Wij creëren plekken waar mensen willen zijn

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Dat is onze drijfveer. Samen met onze collega’s en leveranciers zetten wij al onze kennis en ervaring in om voor onze klanten een woon- of werkomgeving te creëren en realiseren, waar ze zich thuis voelen.

Om onze visie: Wij creëren plekken waar mensen willen zijn te bereiken, zijn we constant op zoek naar mogelijkheden om onze klanten toegevoegde waarde te bieden en onderscheidend te zijn. Dit zorgt voor het verschil, en maakt ons anders dan andere marktpartijen. In ons strategisch plan tot 2020 staat ons onderscheidend vermogen centraal, verwoord in onze missie: In 2020 zijn wij dé onderscheidende bouwonderneming voor onze klanten, mensen en omgeving.

 

 

Groepsfoto Heembouw

Strategisch plan tot 2020

In 2020 zijn wij dé onderscheidende bouwonderneming voor onze klanten, mensen en omgeving. Concreet betekent dit: 

Klanten: We willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Dit uit zich in een NPS van ≥+35 en een gemiddelde klanttevredenheid van ≥ 8,0.

Mensen: We willen de meest gewaardeerde werkgever in de bouw zijn, die het beste uit de talenten van mensen haalt. Dit uit zich in een doelstelling van ≥ 8,0  voor medewerkersbevlogenheid en van ≥ 8,5 voor medewerkersbetrokkenheid.

Omgeving: We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Dit uit zich in een gediversificeerd personeelsbestand, actieve inzet op vermindering van CO2 uitstoot en productie van bouwafval en een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven op divers gebied.

Onze strategische keuzes om ons missie te realiseren, zijn gebaseerd op 3 pijlers: strategische partners, innovatie en mensen. 

Strategische partners: ons netwerk van strategische partners stelt ons in staat projecten voor onze klanten financierbaar te maken. Daarnaast hebben onze leveranciers  veel invloed op zowel ontwerp als realisatie van onze projecten.

Innovaties: innovaties zijn essentieel voor de continuïteit van onze onderneming. Hierbij ligt de focus op productinnovatie, Informatie Technologie en sociale innovatie.

Mensen: onze mensen maken het verschil. Door blijvend te investeren in (kennis) ontwikkeling van onze mensen, kunnen we ons als organisatie continu verbeteren.

Klanttevredenheid
en NPS

In 2004 is Heembouw gestart met de introductie van Lean Bouwen volgens Heembouw. Continu werken wij aan verdere verbetering van onszelf en onze organisatie, waarbij het  uiteindelijk gaat om één ding: het creëren van klantwaarde. Om te meten of en in welke mate we daarin slagen, voert Heembouw klantonderzoeken uit. Sinds 2014 werkt Heembouw hierin samen met tevreden.nl. Dit bureau voor tevredenheidonderzoeken combineert continu onderzoek met een transparante terugkoppeling van de resultaten via digitale platforms. 

Heembouw is in Nederland het eerste bouwbedrijf dat op deze manier de meningen en reviews van haar klanten op deze open en transparante wijze deelt. Hierbij sturen wij op de net promoter score (NPS): het getal tussen de -100 en + 100 dat aangeeft in welke mate klanten het bedrijf aan zouden bevelen aan hun omgeving. Ons NPS cijfer voor 2016, gebaseerd op 40 onderzoeken, is +23, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. 

Klantgroepen centraal

In onze bedrijfsvoering staat de eindgebruiker centraal. We richten ons op de clusters wonen en werken en daarbinnen op drie klantgroepen: voor werken de eindgebruikers bedrijfsruimten en kantoren en voor wonen de eindgebruikers woningen. Onze focus op klantgroepen zorgt ervoor dat we onze klanten beter kunnen begrijpen en beter van dienst kunnen zijn. Met als resultaat meer toegevoegde waarde, een goed lopend proces, weinig verspilling en een beter product. De collega's die werken op onze locaties in Roelofarendsveen en Breda richten zich specifiek op de klantgroep bedrijfsruimten.

In Roelofarendsveen is ook Heembouw Wonen gevestigd, dat zich 100% op wonen richt. Heembouw Rotterdam richt zich vooral op kantoren. Voor alle nieuwbouw en renovatie huisvestingsvraagstukken kunnen onze klanten bij ons terecht.

Onze klantgroepen, als directe schakel naar onze klanten, zijn het kloppend hart van Heembouw. Onze andere organisatie onderdelen zijn hieraan ondersteunend. Hoe onze klant centraal staat is terug te zien in onderstaand organogram.

Organogram Heembouw Wonen Werken 2018

Marketing en social media

De manier waarop Heembouw social media inzet in de marketing- en communicatiestrategie, wordt binnen de B2B vaak als voorbeeld genoemd. In 2013 won Heembouw de eerste Industrial Social Media Award. 

Daarna zijn wij verder gegaan met het integreren van het gebruik van social media in onze dagelijkse marketingactiviteiten. Daarbij willen wij informatie en kennis delen die relevant is, onderscheidend en interessant voor onze klanten.

Innovatie: essentieel en inspirerend onderdeel dagelijks werk

Heembouw creëert  plekken waar mensen willen zijn. Plekken waar mensen willen wonen; plekken waar mensen graag werken en die inspireren tot succesvol ondernemen. Dat is onze drijfveer, daar komen wij ’s ochtends ons bed voor uit. Door steeds te verbeteren en open te staan voor innovaties, kunnen we onze klanten blijven verrassen met onze toegevoegde waarde.


Innoveren is essentieel om als organisatie verder te kunnen ontwikkelen, te vernieuwen, en aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers en (nieuwe) collega’s. Het is onderdeel van ons dagelijks werk. Bovendien is bezig zijn met nieuwe dingen leuk en inspirerend.  Innovatie is bij Heembouw niks nieuws, getuige het grote aantal innovatieve ideeën die in de loop der jaren tot ontwikkeling zijn gekomen. Zoals de Heembouw gronddatabank, maar ook Lean, BIM, mijn woontoekomst, ons cultuurspel. Het is belangrijk onze innovatieve cultuur verder te ontwikkelen, ruimte te bieden zodat ideeën kunnen ontstaan, de ideeën die er zijn in kaart brengen en de collega’s helpen hun ideeën verder tot ontwikkeling te brengen door ze een podium te bieden en ondersteuning. Hier zetten we met onze innovatiestructuur en innovatie coaches volop op in.

Big data

De digitalisering van de maatschappij levert een enorme hoeveelheid data op. Data die een schat aan informatie bevatten. Kunst is deze data te ontsluiten en te kunnen gebruiken. Bij Heembouw zijn we op verschillende manieren bezig met het analyseren  van beschikbare informatie om zo de vragen van onze klanten nog beter kunnen doorgronden én kunnen beantwoorden. Het nut van big data zit niet in het verleden, maar in het zo goed mogelijk voorspellen van de toekomst. Concrete toepassingen van big data binnen Heembouw vind je bijvoorbeeld terug in de tool Go2Grow, dat beschikbare bedrijfsinformatie van verschillende bronnen slim combineert, waarmee inzicht wordt gekregen in groei en krimp van bedrijven. Een ander voorbeeld is de toepassing van GIS; geografische data, waarmee talloze analyses kunnen worden uitgevoerd voor locatie- , markt- en doelgroeponderzoek in bijvoorbeeld de woningmarkt.

Innovatief organiseren

Ook op gebied van klantgericht organiseren zijn we  innovatief bezig. Om in deze onvoorspelbare wereld op alle ontwikkelingen in te spelen, zijn we in 2017 gestart met een traject om onze strategische wendbaarheid te vergroten. Met als doel om snel in te kunnen blijven spelen op klantvragen van nu en in de toekomst. Concreet hebben we een aantal pilots uitgevoerd (hierbij is steun gekregen van het Europees Sociaal Fonds). Heembouw heeft hiermee geïnvesteerd in de vaardigheden van onze eigen mensen om hier invulling aan te geven.

Steun Europees Sociaal Fonds

Aandacht voor onze omgeving

 

CO2 reductie

In 2012 hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: “In 2022 produceren we 25% minder CO2-uitstoot per miljoen omzet (na inflatiecorrectie) dan in 2012”. In 2012 was de CO2-uitstoot per € miljoen omzet 10,53. In 2015 hadden we ons doel van 25% reductie al bijna gerealiseerd met 8,03 ton CO2-uitstoot per € miljoen omzet. Dit heeft ons geïnspireerd tot deze nieuwe ambitie: "In 2022 produceren we 50% minder CO2-uitstoot per miljoen omzet (na inflatiecorrectie) dan in 2012." 

 

 

CO2 uitstoot

CO2 uitstoot p/mln. omzet

2014

1.048,36 ton

9,51 ton

2015

981,30 ton

8,03 ton

2016

1.045,48 ton

  6,51 ton

2017

   955,80 ton

  5,42 ton

 

Dutch Green Building Council

Heembouw is participant van de Dutch Green Building Council. Met enkele van onze klanten hebben wij gewerkt aan Breeam-certificering voor hun nieuwbouw projecten, wat ondermeer geresulteerd heeft in een Breeam-outstanding kwalificatie voor drie DC’s , twee op Vossenberg West II in Tilburg en in in Son en Breugel. Verschillende Heembouw- en Habeoncollega’s hebben daarvoor de opleiding tot Breeam-expert gevolgd.

 

Afvalscheiding op de bouw

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Ruim 90% van het bouw- en sloopafval kan worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Het is daarom essentieel om bouw- en sloopafval goed te scheiden. Heembouw scheidt sinds 2010 deze afvalstromen bij de bron op het bouwterrein. Het percentage bouwafval, dat gescheiden onze bouwplaatsen verlaat, ligt op 45% (resultaat 2017). 

Duurzaam bouwen en duurzaam hout

Heembouw is, naast ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1., ook ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

 

Alle klantgroepen zijn FSC® (Forest Stewardship Council) en PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification) gecertificeerd. Heembouw past in haar projecten zoveel mogelijk duurzaam hout toe. Het is ons doel vóór 2020 100% duurzaam in te kopen op het gebied van hout. Vanaf 1 juni 2018 wordt geen hout zonder erkend duurzaamheidslabel meer ingekocht. In 2017 hebben we ruim 10.000 m3 hout ingekocht, waarvan 86% duurzaam hout. 59% daarvan had het FSC label en de overige 27% het PEFC label. In de Forest50 vindt u ons terug op plaats 7.

FSC en PEFC logo met licentienummer - keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Historie

1939: Oprichting familiebedrijf Van Berkel

In 1939 werd het familiebedrijf Van Berkel (later: en zonen) opgericht in Roelofarendsveen; kernactiviteit: het realiseren van kleine bouwwerken. In de periode na 1939 ontwikkelde Van Berkel en zonen zich tot dorpsaannemer met de focus op woningbouw.

 

1973: Wijziging naam in Heembouw

In 1973 nam Ruud van Berkel, zoon van de oprichter, het bedrijf over en wijzigde de naam in Heembouw ('heem' = huis of erf). Vanaf deze periode heeft Heembouw zich verder ontwikkeld tot de veelzijdige bouwonderneming die het nu is. Het Groene Hart, wat de bakermat vormt voor onze organisatie, is wat bouwvolume betreft beperkt. Dat heeft onze klantgerichte cultuur verder ontwikkeld.

 

Vanaf 1994: Uitbreiding werkgebied

Vanaf 1994 heeft Heembouw haar werkgebied regionaal uitgebreid, met de oprichting van Heembouw Bergschenhoek, het huidige Heembouw Rotterdam. Verder werd dat jaar de Heembouw Groep uitgebreid met Heembouw Ontwikkeling.

 

1996: Belangrijke stap naar integrale aanpak

In 1996 zette Heembouw een belangrijke stap naar het totaalaanbiederschap door de oprichting van het eigen architectenbureau Habeon Architecten. Hiermee konden onze klanten vanuit de turnkey gedachte nog beter worden bediend.

 

 

In 2000 werd Heembouw Noordwijkerhout opgericht, in 2001 Heembouw Soest, later Heembouw Amersfoort.

 

2004: Introductie Lean-filosofie

2004 was het jaar van de introductie van de Lean-filosofie, waarop Heembouw haar eigen aanpak van het bouwproces heeft gebaseerd: Lean Bouwen volgens Heembouw, waarbij het creëren van klantwaarde en eliminatie van verspilling centraal staan. In 2006 breidde Heembouw haar werkgebied verder uit richting het zuidwesten van Nederland met de oprichting van Heembouw Breda. 

 

2014: Nieuwe structuur organisatie

Onze klant, zijn huisvestingsvraag en onze omgeving staan centraal in onze bedrijfsvoering. Door onze focus op klantgroepen krijgen we steeds meer inzicht in hetgeen de klant beweegt, en kunnen wij de beste oplossing bieden voor zijn wensen en daarin excelleren. Dit heeft geresulteerd in aanpassingen van onze organisatie en vanaf 2014 zijn we georganiseerd naar klantgroepen. De vestiging Noordwijkerhout is verhuisd naar Roelofarendsveen, waar samen met de collega’s die zich bezighouden met woningen voor de private sector de werkmaatschappij: Heembouw Wonen BV wordt gevormd.