Home

Financieel gezond, met een sterk team en een sterke visie

Heembouw is een financieel gezonde en solide onderneming. In mei 2022 hebben we de jaarcijfers over 2021 gepubliceerd, en we kijken terug op een succesvol jaar, zowel op financieel vlak als op het minstens zo belangrijke gebied van medewerkers- en klanttevredenheid. 

De omzet steeg naar 228 miljoen. Op basis van dit omzetniveau kwam het resultaat (voor belasting) uit op 10,8%. De klanttevredenheid nam verder toe naar een gemiddeld klantcijfer van 8,7 bij een NPS van +72. Op basis van de hoge scores uit het jaarlijkse medewerkersonderzoek, riep onderzoeksbureau Effectory Heembouw uit tot Beste Werkgever in de bouw én van Nederland. 

Heembouw staat er goed voor, ondanks de beperkingen en uitdagingen van de corona-periode en de vreselijke crisis in de Oekraïne. We hebben een sterk team, een sterk netwerk en een sterke visie. Onze financiële uitgangspositie is meer dan gezond en we hebben een goed gevulde portefeuille. 

Steeds meer kiezen onze klanten voor onze unieke aanpak als ontwerpende bouwer, en de integrale benadering van hun huisvestingsvraagstukken. Met Heembouw Architecten als aanjager, zetten we stevig in op nieuwe ontwikkelingen als parametrisch ontwerpen en natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Daarnaast blijven we volop investeren in de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. 

In ons nieuwe strategisch plan, hebben we met name op het gebied van duurzaamheid stevige ambities geformuleerd, waarmee we verder gaan dan de wettelijke normeringen. Het gevoel van urgentie, dat hier grotere stappen gemaakt moeten worden, wordt gedeeld binnen de gehele organisatie. De intrinsieke motivatie om onze doelen te realiseren is hoog. We zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen, en onze omgeving hierbij nodig hebben. Onze strategische partners en leveranciers zullen hier eveneens een belangrijke rol in hebben.https://www.heembouw.nl/artikelen/heembouw-trots-op-prestaties-2021

Heembouw heeft 12 mei 2022 haar jaarcijfers over 2021 gepubliceerd. Lees hier het volledige persbericht.

Heembouw jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Download het bestand

Omzet (x € 1 miljoen)

 2021       2020        2019        2018       
Som der bedrijfsopbrengsten228,2206,4217,9181,4
Resultaat voor belasting10,8%9,7%8,0%5,2%
Solvabiliteit45,2%42,5%42,5%43,0%
Aantal personeelsleden per 31/12              286275277272
Ziekteverzuim3,0%3,6%2,9%4,0%

 

Strategisch plan 2022- 2024

In ons nieuwe strategisch plan zetten we onze koers als ontwerpende bouwer voort, met mooie ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, een gezonde werk- en leefomgeving en de inzet van technologische ontwikkelingen. Daarnaast blijven we investeren in de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. Als familiebedrijf zijn we daarbij niet alleen zorgzaam voor onze klanten en elkaar, maar ook voor onze omgeving, door iets goed te doen voor een ander. 

We vinden het belangrijk dat niet alleen alle collega’s, maar ook onze relaties weten waar we als Heembouw voor staan en waar we naar toe gaan. Daarom delen we hier onze belangrijkste strategische doelen.

Strategisch plan Heembouw 2022- 2024

Strategische doelen

Klanten

We zijn ervan overtuigd dat we als ontwerpende bouwer de hoogst mogelijk klantwaarde kunnen realiseren en daarmee de verwachtingen van onze klanten weten te overtreffen. Door plekken te creëren waar mensen niet alleen nu, maar ook in de toekomst willen zijn. Dit uit zich in een NPS van ≥+50 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥ 8,5.

Mensen

Onze mensen werken met passie en voelen zich verbonden aan de onderneming. We zetten in op nieuwe manieren van samenwerken en verdere verbetering van onze efficiency. Dit houdt ons als organisatie slagvaardig, wendbaar en klaar voor de toekomst. Op deze manier werken we optimaal samen en halen daarbij het beste uit onszelf en elkaar. Dit uit zich in een doelstelling van ≥ 8,5  voor zowel medewerkersbevlogenheid als medewerkersbetrokkenheid. 

Omgeving

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zij oprecht gedreven om het beter te doen. We zetten daarbij actief in op de reductie van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Ons doel is een MPG van ≥ 30% onder de norm (normpeil 2021), een reductie van ≥ 30% van het plastic afval op de bouwplaats en een verhoging van de inzet van emmissie-arm materieel met ≥ 25%. In ieder ontwerpende bouwer-project van Heembouw wordt ecologisch advies ingewonnen en de relevante zaken worden geïntegreerd in het project. We reduceren de milieubelasting van onze gebouwen op hun omgeving, waarbij we verder gaan dan de wettelijke norm. Dit op het gebied van grondstoffen, natuur en energie.