Home

Deze intentieverklaring van de gehele bouwketen, heeft als doel zich gezamenlijk in te zetten voor een gebouwde omgeving zonder materiaalgebonden emissies, d.w.z. emissies gerelateerd aan materialen en processen in bouw en renovatie. Het uiteindelijke doel is een CO₂-neutrale bouwkolom voor 2040. Hierbij is het van belang dat naast operationele emissies ook materiaalgebonden emissies worden meegerekend en gereduceerd. Materiaalgebonden emissies dienen hiervoor extra aandacht te krijgen met concrete afspraken. 

Heembouw tekent de intentieverklaring over ‘materiaalgebonden emissies’

Concrete doelstellingen vastleggen

Heembouw committeert zich met overtuiging aan de intentieverklaring. Rinus Verhey, Directeur Bedrijfsruimten, die namens Heembouw de verklaring tekende: ”Wij zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven om het beter te doen. Onze duurzaamheidsvisie is het kompas voor ons handelen. In ons strategische plan hebben we een aantal stevige en concrete doelstellingen vastgelegd om actief de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en onze projecten te reduceren. Hierin is ook het actief verlagen van de MPG meegenomen, met de doelstelling het 30% beter te doen dan de norm. Voor Bedrijfsruimten hanteren we daarbij de MPG voor kantoren van 1,0 als norm. Wij streven daarbij voor logistieke projecten naar respectievelijk 40% en bij projecten voor groothandel en maakindustrie naar 20% onder de norm."

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-norm is een meetinstrument van de Nederlandse overheid om de milieu-impact te meten van toegepaste materialen die bij de bouw of verbouw van een pand worden gebruikt. De milieulast van ieder materiaal wordt uitgedrukt in schaduwkosten. Op dit moment is dit meetinstrument alleen nog verplicht voor woningen en kantoorpanden. Voor woningen ligt de MPG op 0,8. Bij kantoren op 1,0. 

Kantoor Heembouw Berkel en Rodenrijs

CO₂-footprint actief verlagen

Als ontwerpende bouwer heeft Heembouw de perfecte uitgangspositie om in een vroeg stadium zorgvuldig bouwmaterialen te selecteren. Al vroeg in de ontwerpfase maken we de eerste MPG-berekening en sturen daar actief op gedurende de verdere ontwerp- en uitvoeringsfase. Die keuze beïnvloedt de MPG-score positief. Rinus Verhey: “We zijn er al in geslaagd om voor een aantal recente logistieke projecten daadwerkelijk de CO₂-footprint actief te verlagen. Op de projecten Hydra Utrecht en Norma Bijsterhuizen, twee distributiecentra die we i.s.m. STELLAR Development realiseren, komen we zonder pv-panelen en energielevering 44% en 51% onder de MPG-norm van 1 uit. Het distributiecentrum voor LKQ Fource presteert 41% onder de norm. En eerder al kwam het circulair ontworpen Heembouw-kantoor in Berkel en Rodenrijs uit op een MPG besparing van 45% ten opzichte van de norm. Prachtige prestaties in duurzaamheid. Deze kennis en ervaring delen we graag in het kader van deze intentieverklaring ‘materiaalgebonden emissies’.”