht van de ondersteunde doelen door stichting Heembouw - familie van Berkel

Ondersteunde doelen

Sinds de oprichting van Stichting Heembouw | Familie van Berkel, is een aantal goede doelen in binnen- en buitenland ondersteund. Een overzicht van de goede doelen die een bijdrage van Stichting Heembouw | Familie van Berkel hebben ontvangen, ziet u op de volgende pagina.

Jaarverslag 2022 | Stichting Heembouw - Familie van Berkel

Jaarverslag 2022 | Stichting Heembouw - Familie van Berkel

Download het bestand
Jaarverslag 2021 stichting Heembouw - Familie van Berkel

Jaarverslag 2021 | Stichting Heembouw - Familie van Berkel

Download het bestand
Beleidsplan stichting Heembouw - Familie van Berkel

Beleidsplan | Stichting Heembouw - Familie van Berkel

Download het bestand