Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Innovatie binnen Heembouw

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Plekken waar mensen willen wonen, waar mensen graag werken en die inspireren tot succesvol ondernemen. Dat is onze drijfveer, daar komen wij ’s ochtends ons bed voor uit. Door steeds te verbeteren en open te staan voor innovaties, kunnen we onze klanten blijven verrassen met onze toegevoegde waarde.

Innoveren is essentieel om als organisatie verder te kunnen ontwikkelen, te vernieuwen, en aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers en (nieuwe) collega’s.

Zonder innovatie geen onderscheidend vermogen, en zonder onderscheidend vermogen geen klanten. Werken aan innovaties is onderdeel van ons dagelijks werk. We hebben er bij Heembouw bewust voor gekozen om géén aparte R & D afdeling in te richten, maar te werken met innovatiecoaches die onderdeel zijn van de klantgroepen, Heembouw Architecten en de stafafdelingen.

3d Bril Vritueel bouwen en opleveren

Werken aan innovaties is een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks werk

Belangrijke rol innovatiecoaches

Deze coaches zorgen ervoor dat innovaties kunnen “landen” en helpen de ideehouders om hun idee verder te ontwikkelen. Doordat zij onderdeel zijn van het team dat ook bezig is met de reguliere business, is innoveren ook echt onderdeel van het dagelijks werk. Het indienen van een nieuw idee kan via een aparte innovatiemodule ons sociale intranet Plek. Zo kunnen alle collega’s direct zien welke ideeën er binnen Heembouw leven, ze kunnen er informatie aan toe voegen en hun vragen of opmerkingen erbij plaatsen. Die dan ook direct zichtbaar zijn voor iedereen. Laagdrempelig en gemakkelijk.


Innovaties en ideeën die er zijn, willen we delen met de collega’s in de organisatie en hun feedback vragen. Binnen Heembouw doen we dat op verschillende manieren.  

Kennisdelen

Op ons sociale intranet PLEK zijn alle innovaties binnen Heembouw zichtbaar. Tijdens ons Heembouw café pitchen collega’s hun innovaties aan andere collega’s, en sluiten die af met een hulpvraag hoe de innovatie verder gebracht kan worden. Een laagdrempelige en informele manier om kennis en ervaring te delen. Van ons eerste ideecafé in 2017 maakten we dit filmpje.


Kennisdelen met onze externe relaties en strategische partners doen we via ons jaarlijkse relatie-event. Afgelopen jaar (2019) stond circulariteit centraal op ons event.

Verder publiceert het team van innovatiecoaches jaarlijks een Innovatiemagazine. In dit digitale magazine vertellen we hoe innovatie bij Heembouw georganiseerd is en besteden we aandacht aan de nieuwste innovaties en nieuwe ontwikkelingen waar we binnen Heembouw mee aan het experimenteren of aan het werk zijn.

Lees het in ons Innovatiemagazine 2021

 

Big data

De digitalisering van de maatschappij levert een enorme hoeveelheid data op. Data die een schat aan informatie bevatten. Kunst is deze data te ontsluiten en te kunnen gebruiken. Bij Heembouw zijn we op verschillende manieren bezig met het analyseren  van beschikbare informatie om zo de vragen van onze klanten nog beter te kunnen doorgronden én kunnen beantwoorden. Het nut van big data zit niet in het verleden, maar in het zo goed mogelijk voorspellen van de toekomst.

Concrete toepassingen van big data binnen Heembouw vind je bijvoorbeeld terug in de tool Go2Grow, dat beschikbare bedrijfsinformatie van verschillende bronnen slim combineert, waarmee inzicht wordt gekregen in groei en krimp van bedrijven. Een ander voorbeeld is de toepassing van GIS; geografische data, waarmee talloze analyses kunnen worden uitgevoerd voor locatie- , markt- en doelgroeponderzoek in bijvoorbeeld de woningmarkt.  

Virtueel bouwen volgens Heembouw


Download Virtueel bouwen volgens Heembouw

Lean en virtueel bouwen: de innovatie voorbij

Wanneer is een innovatie geen innovatie meer en is het onze manier van werken geworden?  Zodra we niet meer nadenken over hoe we iets doen, is het een vanzelfsprekendheid geworden en doen we het gewoon. Zoals LEAN bouwen. In 2011 hebben we hier nog een boek over geschreven, over hoe we dat ook alweer doen: “LEAN bouwen bij Heembouw”.


Het blijft leuk om dit boek ook nu, in 2020 nog eens terug te lezen. De basis van LEAN is echt verankerd in onze organisatie en onze werkwijze, maar het mooie van LEAN Bouwen is dat we onszelf continu blijven verbeteren. We doen dus ook wel weer zaken anders, dan we in 2011 omschreven. Dat wil niet zeggen dat LEAN een innovatie blijft.

Ingebed in ons werkproces


Ditzelfde geldt bij ons ook voor BIM/ Virtueel Bouwen. Dit kunnen we in de gehele bouwsector nog jaren als innovatie benoemen, we kunnen ook zeggen dat we net als bij LEAN onszelf hier continu op verbeteren. Want zo is het ook. We hebben onze manier van Virtueel Bouwen/ BIM in ons werkproces ingebed. Bij nieuwe projecten is Virtueel Bouwen geen vraag meer, niets extra’s wat we doen, maar een vanzelfsprekendheid dat we het doen. De manier, de route en de output maken we, op onze LEAN wijze, project specifiek. Hoe we dit doen, beschreven we in een boekje, waarvan het linkje hierboven staat.

Innovatief organiseren

Ook op gebied van klantgericht organiseren zijn we innovatief bezig. Om in deze onvoorspelbare wereld op alle ontwikkelingen in te spelen, zijn we in 2017 gestart met een traject om onze strategische wendbaarheid te vergroten. Met als doel om snel in te kunnen blijven spelen op klantvragen van nu en in de toekomst. Concreet hebben we een aantal pilots uitgevoerd (hierbij is steun gekregen van het Europees Sociaal Fonds). Heembouw heeft hiermee geïnvesteerd in de vaardigheden van onze eigen mensen om hier invulling aan te geven.

Steun Europees Sociaal Fonds