Home
Impressie Hof Noordeinde

Duurzaamheid in ons strategisch plan

Heembouw maakt iedere twee jaar een nieuw strategisch plan met de belangrijkste doelen. Ook ons duurzaamheidsbeleid krijgt hierin een plek. Afgelopen jaar rondden we ons strategisch plan tot 2022 af. De duurzaamheidsdoelen uit dit plan waren vooral gericht op verlaging van de CO2 uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering, met name onze kantoorpanden en het wagenpark. Ons doel: 25% minder uitstoot per miljoen omzet (tov. peil 2018). Dat is ruimschoots gehaald. Hierin speelt ons mobiliteitsbeleid een belangrijke rol. Het aantal elektrische auto’s in ons wagenpark is enorm toegenomen; begin 2022 was 70 % elektrisch. Natuurlijk geholpen door de regelingen vanuit de overheid, maar wij stimuleren daarnaast extra door een aantal aantrekkelijke regelingen. Een voorbeeld daarvan is add-on mobility: de mogelijkheid om tijdens de vakanties je elektrische auto tijdelijk om te kunnen ruilen voor een benzine, diesel, of hybride variant. Onze eigen kantoorpanden zijn super duurzaam. Na een ingrijpende verbouwing heeft onze hoofdvestiging energielabel A+++. Ons nieuwe pand in Breda beschikt over energielabel A ++++. Hetzelfde geldt voor ons circulaire kantoorpand in Berkel en Rodenrijs, dat daarnaast met een MPG van 0,55 hoog scoort als het gaat om duurzaam materiaalgebruik.

Positieve impact van onze bouwprojecten 

De volgende stap is het verlagen van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten. Daarbij leggen we de lat hoger dan de wettelijke kaders voorschrijven. We hebben grote ambities, die breed gedragen worden in de organisatie. Want duurzaamheid is bij Heembouw iets van ons allemaal. Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas. En we zijn ons er allemaal van bewust dat we op onze projecten de meeste impact kunnen maken. In ons nieuwe strategisch plan kiezen we voor een brede aanpak waarmee we als Ontwerpende Bouwer van ontwerp tot en met realisatie een positieve impact kunnen hebben. We hebben onze doelen onderverdeeld in vier onderwerpen: verlaging van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen), reductie van plastic afval op de bouwplaats, verhogen van de inzet van emissie-arm materieel en natuurinclusief ontwerpen en bouwen.

BIPV panelen op glazen koepel atrium kantoor Heembouw in Roelofarendsveen.
BIPV panelen op glazen koepel atrium kantoor Heembouw in Roelofarendsveen.

Circulair ontwerpen meetbaar maken: minimaal 30% beter dan de norm

Afgelopen jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan met circulair ontwerpen en bouwen. Nu zetten we de stap om vanuit de MPG meetbare doelen te stellen voor de gebouwen die we voor onze klanten ontwerpen en realiseren. De MPG is een algemeen aanvaarde standaard, die de overheid hanteert om de milieu-impact van materiaalgebruik vast te stellen. De MPG is voor utiliteitsbouw 1 en voor woningbouw 0,8 (norm 2021). Wij zetten in op een MPG die standaard tenminste 30% onder deze normen ligt. Hier kunnen we onze kracht als ontwerpende bouwer optimaal benutten. Met ontwerpers, bouwers al vanaf de eerste fase van een project sámen in één team aan de slag, maken we al vroeg in de ontwerpfase de eerste MPG-berekening. Daar sturen we actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase. 

het circulair ontworpen kantoor van Heembouw Kantoren
Practise what you preach: het circulair ontworpen kantoor van Heembouw Kantoren heeft een MPG van 0,55.

Concrete acties van onze collega’s en onze partners

Met onze leveranciers en partners werken we samen aan de ontwikkeling van duurzame materialen, die we kunnen toepassen in onze projecten. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van een circulaire betonvloer met onze partner in bedrijfsvloeren Van Berlo, die is toegepast in de nieuwbouw van DC Vomar in Alkmaar. Eerder al hadden we bij de start bouw van ons circulaire en duurzame kantoor in Berkel en Rodenrijs de wereldprimeur van het gebruik van circulair beton voor de fundering.

Het realiseren van ons doel om binnen twee jaar plastic bouwafval met minstens 30% te realiseren doen we ook met onze partners. Het geeft echt energie om te zien hoe onze collega’s samen met onze leveranciers op hun eigen projecten zelf initiatieven nemen en resultaten bereiken. Zo levert Isero, onze partner in het kleine ijzerwerk op de bouwplaatsen, zijn materialen voortaan in herbruikbare plastic kratten, in plaats van in grote hoeveelheden kleine en grotere dozen. En Primadak, onze partner in dakbedekking van Bedrijfsruimten levert hun bevestigingsmiddelen niet langer in kartonnen doosjes op een pallet met plastic eromheen, maar in herbruikbare emmers. Hiermee werden op ons project DC Echt Susteren 4.500 dozen en heel veel plastic bespaard.

Op onze bouwplaatsen werken we aan energiebesparing door zelf energie op te wekken met zonnepanelensets op de bouwkeet. We hebben zelf een aantal elektrische bedrijfswagens en elke bouwplaats heeft elektrische laadpalen. Bovendien gaan we de komende jaren op iedere bouwproject minstens 25% besparen op de emissie van CO₂ en stikstof van ons materieel.

Circulair beton
Heembouw en Van Berlo, ontwerper en producent van funderingen en betonvloeren, werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe circulaire betonvloer.

Ontwerpen met de natuur

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is een thema waar we als organisatie heel veel energie van krijgen. Dit raakt dan ook direct aan onze visie ‘Plekken creëren waar mensen willen zijn’. In steeds meer van onze projecten is natuurinclusief een dragend thema geworden. We werken hiervoor samen met ecologen en landschapsarchitecten. Project Virgo Aalsmeer dat we ism. STELLAR Development realiseren, is een sprekend voorbeeld hoe biodiversiteit in het ontwerp is geïntegreerd. Niet alleen krijgt dit project een daktuin van 2.000 m2, in de gevel zijn meer dan 300 nestkasten geïntegreerd. Met deze aanpak laten we provincie en gemeenten zien hoe locaties ook op een verantwoorde manier kunnen worden ontwikkeld. 

Nestkasten in project Virgo Aalsmeer
In Virgo Aalsmeer, een STELLAR Development bestemming, zijn meer dan 300 nestkasten geïntegreerd.

Ik vind het mooi om te ervaren dat duurzaamheid bij Heembouw echt iets is wat ons allemaal raakt, en waar we samen voor willen gaan. Het is de optelsom van alle passie, ambitie en initiatieven van alle Heembouwer samen. Binnen de strategische doelen en de duurzaamheidskaders is er alle ruimte om met eigen ideeën en initiatieven te komen. In deze week van de circulaire economie delen we een aantal daarvan in een dagelijks blog. Zodat ook andere organisaties hiermee aan de slag kunnen. 

De andere blogs in deze serie: