Financieel gezond, met een sterk team en een sterke visie

Heembouw is een financieel gezonde en solide onderneming. Ook in 2020, het jaar dat alles anders was, heeft Heembouw goed gepresteerd. We prijzen ons gelukkig dat de bouwsector, ondanks de corona-pandemie, heeft kunnen doorbouwen.

De omzet kwam in 2020 uit op 206,4 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2019 (217,9 miljoen). De groeilijn van het resultaat is verder doorgezet en ook onze liquiditeit en solvabiliteit zijn onverminderd hoog. Minstens zo belangrijk is de waardering van onze klanten en medewerkers. Ons gemiddeld klantcijfer over 2020 is van een 8,3 gestegen naar een 8,6. De NPS ("hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt aan anderen?") steeg van +40 naar +62. Scores, die alleen mogelijk zijn door de grote inzet van onze hoog bevlogen en betrokken medewerkers.

Heembouw staat er goed voor. Natuurlijk ondervinden ook wij de gevolgen van de corona crisis. Maar we hebben een sterk team, een sterk netwerk en een sterke visie. Daar houden we aan vast. 

Als ontwerpende bouwer kunnen wij het verschil maken. Door de huisvestingsvraagstukken van onze klanten met ons eigen architectenbureau Heembouw Architecten als één team, ontwerp, ontwikkeling en realisatie gezamenlijk, aan te pakken, bieden wij onze klanten een integrale en toekomst bestendige oplossing.

Op het gebied van verduurzaming van bestaande woningen en kantoren en in de ontwikkeling van circulaire concepten, kunnen we door onze gezamenlijke aanpak grote stappen zetten en op deze manier een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.

Heembouw heeft 19 april 2021 haar jaarcijfers over 2020 gepubliceerd. Lees hier het volledige persbericht.

Heembouw jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Download het bestand

Omzet (x € 1 miljoen)

 2020          2019          2018          2017          
Som der bedrijfsopbrengsten206,4217,9181,4166,6
Resultaat voor belasting9,7%8,0%5,2%4,6%
Solvabiliteit42,5%42,5%43,0%39,0%
Aantal personeelsleden per 31/12              275277272245
Ziekteverzuim3,6%2,9%4,0%3,0%

 

 

Strategisch plan 2022- 2024

In ons nieuwe strategisch plan zetten we onze koers als ontwerpende bouwer voort, met mooie ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, een gezonde werk- en leefomgeving en de inzet van technologische ontwikkelingen. Daarnaast blijven we investeren in de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. Als familiebedrijf zijn we daarbij niet alleen zorgzaam voor onze klanten en elkaar, maar ook voor onze omgeving, door iets goed te doen voor een ander. 

We vinden het belangrijk dat niet alleen alle collega’s, maar ook onze relaties weten waar we als Heembouw voor staan en waar we naar toe gaan. Daarom delen we hier onze belangrijkste strategische doelen.

Strategisch plan Heembouw 2022- 2024

Strategische doelen

Klanten

We zijn ervan overtuigd dat we als ontwerpende bouwer de hoogst mogelijk klantwaarde kunnen realiseren en daarmee de verwachtingen van onze klanten weten te overtreffen. Door plekken te creëren waar mensen niet alleen nu, maar ook in de toekomst willen zijn. Dit uit zich in een NPS van ≥+50 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥ 8,5.

Mensen

Onze mensen werken met passie en voelen zich verbonden aan de onderneming. We zetten in op nieuwe manieren van samenwerken en verdere verbetering van onze efficiency. Dit houdt ons als organisatie slagvaardig, wendbaar en klaar voor de toekomst. Op deze manier werken we optimaal samen en halen daarbij het beste uit onszelf en elkaar. Dit uit zich in een doelstelling van ≥ 8,5  voor zowel medewerkersbevlogenheid als medewerkersbetrokkenheid. 

Omgeving

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zij oprecht gedreven om het beter te doen. We zetten daarbij actief in op de reductie van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Ons doel is een MPG van ≥ 30% onder de norm (normpeil 2021), een reductie van ≥ 30% van het plastic afval op de bouwplaats en een verghoging van de inzet van emmissie-arm materieel met ≥ 25%. Verder willen we voor alle onze projecten als ontwerpende bouwer ecologisch advies inwinnen en de relevante aspecten in.