Home

Lean en virtueel bouwen

Lean bouwen bij Heembouw

De innovatie voorbij

Wanneer is een innovatie geen innovatie meer en is het onze manier van werken geworden?  Zodra we niet meer nadenken over hoe we iets doen, is het een vanzelfsprekendheid geworden en doen we het gewoon. Zoals Lean bouwen. In 2011 hebben we hier nog een boek over geschreven, over hoe we dat ook alweer doen.

Het blijft leuk om dit boek ook nu, tien jaar later nog eens terug te lezen. De basis van Lean is echt verankerd in onze organisatie en onze werkwijze, maar het mooie van Lean Bouwen is dat we onszelf continu blijven verbeteren. We doen dus ook wel weer zaken anders, dan we in 2011 omschreven. 

Lean bouwen volgens Heembouw boek

Download Lean bouwen volgens Heembouw

Download het bestand

Ingebed in ons werkproces

Ditzelfde geldt bij ons ook voor BIM/ Virtueel Bouwen. Dit kunnen we in de gehele bouwsector nog jaren als innovatie benoemen, we kunnen ook zeggen dat we net als bij Lean onszelf hier continu op verbeteren. Want zo is het ook. We hebben onze manier van Virtueel Bouwen/ BIM in ons werkproces ingebed. Bij nieuwe projecten is Virtueel Bouwen geen vraag meer, niets extra’s wat we doen, maar een vanzelfsprekendheid dat we het doen. De manier, de route en de output maken we, op onze Lean wijze, project specifiek. Hoe we dit doen, is te lezen in dit boek.

Lean Bouwen: Meer klantwaarde, minder verspilling

In 2004 zijn we gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw, gebaseerd op de Lean-filosofie van Toyota. Deze aanpak is niet meer weg te denken uit ons bedrijfsproces. Met onder andere als resultaat vermindering van de faalkosten en verkorting van de doorlooptijd van onze projecten. Binnen de Lean-aanpak maken we tijdens de verschillende fasen van het bouwproces gebruik van een aantal beproefde instrumenten zoals pull planning, wekelijkse werkbespreking en 5S.

video Lean bouwen bij Heembouw
Pull-planning bij Heembouw

Lean Bouwen: Pull planning

Een belangrijk Lean-instrument dat we al jaren op al onze projecten toepassen en ook #typischHeembouw is, is de pull planning. Op basis van het definitief ontwerp wordt gezamenlijk met alle betrokken partijen -de opdrachtgever, de belangrijkste leveranciers, architect en adviseurs- het totale uitvoeringsproces van een project ingepland. 

Samen, zij-aan-zij plannen zorgt niet alleen voor verbinding en onderling begrip, ook eventuele knelpunten worden direct besproken en opgelost. Zo krijg je een strakke, haalbare én gedragen planning, waaraan alle partijen zich commiteren. Ook afbouw-planningen worden op deze manier gemaakt. We hebben er in al onze kantoren een speciale ruimte voor ingericht, maar pull plannen kan ook op locatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij renovatieprojecten, zodat de situatie ter plekke voor alle partijen inzichtelijk is.

De voordelen van pull planning

  • uitgangspunten van opdrachtgever en architect worden gedeeld;
  • raakvlakken tussen activiteiten worden onderling beter afgestemd;
  • knelpunten worden direct gesignaleerd en samen opgelost;
  • alle aanwezige kennis en expertise zorgen voor slimme oplossingen;
  • draagvlak wordt gecreëerd en commitment uitgesproken over het eindresultaat.
Lean bouwen bij Heembouw
Pull-planning op ons hoofdkantoor