Home

Dit ambitieuze streven heeft geresulteerd in ons nieuwe kantoor, dat qua duurzaamheid heel goed scoort. Zo was het energieverbruik in het eerste jaar na de opening al behoorlijk laag, namelijk: 47 kWh/m². In het tweede jaar hebben we ons energieverbruik geoptimaliseerd en zitten we op 26 kWh/m². Hiermee zit ons gebouw ruim binnen de Paris Proof norm (70 kWh/m² energieverbruik op de meter volgens de WEii-berekening van de DGBC*). 

Wij blijven verbeteren om een positieve impact te maken met ons eigen gebouw, maar wat kan jij doen om Paris Proof te worden?

Kantoor Berkel en Rodenrijs Paris Proof

Op weg naar Paris Proof: Constante verbetering in onze proeftuin

Op het gebied van duurzaamheid hebben we bij het pand in Berkel en Rodenrijs bewust gekozen voor een zeer goed geïsoleerde gevel (Rc > 6 en triple glas), in combinatie met een duurzaam installatieconcept (lage temperatuurverwarming, warmtepomp, zonnepanelen, gasloos en een geautomatiseerd verlichtingssysteem). Ondanks deze duurzame keuzes zagen we tijdens het tweede jaar mogelijkheden om ons energieverbruik verder te verminderen. Dit deden we enerzijds door de instellingen van ons installatiesysteem te optimaliseren en anderzijds door ons energieverbruik in evenwicht te brengen met onze zonnepanelen. Ons energieverbruik is nu gedaald naar 26 kWh/m², wat 63% beter is dan de Paris Proof-norm, zonder concessies te doen aan comfort of gebruiksgemak. De volgende stap is om ons kantoor verder in te zetten als proeftuin om verdere duurzaamheidsmaatregelen te testen.

Is Paris Proof de nieuwe norm voor duurzaamheid?

Wat houdt Paris Proof eigenlijk in? De huidige gebouwde omgevingen verbruiken momenteel drie keer zoveel energie, voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen, als we in 2050 beschikbaar zullen hebben. In 2014 bedroeg het gemiddelde energieverbruik van kantoren ongeveer 200 kWh/m². Om binnen de normen van Paris Proof te blijven, moet het energieverbruik van kantoorgebouwen met tweederde worden verminderd om binnen dit "energiebudget" te passen. Vanaf 2040 mag een kantoorgebouw maximaal 70 kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar van het net halen. Met de voorwaarde dat het afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, om als "Paris Proof" te worden beschouwd. Energie die je zelf opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, draagt direct bij aan een betere Paris Proof-beoordeling omdat deze energie niet van het net hoeft te worden afgenomen. Het energiegebruik voor de laadpalen mag je (voor nu nog) buiten de berekening houden.

Op weg naar wetgeving?

Zal Paris Proof in de toekomst wettelijk worden geregeld? Op dit moment is het nog niet in een wet vastgelegd, maar het dient als een maatstaf om de doelen van de overheid te bereiken. Aangezien de overheid Paris Proof gebruikt voor haar langetermijndoelstellingen, wordt verwacht dat Paris Proof in de komende jaren ook wettelijk verankerd zal worden. De wet- en regelgeving met betrekking tot de verduurzaming van kantoorgebouwen is al in beweging gezet. Dit is door middel van de energielabelverplichting, de energiebesparings- en informatieplicht, en de CSRD.

Wat kan jij doen om het gebouw Paris Proof te maken?

Het begint met een grondige analyse om te bepalen hoe je je energieverbruik kan terugdringen. Grote verbeteringen kunnen onder meer bestaan uit het isoleren van de gebouwschil of het toepassen van een energiezuiniger installatiesysteem. Het juist inregelen van de installaties, gecombineerd met de opwekking van je eigen energie, kan ook bijdragen aan het optimaliseren van het energieverbruik.

 

Wil je meer weten over de vragen die je helpen om Paris Proof te worden of welke toekomst stappen je hiervoor moet nemen? Neem dan contact met ons op! Wij helpen en adviseren je graag.