Home
Caroline Klopper, architect bij Heembouw Architecten.

We hebben de natuur nodig

Mijn droom is dat de stad getransformeerd wordt tot een stadspark, in balans, gevuld met natuur en groen. Want ik laad op als ik omgeven ben door groen, als ik door herfstbladeren banjer, beestjes bestudeer in ons wormen-of bijenhotel en met mijn kinderen de vruchten pluk van onze eetbare tuin. De natuur is essentieel, we hebben haar nodig. Ze heeft een positief effect op onze gezondheid, het klimaat en op de leefbaarheid en sociale cohesie in woonwijken. Daarom besteden we bij Heembouw Architecten in alle projecten aandacht aan groen. Niet als decoratie, maar als een essentieel onderdeel van het ontwerp: natuurinclusief ontwerpen en bouwen. 

Win-win-win-win situatie

Ik werk nu bijvoorbeeld aan een renovatieproject van 75 woningen in Leiden van woningcorporatie De Sleutels, die natuurinclusief verbouwen omarmt. Tijdens het ontwerpen zag ik dat er kansen liggen voor groene daken, geveltuintjes en nestkasten. Die ideeën toets ik bij onze klant en bij de experts met wie we samenwerken. Zo adviseert een ecoloog ons over de haalbaarheid ervan: hij geeft onder meer antwoord op de vraag of de overstek die ik in gedachten heb wel de meest logische plek is voor een nestkast. Ook werken we nauw samen met HollandsGroen, die in kaart brengt waar en hoe de wijk zelf vergroend kan worden. De natuurinclusieve maatregelen die we nemen dragen bij aan een gezonde leefomgeving, de lokale biodiversiteit en aan klimaatadaptie. Daarmee creëert vastgoed natuurwaarde: een win-win-win-win situatie voor de corporatie, de bewoners, de dieren en het klimaat.

Kansrijke groene plekken.
Samen met experts op zoek naar kansrijke groene plekken.

Die viermaal win-situatie ontstaat niet vanzelf. Als we blijven doen wat we altijd deden, verliezen we groen. Het (ver)bouwen en verduurzamen van vastgoed resulteert immers veelal in een afname van biodiversiteit. Dat is zonde, en onnodig. Een stedelijke woonomgeving biedt juist veel kansen voor dieren en groen: woonwijken kunnen ecosystemen worden. Dat vraagt om een open natuurblik en om het maken van natuurvriendelijke keuzes in het ontwerp en de bouw. Dat is exact wat wij doen. Bij al onze projecten als ontwerpende bouwer werken we samen met experts als landschapsarchitecten en ecologen, die ons helpen te vergroenen en verduurzamen. Zij dagen ons uit, helpen onze kennis en ervaring te vergroten. Want, waar wij komen vergroenen we.

“Wij zijn in staat om kennis samen te brengen en op cruciale momenten de groene vragen te blijven stellen.”

Caroline Klopper

Samen groene meters maken

Als iedere betrokken partij meedoet, zoals corporaties en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte, kunnen we echt werk maken van woonwijken als ecosystemen en de stad als stadspark. Dan maken we samen groene meters. In die samenwerking kan en wil Heembouw de kartrekker en de verbinder zijn. Niet omdat we de wijsheid in pacht hebben. Wel omdat we als ontwerpende bouwer vanaf het allereerste begin bij een project betrokken zijn. We zijn de unieke schakel tussen klant, bewoner, partner (leverancier), product en project, en dus in staat om kennis samen te brengen en op cruciale momenten de groene vragen te blijven stellen. Hele praktische maar ook grote vragen, waarop we nog niet altijd heldere antwoorden hebben. Zoals welke technieken en ideeën zijn nog meer bruikbaar, wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud, watkost natuurinclusiviteit en wat kost het ons als we het niet doen? Laten we samen op pad gaan om antwoorden te vinden. Vanuit de overtuiging dat de natuur goed voor ons is en meervoudige, noodzakelijke waarden creëert waar we eigenlijk geen prijskaartje aan zouden moeten willen hangen. 

Wilt u eens sparren over de mogelijkheden van natuurinclusiviteit in uw projecten of woonwijken? Neem dan contact met me op! De (virtuele) koffie staat klaar.