Home

Prachtige teamprestaties

Heembouw is een financieel gezonde en solide onderneming. In april 2023 hebben we de jaarcijfers over 2022 gepubliceerd, en we kijken terug op een in alle opzichten uitstekend jaar. Met een omzet van € 279,2 miljoen en een resultaat voor belasting van € 30,9 miljoen, kunnen we zeer tevreden zijn. Bovendien waardeerden onze klanten ons met gemiddeld een 8,8 én werden we voor het tweede jaar op rij door onderzoeksbureau Effectory uitgeroepen tot beste werkgever in de bouw en infra. Prachtige teamprestaties, waar we erg trots op zijn.

Dat alles in een turbulent jaar, met de oorlog in Oekraïne als meest ingrijpende gebeurtenis. Met helaas opnieuw duidelijke signalen dat het niet goed gaat met het klimaat. Een jaar waarin prijzen van bouwmaterialen en energiekosten zéér sterk zijn gestegen. Met ongekend hoge inflatie en sterke rentestijgingen. Juist door deze trends en ontwikkelingen zijn we zo trots zijn op de bereikte resultaten. Waarbij we ook maatschappelijk impact hebben kunnen maken door de fysieke opvang van een groep Oekraïense vluchtelingen in één van onze kantoren en de ondersteuning van diverse goede doelen via de stichting Heembouw| familie Van Berkel.

Terwijl de Nederlandse economie het over het algemeen nog redelijk lijkt te doen, zien we in de bouwsector een minder positief beeld. Projecten in verschillende marktsegmenten worden vertraagd of zelfs “on hold” gezet. Hoewel onze orderportefeuille goed gevuld is, zal dit voor komend jaar wel effect hebben op zowel onze omzet als ons resultaat. We hebben als succesvol familiebedrijf, met ruim 80 jaar historie, een stevige solide financiële basis. En als ontwerpende bouwer, met eigen architecten, is het onze kracht om juist in een dynamische omgeving, steeds te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om voor onze klanten plekken te creëren waar mensen willen zijn. Daarom blijven we investeren in de thema’s die wij belangrijk vinden: mensen, duurzaamheid en technologie. En kijken we met veel vertrouwen vooruit.

Lees het volledige jaarverslag:

Omzet (x € 1 miljoen)

 2022       2021       2020        2019        2018       
Som der bedrijfsopbrengsten279,2228,2206,4217,9181,4
Resultaat voor belasting11,1%10,8%9,7%8,0%5,2%
Solvabiliteit45,9%45,2%42,5%42,5%43,0%
Aantal personeelsleden per 31/12              304286275277272
Ziekteverzuim3,4%3,0%3,6%2,9%4,0%

 

Strategisch plan 2022- 2024

In ons nieuwe strategisch plan zetten we onze koers als ontwerpende bouwer voort, met mooie ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, een gezonde werk- en leefomgeving en de inzet van technologische ontwikkelingen. Daarnaast blijven we investeren in de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. Als familiebedrijf zijn we daarbij niet alleen zorgzaam voor onze klanten en elkaar, maar ook voor onze omgeving, door iets goed te doen voor een ander. 

We vinden het belangrijk dat niet alleen alle collega’s, maar ook onze relaties weten waar we als Heembouw voor staan en waar we naar toe gaan. Daarom delen we hier onze belangrijkste strategische doelen.

tevreden klanten bij Heembouw

Klanten

We zijn ervan overtuigd dat we als ontwerpende bouwer de hoogst mogelijk klantwaarde kunnen realiseren en daarmee de verwachtingen van onze klanten weten te overtreffen. Door plekken te creëren waar mensen niet alleen nu, maar ook in de toekomst willen zijn. Ons doel is een NPS van ≥+50 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥ 8,5.

Stand van zaken: In 2022 lag onze gemiddelde klanttevredenheid op 8,8 bij een NPS van +80.

groepsfoto Heembouw 2022

Mensen

Onze mensen werken met passie en voelen zich verbonden aan de onderneming. We zetten in op nieuwe manieren van samenwerken en verdere verbetering van onze efficiency. Dit houdt ons als organisatie slagvaardig, wendbaar en klaar voor de toekomst. Op deze manier werken we optimaal samen en halen daarbij het beste uit onszelf en elkaar. Ons doel is een score van ≥8,5 voor zowel medewerkersbevlogenheid als medewerkersbetrokkenheid.

Stand van zaken: In 2022 was de score voor onze medewerkersbevlogenheid 8,1 en voor medewerkersbetrokkenheid 8,9.

Strategische doelen Heembouw

Omgeving

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zij oprecht gedreven om het beter te doen. We zetten daarbij actief in op de reductie van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Ons doel is een MPG van ≥ 30% onder de norm (normpeil 2021), een reductie van ≥ 30% van het plastic afval op de bouwplaats en een reductie van de CO2-emissie met 25% op onze bouwplaatsen door de inzet van emissie-arm materieel. In ieder ontwerpende bouwer-project van Heembouw wordt ecologisch advies ingewonnen en de relevante zaken worden geïntegreerd in het project. We reduceren de milieubelasting van onze gebouwen op hun omgeving, waarbij we verder gaan dan de wettelijke norm. Dit op het gebied van grondstoffen, natuur en energie.

Stand van zaken:

  • MPG: In 2022 was de gemiddelde MPG-score op onze projecten 52% beter dan de norm (norm: 1,0 voor utiliteitsbouw; 0,8 voor woningbouw)
  • CO2-uitstoot bouwplaatsen: In 2022 was de CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen 20% lager dan in 2021
  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: In 2022 was 50% van onze projecten natuurinclusief ontworpen en gebouwd