Wij creëren plekken waar mensen willen ondernemen

Met een combinatie van marktkennis, kennis van locaties en verstand van (lean) bouwen, is Heembouw één van de leidende partijen op de markt van bedrijfsruimten. Heembouw biedt haar klanten een integrale oplossing, waarbij een optimale locatie op de juiste plek het vertrekpunt is. Onze Gronddatabank biedt een actueel overzicht van beschikbare locaties. Met Habeon Architecten binnen de gelederen, kunnen we een klant al snel laten zien hoe zijn wensen vertaald worden en hoe zijn nieuwe huisvesting eruit komt te zien.

Bekijk waarom

Wat u van ons kunt verwachten

Title
Description
Test label

Expertises

Procesintegratie Mobiliteitsscan Locatiekeuze Location Intelligence Gebiedsontwikkeling IBR Architectuur Keurmerken Duurzaamheid Financiering

Procesintegratie

Een goede voorbereiding is 90% van het succes. Dit is bij het ontwerpen van een gebouw rondom uw bedrijfsproces niet anders. Op basis van uw wensen en het huidige bedrijfsproces maakt Habeon Architecten uw toekomstbestendig ontwerp. Het voordeel van nieuwe bedrijfshuisvesting is dat deze naadloos wordt aangepast op uw bedrijfsproces en niet andersom.

Lees meer

Mobiliteitsscan

Welke invloed heeft mobiliteit op uw totale operationele kosten? De Heembouw Mobiliteitsscan maakt per huisvestingslocatie inzichtelijk wat de invloed is op de verkeersstromen; welke locatie levert u geld op? Wat betekent de locatie voor de vrachtwagenbewegingen, en dus kosten, wat is de invloed op de reistijd van het personeel, en de CO2-footprint?  De Mobiliteitsscan geeft u inzicht en helpt u bij de besluitvorming over uw toekomstige huisvestingslocatie.

Locatiekeuze

Het succes van uw onderneming wordt mede bepaald door een goede huisvestingslocatie.

Bent u op zoek naar een optimale  locatie voor uw toekomstige huisvesting? 

De Heembouw gronddatabank geeft een totaaloverzicht van alle beschikbare nieuwbouw- en herontwikkellocaties in Nederland, gemeentelijke- en met name particuliere grondlocaties, die nog niet bekend zijn in de markt.

Location Intelligence

Location Intelligence stelt een klant in staat om een objectieve afweging te maken over locaties op basis van voor hem relevante criteria. In de Heembouw Gronddatabank staan de data van de beschikbare gronden en (her)ontwikkellocaties in Nederland. Deze data wordt verder verrijkt met data over aspecten als: arbeidspotentieel en werkgelegenheid, terreinen en percelen en infrastructuur en bereikbaarheid. Hiermee kan de klant op basis van objectieve gegevens kiezen voor de optimale vestigingslocatie.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Met succesvolle concepten locaties in ontwikkeling brengen. Nieuwe locaties, maar ook bestaande locaties die voor herontwikkeling geschikt zijn. Heembouw zet haar marktkennis, verstand van bouwen en financieren in, om samen de locatie te ontwikkelen. Heembouw doet onderzoek naar de markt. Ons uitgebreide netwerk, commerciële feeling en samenwerking met lokale bedrijfsmakelaars stelt ons in staat partijen te lokaliseren die zich juist op die plek willen vestigen.

Lees meer

IBR

Speciaal voor klanten voor wie een ongehinderde voortgang van hun (productie) proces cruciaal is, is er de unit IBR: Industriële Bouw en Renovatie. Deze specialistische S & O afdeling voor de bouw en renovatie van bedrijfsruimten, richt zich volledig op productie- en logistieke bedrijven, waarbij tijdens de bouw- en verbouwwerkzaamheden het productieproces zonder verstoringen door moet gaan. Onze Lean-werkwijze is daarvoor een belangrijke basis.

Lees meer

Architectuur

Habeon Architecten, het inhouse architectenbureau van Heembouw, biedt u het voordeel uw wensen snel vertaald te zien in een kavelstudie of ontwerp voor uw nieuwe bedrijfshuisvesting. Door samenwerking tussen u, de architect, constructeur, Heembouw en leveranciers, weet u al in een vroeg stadium van het ontwerp, waar u technisch en financieel aan toe bent. Habeon Architecten, opgericht in 1996, bestaat uit een team van 20 vakmensen; architecten, teamleiders en modelleurs. Dit team heeft specifieke kennis op het gebied van alle typen bedrijfshuisvesting.

Keurmerken

In een aantal branches gelden er restricties met betrekking tot de bedrijfshuisvesting. Bijvoorbeeld de foodsector. Heembouw heeft veel van deze food projecten gerealiseerd, waardoor er veel ervaring en kennis is over en met het werken volgens de HACCP / BCR-richtlijnen inzake voedselveiligheid. De chemie/gevaarlijke stoffen sector is voor Heembouw niet vreemd, referenties voor de (petro) chemie getuigen hiervan, waarbij de bedrijfshuisvesting voldoet aan de ADR – voorschriften.

Duurzaamheid

BREEAM  maakt  de duurzaamheid van vastgoed en gebieden meetbaar. Een pand met deze internationaal erkende kwalificatie is beter verhuurbaar, heeft een hogere restwaarde en draagt bij aan een positief imago. U bepaalt de ambitie op het gebied van duurzaamheid. BREEAM kent hierin 5 niveaus. Heembouw helpt u bij de besluitvorming en heeft hiervoor de BREEAM tool ontwikkeld. Deze tool maakt inzichtelijk wat de opbrengst en investering is van dit erkende label, welke maatregelen noodzakelijk zijn op bouwkundig en installatietechnisch voor het behalen van het BREEAM certificaat. Heembouw heeft een team van BREEAM experts en architecten. Diverse BREEAM-trajecten zijn doorlopen, BREEAM-Outstanding certificaten zijn toegekend voor ontwerp en oplevering van de meest duurzame distributiecentra, zoals DC New Logic I en II in Tilburg.

Financiering

Nieuwe plannen voor uw huisvesting? Het financiële plaatje komt dan al snel aan de orde. Zijn de plannen financieel haalbaar en nog belangrijker, past het binnen uw strategie? Wilt u kopen, huren of denkt u aan een sale/lease back constructie? En wat te doen met uw bestaande huisvesting? Diverse oplossingsrichtingen en financieringen zijn mogelijk, wij helpen u hierbij graag. Heembouw beschikt over deze expertise en werkt samen met nationale en internationale beleggers die investeren in uw succesvolle onderneming.

Gebouwd voor Brocacef

"Heembouw is betrouwbaar en betrokken. De klantgerichtheid en het goed willen en kunnen luisteren hebben wij als goed ervaren."

9.0
Klantcijfer