Home

Lean en virtueel bouwen

Lean bouwen bij Heembouw

Continu verbeteren, klantwaarde creëren en verspillingen elimineren.

Als ontwerpende bouwer zijn we continu bezig om de hoogst mogelijke klantwaarde te creëren. Dat kan alleen wanneer we met elkaar, met alle collega’s, (strategische) partners en onze klanten optimaal samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en respect. Al sinds 2004 is onze manier van werken gebaseerd op de lean filosofie. 

De lean filosofie past goed bij ons bedrijf en onze cultuur. Want ook bij ons staat de mens, die zelf verantwoordelijk is voor zijn denken en doen, centraal. De lean instrumenten en principes helpen ons om continu te verbeteren, klantwaarde te creëren en verspillingen te elimineren. 

Pull plannen, voor een strakke, haalbare én gedragen planning

Eén van de meest aansprekende lean instrumenten is de pull planning. Dit is het gezamenlijk met alle betrokken partijen -de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en adviseurs- inplannen van het totale uitvoeringsproces van een project. Samen, zij-aan-zij plannen zorgt niet alleen voor verbinding en onderling begrip, ook eventuele knelpunten worden direct besproken en opgelost. Zo krijg je een strakke, haalbare én gedragen planning, waaraan alle partijen zich commiteren. Ook afbouw-planningen worden op deze manier gemaakt. We hebben er in al onze kantoren een speciale ruimte voor ingericht, maar pull plannen kan ook op locatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij renovatieprojecten, zodat de situatie ter plekke voor alle partijen inzichtelijk is.

BIM en virtueel bouwen, we doen het gewoon

Virtueel Bouwen/ BIM is een standaard onderdeel van ons werkproces. Door alle informatie van een bouwproject te vertalen naar één digitaal bouwwerk, beheersen we de complexiteit van de ruimten, techniek en installaties, zodat alles optimaal en naadloos aansluit. Alles vertaald naar één gedetailleerd model, dat tijdens het bouwproject voor alle betrokkenen toegankelijk is. En: uiteindelijk een handleiding kan zijn voor toekomstig onderhoud. Zo kan iedereen direct zien welke consequenties bepaalde keuzes of oplossingen hebben. We kunnen alternatieven vroegtijdig uitproberen, bijschaven en optimaliseren. Door eerst virtueel te bouwen verloopt het fysieke bouwtraject veel soepeler en kent iedereen binnen de samenwerking zijn rol en verantwoordelijkheid.

Meer lezen over BIM en virtueel bouwen

Download lean volgens Heembouw boek

Download het bestand
video Lean bouwen bij Heembouw
Pull-planning bij Heembouw