Home

Waarom überhaupt een architect?

Waarom zou je überhaupt een architect inzetten in een renovatie- of onderhoudsproject? Die vraag wordt mij nog regelmatig gesteld. Mijn antwoord is kort en krachtig. Als architect kan ik met kleine aanpassingen een groot verschil maken. Niet alleen in de uitstraling van een gebouw, maar bijvoorbeeld ook in de identiteit of de veiligheid van een wijk. In het ontwerp van een ‘gewone’ uitvraag voor dak- en kozijnrenovatie kan ik bijvoorbeeld meer overstek maken in het dak dat toch gerenoveerd wordt. Door die ingreep komt het boeideel prominenter naar voren en krijgt het gebouw een nieuwe, eigentijdse uitstraling. Ook kan ik in de goten nestkasten detailleren en de dakpannen van het oorspronkelijke dak hergebruiken in het ontwerp van de bergingen. En door bewoners te betrekken bij keuzes van kozijnen en voordeuren kunnen we de betrokkenheid bij de buurt vergroten. Zo kan ik nog legio andere voorbeelden noemen; ik werk al ruim zeven jaar met regelmaat aan renovatie- en onderhoudsprojecten. In eerste instantie als architect bij een onafhankelijk architectenbureau en sinds twee jaar als architect bij Heembouw. Op basis van die ervaring durf ik te stellen dat de toegevoegde waarde van een architect bij heembouw, de ontwerpende bouwer, veel groter is dan in een traditioneel bouwteam.

Waarom u een architect in wil zetten in een renovatie- of onderhoudsproject

Als architect van a tot z betrokken

Dat komt omdat ik bij Heembouw al bij de acquisitie van een project betrokken ben. Ik ben in de ontwikkelfase aangehaakt op de projectuitgangspunten op het niet-architectonische vlak en mijn collega’s zijn aangehaakt op mijn visie achter het ontwerp. Ik merk dat we daardoor samen evenwichtiger keuzes kunnen maken en ik sneller en veel pro-actiever kan schakelen naar een nieuwe elementen in het ontwerp. Groot voordeel is ook dat het makkelijker is om samen verder te kijken dan de gevraagde ontwerpopgave en stil te staan bij vragen zoals kunnen we nog iets extra’s betekenen voor de wijk? En op welke manier kunnen we naast de benodigde onderhoudsingrepen nog meer waarde toevoegen? Samen weten we immers meer dan alleen en kunnen we in een vroegtijdig stadium de haalbaarheid en betaalbaarheid van ideeën vanuit meerdere invalshoeken beoordelen.

Waarom u een architect in wil zetten in een renovatie- of onderhoudsproject

Voor hetzelfde geld nog meer impact

Ook bij de realisatie blijf ik betrokken. Ik geef graag een overdrachtspresentatie aan mijn collega’s van de uitvoering zodat ook zij weten op basis van welke visie het ontwerp tot stand is gekomen. Het voordeel daarvan is dat we elkaar begrijpen en elkaar makkelijk vinden als er op de bouwplaats iets aangepast moet worden wat direct ingrijpt op het ontwerp. En dat levert altijd goede oplossingen op. Een mooi voorbeeld is het project van woningcorporatie de Sleutels in de Prinsessenbuurt in Leiden, waar we aan de verduurzaming van 248 woningen werken. In het ontwerpproces speelden we met de gedachte om een bestaand toiletraam dicht te metselen met een natuursteen met het logo van de Sleutels. Dat idee haalde echter niet het definitieve ontwerp. Toen in de uitvoering bleek dat het toiletraam om bouwtechnische redenen (de mechanische ventilatie die geplaatst wordt, werkt veel beter dan een klapraampje) toch dichtgemetseld zou worden, werd ik gebeld door mijn collega, projectleider Fred Verlaan. Hij vertelde dat hij zo vrij was geweest om alvast een proefsteen te bestellen, want hij wist zeker dat ik dit specifieke element graag in het ontwerp op zou willen opnemen. 

Ik ben ervan overtuigd dat als ik deze opdracht had uitgevoerd in een traditioneel bouwteam, de muur gewoon dicht gemetseld had geworden, zonder de toevoeging van dit karakteristieke element. Voor hetzelfde geld krijgt u bij ons dus meer impact!

Bent u benieuwd wat wij als ontwerpende bouwer voor u kunnen betekenen? Ik vertel u er graag meer over.