Home

De Singelbuurt Zoetermeer

Ontwikkeling 53 duurzame eengezinswoningen

Impressie Singelbuurt Zoetermeer door Heembouw Architecten
Status
In uitvoering
Locatie
Zoetermeer
Opdrachtgever
Heembouw Ontwikkeling Wonen
Architect
Heembouw Architecten
Omvang
53 koopwoningen en 67 sociale huurwoningen

In Zoetermeer wordt de wijk Palenstein vernieuwd. Grote hoge flatgebouwen maken plaats voor gezellige, groene en autoluwe buurten. Singelbuurt is er daar één van. Hier ontwikkelt Heembouw 53 grondgebonden woningen, die volgens de nieuwe BENG energieprestatie-eisen worden gebouwd. Singelbuurt wordt natuurlijk geheel gasloos aangelegd. En met een individuele warmtepomp en bodembron, wordt door middel van vloerverwarming en vloerverkoeling voor een optimaal comfort gezorgd, tegen hele lage energielasten.

In het plan komen naast de 53 koopwoningen ook 67 sociale huurwoningen voor woningcorporatie Vidomes.

Stadwoningen

Deze drielaagse stadwoningen hebben een breedte van 4,80 m. De metselwerk rastergevels zijn stevig van karakter, als kader voor de groene randen van de singelstructuur. Om deze gevels plaatselijk te verzachten, en bovendien om de mogelijkheid te bieden om deze te individualiseren, wordt op de verdiepingen  reliëf in de gevelwand gemaakt door middel van terug liggende plantenbakken. Op de begane grond zorgen plantenbakken als inrichting van de Delftse Stoep, een verbreed trottoir dat plek biedt voor ontmoetingen, voor luwe verblijfsplekjes voor de woning. 

Eengezinswoningen aan de Singel

De grondgebonden woningen hebben een beukmaat van 5,40 m, en bestaan uit twee lagen met schuine kap. Conform het beeldkwaliteitsplan vormen ze samen met de woningen langs de singel, één geheel. Door het blok halverwege te splitsen en iets uit elkaar te plaatsen, ontstaat een menselijke schaal. De metselstenen zijn gelijk aan die van de stadwoningen, waarbij de dakpannen in kleur en toon daar    bij aansluiten. De koppen van de twee blokken worden krachtig beëindigd met een gemetselde schoorsteen.

Houten woningen

Bouwen in hout heeft vanwege o.a. de opslag van CO2 de toekomst. Om daar ervaring in op te doen worden er in het plan drie FSC-houten woningen gerealiseerd. Deze naar analogie van de “schuurwoning op het achtererf” ontworpen woningen worden geheel gerealiseerd in constructief hout. De plattegrond sluit aan op het achtererf principe, waarbij zowel de voor- als achterdeur als reguliere entree benut kan worden.

Natuurinclusief en klimaatadaptief

Deze beide aspecten zijn van groot belang en daarom vanaf het begin onderdeel geweest van de planvorming. Zo worden alle erfafscheidingen openbaar - privé voorzien van volgroeide, in de volle grond aangeplante, hagen van verschillende soorten, wat een positieve uitwerking heeft op de biodiversiteit. De bergingen en alle optionele uitbouwen krijgen een sedum dak, wat positief meewerkt tegen hittestress bij extreme warmte en water buffert bij extreme neerslag. Op het binnenterrein wordt een speelterrein gerealiseerd met een wadi die eveneens regenwater buffert. Tot slot zijn de gemetselde schoorstenen van de eengezinswoningen voorzien van nestkasten voor verschillende soorten vogels.

video over de Singelbuurt Zoetermeer door Heembouw Architecten

Project updates

    Volgend project