Home

Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheidsstrategie Heembouw

Duurzaamheidsstrategie Heembouw

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven het beter te doen.” Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas. Als ontwerpende bouwer zijn we van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie en onderhoud “in the lead”; in elke fase zetten we stevig in op verbetering van de milieu-impact. In ons strategisch plan tot 2024 staan ambitieuze doelstellingen om de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en projecten fors te verbeteren. Waarmee we verder gaan dan de wettelijke normering. 

Onze focus ligt op het verlagen van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Immers, met onze projecten kunnen we de meeste impact maken. Daarbij leggen we de lat hoger dan de wettelijke kaders voorschrijven. We hebben grote ambities, die breed gedragen worden in de organisatie. 

In het strategisch plan richten we ons op deze vier thema’s: 

  • Circulair bouwen: verlaging van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)
  • Natuurinclusief ontwerpen en bouwen
  • Reductie van plastic afval op de bouwplaats
  • Emissie-reductie op de bouwplaats door verhoogde inzet emissie-arm materieel
Ons circulair ontworpen kantoor in Berkel en Rodenrijs. Super duurzaam met label A++++ en een MPG van 0,55
Ons circulair ontworpen kantoor in Berkel en Rodenrijs. Super duurzaam met label A++++ en een MPG van 0,55

Altijd minimaal 30% onder de standaard MPG

Afgelopen jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met circulair ontwerpen en bouwen. Nu zetten we de stap om vanuit de MPG meetbare doelen te stellen voor de gebouwen die we voor onze klanten ontwerpen en realiseren. De MPG is een algemeen aanvaarde standaard, die door de overheid wordt gehanteerd om de milieu-impact van materiaalgebruik in nieuwe bouwplannen vast te stellen. De MPG is voor utiliteitsbouw 1 en voor woningbouw 0,8 (norm 2021). Deze normen zullen naar verwachting de komende jaren strenger worden. Wij lopen op die strengere eisen vooruit, en zetten in op een MPG die standaard tenminste 30% onder huidige MPG normen ligt. Hier wordt de kracht van de ontwerpende bouwer optimaal benut. Al vroeg in de ontwerpfase maken we de eerste MPG-berekening en sturen daar actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase. Zo creëren we voor onze klanten een duurzame plek, waar mensen graag willen zijn en die aantoonbaar bijdraagt aan verlaging van de CO₂ footprint.

Met onze leveranciers en partners zetten we in op verantwoorde materiaalkeuze, en werken we samen aan de ontwikkeling van duurzame materialen, die we kunnen toepassen in onze projecten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van een circulaire betonvloer met onze partner in bedrijfsvloeren Van Berlo, die is toegepast in de nieuwbouw van DC Vomar in Alkmaar.

Daktuin van 2.000 m2 DC Virgo Aalsmeer, een STELLAR project

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. Dit sluit goed aan bij onze visie: Plekken creëren waar mensen willen zijn. Als organisatie krijgen we hier heel veel energie van en we merken dat dit concept erg aanslaat in de markt. We zetten hier vol op in bij onze ontwerpende bouwer projecten, in samenwerking met ecologen en landschapsarchitecten. 

Project Virgo Aalsmeer dat we ism. STELLAR Development hebben gerealiseerd, is een sprekend voorbeeld hoe we in het ontwerp ruimte hebben gecreëerd voor biodiversiteit. Niet alleen heeft dit project een daktuin van 2.000 m2, in de gevel zijn meer dan 300 nestkasten geïntegreerd. Ontwerpen met de natuur in gedachten, betekent ook inspelen op het klimaat, oftewel klimaat adaptief ontwerpen en bouwen. Deze aanpak helpt ons ook in het kunnen ontwikkelen van schaarse en kwetsbare locaties.

Young Heembouwers bezig met “plastic spotten”

Reductie plastic afval

Het afval van plastic verpakkingen is een reststroom met een hoge milieu impact. Om dit te verlagen, trekken we ook hierin samen op met onze partners en leveranciers. Ons platform voor young professionals heeft dit onderwerp op de agenda gezet. Het is mooi om te zien hoe onze collega’s samen met onze leveranciers op hun eigen projecten kijken, wat er mogelijk is en dat door het gewoon te doen, resultaten bereikt worden. Zo levert Isero, onze partner in het kleine ijzerwerk op de bouwplaatsen zijn materialen voortaan in herbruikbare plastic kratten, in plaats van in grote hoeveelheden kleine en grotere dozen. En Primadak, onze partner in dakbedekking van Bedrijfsruimten levert hun bevestigingsmiddelen niet langer in kartonnen doosjes op een pallet met plastic eromheen, maar in herbruikbare emmers. Hiermee werden op ons project DC Echt Susteren 4.500 dozen en heel veel plastic bespaard.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen we alleen in samenwerking met onze partners en leveranciers bereiken. Voor de reductie van plastic afval, onderzocht stagiaire Mila de Rooijen de materiaalstroom van dak- en gevelbeplating en de verpakking daarvan bij onze partners. Met haar bevindingen en aanbevelingen zijn we bij Heembouw verder aan de slag. Bouwend Nederland besteedde aandacht aan Mila’s onderzoek.

Zonnepanelen op ketenpark

Reductie van emissie op de bouwplaats

Tot de recente uitspraak van de Raad van State was er een bouwvrijstelling voor de stikstofwet. Dat heeft ons er niet van weerhouden om actief in te steken op de reductie van de CO₂ uitstoot en emissie. Vanuit onze intrinsieke motivatie om het beter te doen. Hierbij is ons doel tenminste 25% emissie op de bouwplaats te besparen. Dat doen we op verschillende manieren. We zetten bewust in op het gebruik van emissie arm materieel, zoals emissievrije mobiele werktuigen en elektrische voertuigen. Op onze bouwplaatsen werken we aan energiebesparing door zelf energie op te wekken met zonnepanelensets op de bouwkeet. Na een testperiode, die positief is verlopen, hebben we nu zelf een aantal sets die op de bouwplaatsen worden ingezet. Elke bouwplaats is tevens voorzien van elektrische laadpalen. Met onze partners maken we afspraken over het gebruik van HVO100 in plaats van reguliere diesel, wat al snel 90% uitstoot scheelt.