Home

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Heembouw maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen: een positieve impact maken

We willen een positieve impact hebben op het leven van mensen, hun leefomgeving en de natuur. Dit is ons kompas in alles wat we doen. Dat betekent niet alleen het slechte verminderen, maar juist het goede meer versterken. Deze overtuiging zit verankerd in onze waarden als familiebedrijf en onze mensgerichte cultuur. 

Iets goeds doen voor een ander

Een positieve impact maken, doen we op verschillende manieren. Met onze strategische keuzes, maar ook door andere initiatieven en uiteraard in onze projecten. Met Stichting Heembouw | familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur & duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. Met de Ruud van Berkel Award, geven we jong talent de kans een baanbrekend idee te ontwerpen en te realiseren. 

De wereld ‘genezen’ met gebouwen

Positieve impact geldt ook voor ons handelen in onze projecten. De gebouwde omgeving legt een flink beslag op schaarse bronnen; van energie en ruimte tot materialen. Kan dat anders? Kunnen we de wereld juist ‘genezen’ met gebouwen? Zodat ze positief bijdragen in plaats van beslag leggen? Als gebouwen met hun omgeving lucht, water en bodem zuiveren, biodiversiteit creëren en meer energie opwekken dan gebruikt wordt, zetten we een flinke stap in positieve impact. 

Heembouw duurzaamheidsambitiet

Onze duurzaamheidsambities

We hebben stevige duurzaamheidsambities, en we zijn er van overtuigd dat er veel mogelijk is, nu en straks. Dat gaat niet vanzelf. Het is onze ambitie het plastic afval op de bouw terug te dringen. Dat kost veel inspanning, maar met onze leveranciers zijn al verschillende stappen gezet. Dat geldt ook voor de reductie van de CO2 uitstoot op, van en naar de bouwplaats. We investeren in kennis over natuurinclusief ontwerpen en bouwen en leren van de praktijk. Zo weten we nu alles van natuurinclusieve vijvers, parametrisch ontworpen groenschermen en het gedrag van klimplanten. En blijven we monitoren dat een daktuin ook echt zo wordt, als we in ons ontwerp hadden bedacht. In alle ontwerpende bouwer projecten werken we samen met ecologen en landschapsarchitecten, zodat we naast klimaatadaptie en  biodiversiteit ook een positieve beleving bij gebruikers realiseren. Zo laten we zien dat we echt het verschil willen en kunnen maken.