Home

Innovatie om verwachtingen te overtreffen

Heembouw - Innovatie om verwachtingen te overtreffen

Innoveren om klantverwachtingen te blijven overtreffen

We zijn altijd nieuwsgierig naar vernieuwing. Naar kansen om voor onze klanten duurzamer, sneller, beter te kunnen ontwerpen en bouwen. En daarmee hun verwachtingen te blijven overtreffen. Bij Heembouw is innovatie onderdeel van ons dagelijks werk. 

We hebben we bewust ervoor gekozen om géén aparte Research & Development afdeling in te richten. Onze innovatiecoaches zijn onderdeel van de klantgroepen, Heembouw Architecten en de stafafdelingen. Zij helpen hun collega’s om hun ideeën en  innovaties verder te ontwikkelen. Het zit in ons. We vinden het leuk om elkaar onderling continu uit te dagen op de inhoud van ons werk en om elkaar tegelijkertijd te helpen om nieuwe ideeën concreet en bruikbaar te maken. Voor het opschalen van grote innovaties, is het Heembouw Next programma opgezet, waarbinnen een dedicated team vanuit de business werkt aan de verdere ontwikkeling van een innovatie.

Parametrisch ontwerpen levert een kavelstudie in één minuut

Parametrisch ontwerpen is één van de grote innovaties in het Heembouw Next programma. Een geautomatiseerd proces, waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen (deel)ontwerpen kunnen worden gegenereerd. Hiervoor wordt de rekenkracht van de computer gebruikt. Door een script te schrijven, waarbij parameters worden ingevoerd, genereert de computer wat in het ontwerp met die parameters mogelijk is. 

Ontwikkelen van concepten: Logistiek vastgoed anders

De vraag naar logistieke ruimte groeit nog steeds. Traditioneel vastgoed voldoet weliswaar in technische zin daaraan, maar sluit niet meer aan bij de wensen en behoeften uit de samenleving. Wat we vandaag ontwikkelen en bouwen, heeft invloed op morgen. En onze toekomstige generaties. We zetten in op kwalitatieve meerwaarde op de lange termijn, voor de omgeving, de eindgebruiker en de eindbelegger. 

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen verbetert de lokale biodiversiteit

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen hoort bij de manier waarop wij onze projecten aanpakken. In alle projecten die wij als ontwerpende bouwer zelf ontwerpen en realiseren, werken we samen met ecologen en landschapsarchitecten. Het integreren van natuur in onze projecten, heeft betrekking op het versterken van de lokale biodiversiteit, klimaatadaptief ontwerpen en het verhogen van de belevingswaarde (biophilic design). 

Ruud van Berkel Award

Met de Ruud van Berkel Award brengen we ook externe kennis en ideeën verder tot ontwikkeling. Dit is een jaarlijks terugkerende stimuleringsprijs voor studenten, nieuwkomers op de arbeidsmarkt en startende ondernemers om hun baanbrekend idee op het gebied van innovatie en of architectuur in de praktijk te brengen. In november 2023 reikte onze ‘founding father’ Ruud van Berkel de eerste naar hem vernoemde award uit aan Renee Scheepers, voor haar idee voor “Belevingsarchitectuur”. Van de 33 inzendingen werden er drie beloond met een proeftuin. Naast de belevingsarchitectuur van Renee Scheepers, zijn dit een idee voor hemelwaterretentie voor renovatie en nieuwbouw en een idee voor een composteerbare vleermuizenkast. Met de proeftuin krijgen de winnaars de kans hun idee in de praktijk van een Heembouw project toe te passen.

Meer over de Ruud van Berkel winnaars

Binnenstedelijk verdichten met de Slimm woning

Slimm is een kwalitatief hoogwaardige compacte maatwerk woning, geschikt voor één tot drie persoonshuishoudens. Met een beukmaat van 3.90 meter, is de Slimm woning een kostenefficiënte, maar complete maatwerkwoning, om stedelijk te verdichten. 

Lees alles over de Slimm woning

Meer over innovatie bij Heembouw

Bij Heembouw géén aparte R&D afdeling, maar een team van innovatiecoaches, die onderdeel zijn van de klantgroepen, Heembouw Architecten en de stafafdelingen. Dit Heembouw team publiceert jaarlijks een Innovatie magazine. Met nieuws over de innovaties en nieuwe ontwikkelingen, waarmee we binnen Heembouw mee aan het experimenteren of aan het werk zijn. Zodat ze uiteindelijk gewoon onze manier van werken worden. Zoals bij lean en virtueel bouwen is gebeurd.

Open pagina

De uitdagingen waar de bouw voor staat zijn groter en complexer dan die van de wederopbouw na de Tweede wereldoorlog en alleen op te lossen met vergaande innovaties, op elk gebied.

Lees het gehele interview over innovatie bij Heembouw in het Cobouw magazine 2023Léon Heddes, algemeen directeur van Heembouw