Home

Welke invloed heeft mobiliteit op uw totale operationele kosten? De Heembouw Mobiliteitsscan maakt per huisvestingslocatie inzichtelijk wat de invloed is op de verkeersstromen; welke locatie levert u geld op? Wat betekent de locatie voor de vrachtwagenbewegingen, en dus kosten, wat is de invloed op de reistijd van het personeel, en de CO2-footprint? De Mobiliteitsscan geeft u inzicht en helpt u bij de besluitvorming over uw toekomstige huisvestingslocatie.

Mobiliteitsscan bespaart op operationele kosten

Een goede huisvestingslocatie is belangrijk. Niet alleen een goed gebouw waar mensen graag willen werken, maar minstens zo belangrijk is de goede locatie. Hoe bepaal je wat dé juiste plek is om je bedrijf te vestigen? Onze praktijkervaring leert ons dat er verschillende aspecten belangrijk zijn voor de uiteindelijke locatiekeuze van de nieuwe bedrijfshuisvesting. Een van deze aspecten is de mobiliteit. Mobiliteit is voor veel bedrijven een grote post op de totale operationele kosten. Hoe zijn deze inzichtelijk te maken? En hoeveel kan een onderneming per jaar besparen als er voor locatie A, B of C wordt gekozen? Heembouw heeft hiervoor een tool ontwikkeld: de Heembouw Mobiliteitsscan, gebaseerd op de verkeers- en logistieke data technologie van Simacan..

Mobiliteitsscan door Heembouw

Analyse vrachtwagenbewegingen

De Heembouw Mobiliteitsscan analyseert verschillende data op basis van de manier waarop een bedrijf opereert.  Data als het aantal vrachtwagenbewegingen, piekmomenten in de logistiek, postcodes woongebied personeel, afzetgebied producten, aanvoergebied producten. Deze analyse kunnen wij op elke locatie uitvoeren. Sinds 1996 biedt Heembouw middels de gronddatabank de gegevens van alle beschikbare bouwgrond aan. Meer dan 125 miljoen m2 aan nieuwbouwlocaties als ook herontwikkellocaties. Zowel gemeentelijke als particuliere gronden, die nog niet op de markt zijn. De combinatie van de uitkomsten van de Heembouw mobiliteitsscan en de gronddatabank helpen onze klanten in het keuzetraject bij het vinden van hun nieuwe “unieke” huisvestingslocatie.