Home

Duurzame bouwplaats

Een mooie uitdaging bij dit project in Wassenaar; het verlagen van de stikstofuitstoot om te komen tot een emissiearme bouwplaats. Door inspanningen van de beide partijen en de co-makers, lukt het om dit project op een duurzame manier uit te voeren nabij een natura-2000 gebied. Zo wordt er onder andere ingezet op elektrisch verticaal en horizontaal transport en een elektrisch compressor ten behoeve van het na-isoleren van de gevels.

 

Beter comfort voor bewoners

Door de verduurzaming van de woningen wordt het wooncomfort voor de bewoners verbeterd. De gevels, vloeren en daken worden geïsoleerd en er wordt een nieuwe geïsoleerde voordeur geplaatst. De bestaande kunststof kozijnen krijgen nieuwe beglazing en de dakramen worden vervangen. Daarnaast krijgen de woningen CO2-gestuurde mechanische ventilatie en worden de ketels die ouder zijn dan 12 jaar vervangen. In de keuken wordt een elektrische aansluiting toegevoegd om het koken op elektriciteit te bevorderen. Naast de energetische verbeteringen worden ook onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het reinigen van de gevel, het herstellen van metselwerk waar nodig en het hydrofoberen van de gevel.

Visie Heembouw Architecten op het ontwerp

Bij de verduurzaming van de woningen wordt de bestaande architectuur zo veel mogelijk gerespecteerd. Binnen het ontwerp wordt de kenmerkende rode dakpan behouden en sluit de kleur van de voordeur aan bij de rest van de (vernieuwde) wijk. Soms vragen de verduurzamingsmaatregelen wat uitdagendere oplossingen. Zo moet er een hoogteverschil worden overbrugd tussen de dakrand en het metselwerk door het dikkere isolatiepakket op het dak. Door boeidelen te plaatsen in de kleur van het metselwerk, valt deze hoogte voor het oog weg. Het overbruggen van het hoogteverschil geldt ook voor de metselwerk penanten van de hoekwoningen. Hier is gekozen om op de bestaande penanten natuurstenen blokken te plaatsen met een gravering van het wapen van Wassenaar. Zo verrijken de nieuwe unieke elementen de bestaande architectuur van de wijk.

Succesvolle samenwerking

Met dit project, geven Woningbouwvereniging St. Willibrordus en Heembouw Wonen een vervolg aan eerdere succesvolle samenwerkingsprojecten. Zo waardeerde Willibrordus de verduurzaming van 125 woningen naar een energielabel A+ in de wijk Jeruzalem Wassenaar met maar liefst een 9,0. Nu wordt er een vervolg gegeven aan deze samenwerking met project Zonneveld e.o..