Home

Algemeen directeur Léon Heddes is trots op deze prestaties, en richt de blik in deze roerige tijden vooral op de toekomst. “Afgelopen jaar zorgde corona weer voor de nodige beperkingen en uitdagingen. We hebben laten zien dat we uitdagingen als schaarste aan grondstoffen en materialen en de daarbij horende prijsstijgingen en leveringsproblemen, goed het hoofd kunnen bieden. Er is weliswaar een aantal projecten later gestart, maar eenmaal in uitvoering, zijn er weinig tot geen vertragingen opgetreden. Hier zien we de kracht van onze sterke bedrijfscultuur om er samen de schouders onder te zetten en de verbinding te blijven zoeken met elkaar, onze leveranciers en onze klanten".

Met de vreselijke crisis in de Oekraïne, is de dynamiek in de markt er niet minder op geworden. Naast deze zakelijke constatering, raakt het menselijk leed wat we dagelijks zien ons diep. Zonder hiermee te veel te koop te lopen, ben ik er trots op dat er in alle geledingen van ons bedrijf initiatieven zijn ontstaan om daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen in nood. 

Als bedrijf staan we er goed voor. We hebben een sterk team, een sterk netwerk en een sterke visie. Onze financiële uitgangspositie is meer dan gezond en we hebben een goed gevulde portefeuille. Daarbij kiezen onze klanten steeds meer voor onze unieke aanpak als ontwerpende bouwer, en de integrale benadering van hun huisvestingsvraagstukken. Met Heembouw Architecten als aanjager, zetten we stevig in op nieuwe ontwikkelingen als parametrisch ontwerpen en natuurinclusief ontwerpen en bouwen. 

Collega's op de bouw

Ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen

Daarnaast blijven we volop investeren in de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze mensen. Dit zijn belangrijke thema’s in ons nieuwe strategisch plan, waar we scherpe ambities op hebben geformuleerd. Met name op het gebied van duurzaamheid, willen we verder gaan dan de wettelijke normeringen. We realiseren ons, dat we hier grotere stappen moeten maken. Dit gevoel van urgentie wordt gedeeld binnen de gehele organisatie, en de intrinsieke motivatie om onze doelen te realiseren is hoog. We zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen, en onze omgeving hierbij nodig hebben. Onze strategische partners en leveranciers zullen hier eveneens een belangrijke rol in hebben.

Onze mensen hebben in uitdagende omstandigheden laten zien tot welke topprestaties ze in staat zijn. Dat alles geeft ons de mogelijkheid om met veel vertrouwen vooruit te kijken.” 

Heembouw Jaarverslag 2021

Download het jaarverslag

Download het bestand