Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Wij creëren plekken waar mensen willen zijn. Dat doen we met nieuwbouw, transformatie van leegstaande gebouwen of renovatie van bestaande woningen. Altijd met het doel een ideale woonomgeving voor de bewoners te realiseren, waar ze zich thuis voelen. We willen weten wat mensen willen, wat ze verwachten van hun woning en woonomgeving. We onderzoeken de kansen die de markt en de buurt bieden. Zo ontwikkelen we woningbouwprojecten die naadloos aansluiten op de marktvraag. Door samen te werken aan plannen waar bewoners direct bij betrokken zijn, creëer je plekken waar mensen willen zijn. Met hart voor hun leefomgeving!

Bekijk waarom

Wat u van ons kunt verwachten

Title
Description
Test label

Expertises

Projectontwikkeling Transformatiescan Betaalbare huur Co-creatie Groot onderhoud en renovatie Onderzoek verhuisbehoefte Ketensamenwerking Bewonerscommunicatie Slimm

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling en ontwikkelende diensten zijn niet in een apart opererend bedrijfsonderdeel ondergebracht, maar vormen een integraal onderdeel van de aanpak van Heembouw Wonen. De vanzelfsprekendheid dat de opbrengsten van woningbouwprojecten een positief beeld laten zien, is verleden tijd. Een goede (financiële) onderbouwing is een essentieel onderdeel van onze projecten, waarvoor de kennis en ervaring vanuit de projectontwikkeling cruciaal zijn. Dit zorgt ervoor dat uw en onze woonplannen op een realistische manier worden uitgewerkt. 

Transformatiescan

Vanuit de gedachte “Slopen kan altijd nog”, kiezen wij voor de uitdaging een duurzame oplossing te vinden voor leegstaande gebouwen. Revitalisering en (energetische) transformatie vraagt het vermogen om de verborgen kwaliteiten van de bestaande gebouwen optimaal te benutten. De integrale aanpak van Heembouw leidt tot een flexibel woonconcept dat past binnen de huidige situatie, betaalbaar is en aansluit op de buurt en de bewoners.

In korte tijd maken wij inzichtelijk wat de kansen van het te transformeren pand zijn aan de hand van bestemmingsplan, demografische gegevens, bereikbaarheid, markt en betaalbaarheid. Aangevuld met een schetsontwerp van ons eigen architectenbureau maken we ons advies ook direct visueel.  

Betaalbare huur

Voor het tekort aan compacte, betaalbare en toekomstbestendige huurwoningen, biedt Heembouw het Heembouw Betaalbaar-Huren-Plan: een totaalconcept voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van betaalbare huurwoningen. Deze woningen worden ontwikkeld vanuit de lokale marktvraag, in samenwerking met een belegger of woningcorporatie. Dankzij het verhuisbehoefte onderzoek sluiten de woningen die worden ontwikkeld naadloos aan bij de vraag en draagkracht in de lokale markt. Met een gegarandeerde afname en start bouw, zorgt het Heembouw Betaalbaar-Huren-Plan voor plekken waar huurders willen zijn.

Lees meer

Co-creatie

Wij nemen de woonconsument serieus en geloven in co-creatie: het samen met de toekomstige bewoners ontwerpen van nieuwbouw woningen op maat. In ontwerpsessies gaan de toekomstige  bewoners samen aan de slag met architect en aannemer. Zo worden de woningen en de woonomgeving zoveel mogelijk afgestemd op de woonwensen en dromen van de toekomstige bewoners. Deelnemers kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden in hun nieuwe woning en woonomgeving en wat juist niet, welke architectuur aanspreekt, hoe de openbare ruimte ingericht zou moeten worden etc. Resultaat van dit traject van co-creatie is een buurt waarin de woonwensen van de toekomstige bewoners tot leven komen.

Groot onderhoud en renovatie

Bij groot onderhoud of renovatie in een bewoonde situatie moeten bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden om hen heen, zodat het dagelijks leven gewoon door kan gaan. Dat vraagt om een uitstekende voorbereiding en een goede en heldere communicatie.

Onze medewerkers worden hierin opgeleid o.a. door communicatie trainingen en  de opleiding “bewoners gericht renoveren”. Door hun bedrijfskleding is ons personeel voor de bewoners duidelijk herkenbaar. Heembouw werkt met vaste teams die gewend zijn om werkzaamheden te verrichten in een bewoonde omgeving. Om overlast te beperken wordt gebruik gemaakt van vervangende voorzieningen, zoals een noodkeuken, noodtoilet, vluchtwoning of een douche unit. Verder wordt er in de woning stofarm gewerkt en worden verhuisdozen en afdekmateriaal beschikbaar gesteld.

Onderzoek verhuisbehoefte

Bij vraaggestuurd ontwikkelen staan de wensen van de woonconsument centraal. Heembouw ontwikkelt woningbouwlocaties vanuit de vraag van de eindgebruiker. Om de verhuisbehoefte in een regio te achterhalen en de wensen voor een nieuwe woning , heeft Heembouw een tool ontwikkeld: mijnwoontoekomst.nl. Dit maakt de verhuisbehoefte in een specifiek woongebied op huishouden niveau inzichtelijk, voor zowel de koop- als huurmarkt. Dit geeft de juiste input om woningen te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de marktvraag. Ook ontstaat er op deze manier vroegtijdig contact met potentiële huurders en kopers, voor projecten op de korte en langere termijn. Het woonwensenonderzoek is een beproefde tool, die snel kan worden ingezet. In korte tijd wordt duidelijk waar de behoeften liggen, tegen welke prijsstelling, in welke regio en op welke termijn.

Ketensamenwerking

Samenwerken is dé voorwaarde voor succes. Bij presteren gaat het niet om de prestaties van het individu, maar om het vermogen als team en als collectief te presteren. Als ketenregisseur is het ons doel kennis te mobiliseren, de juiste partijen bij elkaar te brengen en tot een geheel te smeden. Ketensamenwerking, ook ketenintegratie of supply chain management genoemd, betekent het benutten van elkaars kennis om samen tot optimalisatie van het product voor de klant te komen. Bij ketensamenwerking gaat het erom alle beschikbare kennis te mobiliseren en te benutten. Zo komen we tot de meest optimale oplossing voor de klant, ontstaan nieuwe ideeën, krijg je flow en een beter product tegen lagere kosten.

Bewonerscommunicatie

Bij groot onderhoudprojecten, waarbij bewoners te maken krijgen met activiteiten in en om hun woning, is zorgvuldige bewonerscommunicatie van groot belang. Wat gaat er gebeuren, wanneer, wat merkt de bewoner ervan, wat kan de bewoner van de aannemer verwachten, etc. Heembouw neemt daarbij de verantwoordelijkheid voor het gehele traject. Dat begint met het verkrijgen van de minimaal benodigde 70% draagvlak. Dit doen we door in kleine sessies persoonlijk het gesprek met groepjes bewoners aan te gaan, in de modelwoning, waar men met eigen ogen kan zien en beleven wat de veranderingen inhouden.

Gedurende het traject fungeert een bewonerscommissie als klankbord. Met brieven, bewonersavonden en de persoonlijke aandacht van de bewonersbegeleider, wordt de communicatie gedegen en gestructureerd aangepakt.

Lees meer

Slimm

Slimm, meer dan een woonconcept. Slimm is een kwalitatief hoogwaardige compacte maatwerk woning, geschikt voor 1-3 persoonshuishoudens. Slimm geeft antwoord op de behoefte om te verdichten waarbij het wooncomfort voor de uiteindelijke bewoners centraal staat.

Lees meer

Gerenoveerd zonder overlast

"Ik ben dik tevreden. Alles wat beloofd is, is ook nagekomen. Ik ben heel trots op het resultaat en op de mensen die dit zo gemaakt hebben."

8.2
Bewonerstevredenheid