Home

Structureel investeren in kennis

Voor het opschalen van grote innovaties, is Heembouw in 2021 gestart met het Heembouw Next programma. Een bewuste keuze om substantieel en structureel meer te investeren in kennis. Als ontwerpende bouwer kunnen wij de kennis uit de hele keten optimaal integreren. Daarmee kunnen we, om  nog meer in de huid van onze klant te kunnen kruipen en onze dienstverlening aan de voorkant verder te versterken. Voorbeelden van grote innovaties die via dit programma verder ontwikkeld worden zijn houtbouw en parametrisch ontwerpen. 

Binnen dit programma wordt in een dedicated team, vanuit de business, één tot twee jaar gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een innovatie. De klantgroep krijgt de ruimte om voor vervanging te zorgen. Indien noodzakelijk worden mensen van buiten aangetrokken om specifieke kennis in te brengen. Daarnaast is er budget om te investeren in bijvoorbeeld software, onderzoek of extern advies.