Home
Heembouw en de maatschappij

Heembouw en de maatschappij

Plekken creëren waar mensen willen zijn, dat willen we ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zorgzaamheid, betrokkenheid en omkijken naar elkaar en naar anderen, zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur als familiebedrijf.

Actieve betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten, is iets waar we bij Heembouw allemaal warm voor lopen. Vanuit persoonlijke groei bieden we onze mensen de ruimte en gelegenheid om zich actief in te zetten voor goede doelen. Elke Heembouwer in vaste dienst heeft hiervoor zogenoemde ‘goede doelen dagen’ ter beschikking, waarvoor geen verlof hoeft te worden aangevraagd. Om aan de slag te gaan voor ‘iets’ goeds; activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de breedste zin van het woord en/of aan de natuur en omgeving. En daarmee samen de wereld een beetje beter te maken.

Stichting Heembouw - Fam. van Berkel

Stichting Heembouw | familie van Berkel

Stichting Heembouw | familie van Berkel is opgericht om – mede – invulling te geven aan het feit dat Heembouw het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Hiermee ondersteunen we organisaties en initiatieven die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur & duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. Waar mogelijk zijn dit initiatieven waarbij ook onze eigen collega’s actief betrokken zijn.

Een goede opleiding is belangrijk om iets te bereiken. Daarbij vinden we dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Stichting Heembouw | familie van Berkel draagt daarom met name organisaties en initiatieven die zich bezighouden met gezondheidszorg en educatie aan jongeren, in binnen- en buitenland, een warm hart toe.

Heembouw bij Resto van Harte

Heembouw bij Resto van Harte

Samenwerking tegen eenzaamheid en sociaal isolement

Heembouw werkt samen met Resto VanHarte. Deze stichting zet zich in voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement in buurten en werkt daarvoor samen met sociale buurtrestaurants. Onder leiding van een professionele kok en met inzet van vrijwilligers wordt een tot twee keer per week een gezonde maaltijd geserveerd, waarvoor mensen uit de buurt kunnen aanschuiven. Heembouw ondersteunt Resto VanHarte door onze collega’s de mogelijkheid te geven op de avonden van Resto vrijwilligerswerk te doen, en financieel bij te dragen. Door samen te koken en te eten, en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, is Resto VanHarte een plek waar we willen zijn.