Home

Strategie

Onze strategie

“Wij creëren plekken waar mensen willen zijn”. Dat is de visie van Heembouw. We herijken elk twee jaar onze strategie, met concrete doelen om onze visie en missie te kunnen realiseren. Dit leggen we vast in een strategisch plan, dat we met alle collega’s delen. We vinden het belangrijk dat niet alleen alle collega’s, maar ook onze relaties weten waar we als Heembouw voor staan en waar we naar toe gaan. Daarom delen we hier onze belangrijkste strategische doelen.

Klanten

De hoogst mogelijke klantwaarde, en super tevreden klanten, daar doen we het voor. Met onze klanttevredenheidsonderzoeken meten we circa drie maanden na afronding van een project, hoe tevreden onze klanten echt zijn. En een jaar ná ingebruikname, houden we een gebruikersonderzoek om van de gebruikers te horen of we er echt in zijn geslaagd, een plek te creëren waar ze willen zijn. Daarbij gaan we niet voor een zesje of zeven. Of dat lukt, kan iedereen terugzien op onze website.

Onze doelen: Gemiddelde klanttevredenheid: ≥ 8,5; NPS: ≥+50; gemiddelde gebruikerstevredenheid: ≥ 8,0 

Hoe doen we het nu? 
In 2023 was onze gemiddelde klanttevredenheid 8,8 | NPS + 80 | de gemiddelde gebruikerstevredenheid 8,6.

Mensen

Mensen zijn het kloppend hart van onze organisatie. Om plekken te creëren waar mensen willen zijn, is het belangrijk dat we ook zélf een plek zijn waar je graag wilt werken. Met ons jaarlijkse medewerkersonderzoek meten we hoe dit gaat en hoe dit zich ontwikkelt. We zijn blij met de grote betrokken- en bevlogenheid van onze medewerkers en de hoge medewerkerstevredenheid in het algemeen. En dragen als drie jaar op rij met trots de titel “Beste werkgever in de bouw en infra”. We blijven er hard aan werken om dit vast te houden, en daarom is in elk strategisch plan de medewerkersbetrokken- en bevlogenheid een concreet doel.

Ons doel: Medewerkersbevlogen- en betrokkenheid: ≥ 8,5.

Hoe doen we het nu?
Scores medewerkersonderzoek 2023: medewerkersbevlogenheid 8,4 | medewerkersbetrokkenheid 8,7.

Omgeving

We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet en zijn oprecht gedreven om het beter te doen. Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas in alles wat we doen. Als ontwerpende bouwer kunnen we het verschil maken op onze bouwactiviteiten en de projecten die we realiseren. Voor nu en voor de toekomst. Dat begint al met het ontwerp. Daarom zetten we met de gebouwen die we ontwerpen in op een positieve impact voor mens én planeet.

Zie hieronder onze omgevingsdoelen en hoe we ervoor staan.

Onze doelen:

  • MilieuPrestatieGebouwen (MPG): ≥40% onder de huidige norm (2023): 1,0 kantoren en bedrijfsruimten; 0,8 wonen
  • Reductie plastic afval op de bouwplaats: ≥30% reductie (referentiejaar 2023)
  • Reststroom plastic afval op de bouwplaats: ≥50% circulair
  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: 100% van onze ontwerpende bouwer projecten
  • Emissie reductie/ verlagen CO2-uitstoot op, van en naar de bouw: ≥25% (referentiejaar 2023)

Hoe doen we het nu? 

  • MPG: In 2023 was de gemiddelde MPG-score op onze projecten 54% beter dan de norm (norm: 1,0 voor utiliteitsbouw; 0,8 voor woningbouw)
  • CO2-uitstoot bouwplaatsen: In 2023 was de CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen 44% lager dan in 2022
  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen: In 2023 was 64% van onze projecten natuurinclusief ontworpen en gebouwd