Home

De Heembouw cultuur

Onze cultuur

Plekken creëren waar mensen willen zijn. Onze sterke klantgerichte cultuur is essentieel om deze visie waar te maken. Nieuwsgierig zijn en oprecht geïnteresseerd in wat onze klanten beweegt, en onze ambitie de beste oplossing te bieden, is wat ons drijft.

beste werkgever

Als familiebedrijf denken we in generaties, niet in kwartalen. We hebben aandacht voor onze mensen en geven hen de ruimte om te experimenteren en zich te ontwikkelen. We investeren in lange termijn relaties met onze klanten en partners. En houden rekening met onze omgeving en de kwetsbare natuur. Wij delen ons succes ook graag met anderen, bij wie het even minder goed is. Deze elementaire waarden koesteren we, juist in een tijd dat het allemaal minder vanzelf gaat. Het schept een kader voor ons handelen en de scherpe keuzes die we nu en ook in de toekomst zullen maken. Waarbij we altijd blijven doen waar we goed in zijn: plekken creëren, waar mensen willen zijn.

De toekomst is geworteld in onze Heembouw historie

De toekomst is geworteld in onze historie

De geschiedenis vormt de cultuur van een bedrijf, en geeft het daarmee ook een identiteit. Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Verhalen over de historie zorgen voor verbinding en zijn belangrijk voor de toekomst. Heembouw heeft een rijke historie. In 1939 begonnen als botenbouwer in Roelofarendsveen en inmiddels uitgegroeid tot een top 20 speler in de bouwbranche in Nederland. En in 2023 uitgeroepen tot best presterende bouwbedrijf van Nederland. Dit jaar bestaan we 85-jaar en daar zullen we uitgebreid bij stil staan.

Cultuurspel maakt onze kernwaarden concreet

Eén van de belangrijke rituelen van Heembouw is het cultuurspel dat we met nieuwe collega’s spelen. Dit spel is speciaal met en voor ons ontwikkeld, om met elkaar in gesprek te gaan over onze cultuur en kernwaarden. Door dit spel met elkaar te spelen, krijg je meer gevoel bij de inhoud en betekenis van onze kernwaarden in relatie tot de praktijk van alledag. 

Het spel bestaat uit vragen over Heembouw, maar ook over jezelf, hoe je de samenwerking ervaart, over de cultuur, mogelijke dilemma’s etc. De antwoorden hierop zorgen voor interessante en leuke gesprekken over de kernwaarden, maar ook over de manier waarop je hier zelf mee omgaat. Het cultuurspel wordt overigens niet alleen maar met nieuwe collega’s gespeeld; het is ook een prima en leuk hulpmiddel om in projectteams en afdelingen elkaar beter te leren kennen.

Heembouw cultuur

Over rituelen, tradities en totems

Net als vreemde volkeren, kent ook een organisatiecultuur tradities, rituelen, totems en bijzondere omgangsvormen. Zo ook Heembouw. In een mensgerichte cultuur als de onze, is het vieren van jubilea een belangrijk ritueel. Iedereen die bij ons de mijlpalen van 12,5, 25, 40 en zelfs 50 (!) jaar bij Heembouw heeft bereikt, wordt in het zonnetje gezet. En wordt vermeld op ons jubileumbord. Dit is een van onze totems, een tastbaar element met een belangrijke betekenis. Net als het rode bankje, dat onze architect Christine en timmerman Maarten samen maakten. Hét symbool dat laat zien, hoe onze mensen bij Heembouw op hun plek zitten.

Young Heembouw

Young Professionals vormen een belangrijke groep binnen een organisatie. Ze hebben een eigen, frisse kijk op zaken en brengen hun eigen inzichten en zienswijzen mee. Dit zorgt voor vernieuwing en innovatie. Jong professionals zijn de toekomst. Heembouw investeert daar graag in. Young Heembouw is een club van (100) startende professionals die via jaarlijkse evenementen de mogelijkheid wordt geboden om de (directe) collega’s beter te leren kennen, het netwerk te verbreden en dat zorgt voor verdere ontwikkeling. 

Young Heembouw staat voor binden, boeien en talentontwikkeling. De evenementen worden door en voor alle Heembouwers en de collega’s van Heembouw Architecten tot en met 35 jaar georganiseerd.

skip

Onze kernwaarden

Nieuwsgierig
Kernwaarden nieuwsgierig bij Heembouw
Bij Heembouw zijn we nieuwsgierig. Wij willen echt weten wat klanten drijft en zijn benieuwd naar wat hen bezighoudt: waar liggen ze wakker van, waar worden ze blij van? In onze aanpak besteden we veel tijd en aandacht aan het voortraject: wat wil de klant precies, wat is de vraag achter de vraag? 
Origineel
Kernwaarden origineel bij Heembouw
Een Heembouwer zoekt naar originele ideeën om klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij zijn huisvestingsvraag. Daarbij denken we graag “out of the box” en bekijken de vraag van de klant vanuit verschillende gezichtpunten. 
Verbindend
Kernwaarden verbindend bij Heembouw
Elke Heembouwer beseft dat we het niet allemaal in ons eentje kunnen. Bij Heembouw zoeken we verbinding; met onze collega’s, leveranciers, onze omgeving en klanten. Zodat we samen komen tot de beste aanpak en de beste oplossing voor de klantvraag. 
Ambitieus
Kernwaarden ambitieus bij Heembouw
Bij Heembouw zijn we super ambitieus. Heembouwers willen het beste voor de klant en het beste uit hunzelf halen. Daarnaast willen we onszelf continu verbeteren. Zo kunnen we onze klanten steeds optimaal van dienst zijn en kan onze organisatie zich steeds verder ontwikkelen.
Concreet
Kernwaarden concreet bij Heembouw
Bij Heembouw houden we niet van zweverige verhalen en vage toezeggingen. Wij maken concreet wat een klant van ons kan verwachten: we benoemen de klantvraag, vertellen duidelijk hoe we daarmee aan de slag gaan en wat de klant als eindresultaat krijgt.