Deel via LinkedIn

Deel via E-mail

Innovatie binnen Heembouw

Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn. Plekken waar mensen willen wonen, waar mensen graag werken en die inspireren tot succesvol ondernemen. Dat is onze drijfveer, daar komen wij ’s ochtends ons bed voor uit. Door steeds te verbeteren en open te staan voor innovaties, kunnen we onze klanten blijven verrassen met onze toegevoegde waarde.

Innoveren is essentieel om als organisatie verder te kunnen ontwikkelen, te vernieuwen, en aantrekkelijk te blijven voor opdrachtgevers en (nieuwe) collega’s. Het is onderdeel van ons dagelijks werk. Bovendien is bezig zijn met nieuwe dingen leuk en inspirerend.  Innovatie is bij Heembouw niks nieuws, getuige het grote aantal innovatieve ideeën die in de loop der jaren tot ontwikkeling zijn gekomen.

We willen onze innovatieve cultuur blijven ontwikkelen, ruimte bieden zodat ideeën kunnen ontstaan, de ideeën die er zijn in kaart brengen en de collega’s helpen hun ideeën verder tot ontwikkeling te brengen door ze een podium te bieden en ondersteuning. Hier zetten we met onze innovatie-structuur en innovatie coaches volop op in.

In ons jaarlijkse innovatiemagazine delen we graag met welke nieuwe ideeën en innovaties we binnen Heembouw aan het experimenteren en aan het werk zijn.

Meer over virtueel bouwen
woonconfigurator-2.jpg

Werken aan innovaties is een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks werk

Big data

De digitalisering van de maatschappij levert een enorme hoeveelheid data op. Data die een schat aan informatie bevatten. Kunst is deze data te ontsluiten en te kunnen gebruiken. Bij Heembouw zijn we op verschillende manieren bezig met het analyseren  van beschikbare informatie om zo de vragen van onze klanten nog beter te kunnen doorgronden én kunnen beantwoorden. Het nut van big data zit niet in het verleden, maar in het zo goed mogelijk voorspellen van de toekomst.

Concrete toepassingen van big data binnen Heembouw vind je bijvoorbeeld terug in de tool Go2Grow, dat beschikbare bedrijfsinformatie van verschillende bronnen slim combineert, waarmee inzicht wordt gekregen in groei en krimp van bedrijven. Een ander voorbeeld is de toepassing van GIS; geografische data, waarmee talloze analyses kunnen worden uitgevoerd voor locatie- , markt- en doelgroeponderzoek in bijvoorbeeld de woningmarkt.  

Innovatief organiseren

Ook op gebied van klantgericht organiseren zijn we innovatief bezig. Om in deze onvoorspelbare wereld op alle ontwikkelingen in te spelen, zijn we in 2017 gestart met een traject om onze strategische wendbaarheid te vergroten. Met als doel om snel in te kunnen blijven spelen op klantvragen van nu en in de toekomst. Concreet hebben we een aantal pilots uitgevoerd (hierbij is steun gekregen van het Europees Sociaal Fonds). Heembouw heeft hiermee geïnvesteerd in de vaardigheden van onze eigen mensen om hier invulling aan te geven.

Steun Europees Sociaal Fonds