Heembouw en de maatschappij

Heembouw en de maatschappij

Plekken creëren waar mensen willen zijn, dat willen we ook voor mensen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Zorgzaamheid, betrokkenheid en omkijken naar elkaar en naar anderen, zijn onderdeel van onze bedrijfscultuur als familiebedrijf.

Met de Stichting Heembouw | familie van Berkel ondersteunen we organisaties en initiatieven die zich richten op onderwijs, zorg, cultuur, natuur & duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland. Waar mogelijk zijn dit initiatieven waarbij ook onze eigen collega’s actief betrokken zijn. Daarnaast bieden we vanuit persoonlijke groei onze mensen de ruimte en gelegenheid om zich actief in te zetten voor goede doelen. Daarmee maken we samen de wereld een beetje beter.

Heembouw bij Resto van Harte

Heembouw bij Resto van Harte

Samenwerking tegen eenzaamheid en sociaal isolement

Heembouw werkt samen met Resto VanHarte. Deze stichting zet zich in voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement in buurten en werkt daarvoor samen met sociale buurtrestaurants. Onder leiding van een professionele kok en met inzet van vrijwilligers wordt een tot twee keer per week een gezonde maaltijd geserveerd, waarvoor mensen uit de buurt kunnen aanschuiven. Heembouw ondersteunt Resto VanHarte door onze collega’s de mogelijkheid te geven op de avonden van Resto vrijwilligerswerk te doen, en financieel bij te dragen. Door samen te koken en te eten, en op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen, is Resto VanHarte een plek waar we willen zijn.