Home
Een dag uit het leven van Vincent Star, planontwikkelaar Heembouw Wonen, renovatie en groot onderhoud

Vragen, vragen, vragen

‘Feitelijk maak of produceer ik zelf helemaal niets. Het is mijn verantwoordelijkheid dat er een renovatie- of groot onderhoud plan komt dat aansluit op de wensen van de klant én daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Ik faciliteer het proces om tot dat plan te komen. Dat betekent in de praktijk dat ik veel werkoverleggen initieer: met ons interne team, dat bestaat uit een calculator, een architect, bewonersbegeleider en een projectleider die het project gaat uitvoeren, met co-leveranciers en natuurlijk ook met de opdrachtgever en bewoners. Het is mijn rol om de planning te bewaken en erop toe te zien dat het uiteindelijke plan gewenst en haalbaar is. Om dat te toetsen stel ik gaandeweg het traject continu checkvragen en borg ik dat de plannen en acties van de verschillende bouwspecialisten op elkaar aansluiten, zowel inhoudelijk, financieel als in de tijd.

'De mening van bewoners is belangrijk voor ons omdat we niets liever willen dat zij weer jarenlang met plezier in hun vernieuwde woningen kunnen en willen wonen.'

360 woningen, 14 woningtypes

Ik ben nu bezig met een groot project voor woningbouwcorporatie de Sleutels van wie wij een van de vaste ketenpartners zijn. Het project omvat de renovatie van 360 woningen, onderverdeeld in 14 woningtypes. Het is een groot en complex project, dat veel van mijn en mijn collega’s creativiteit en bouwkunde vraagt, precies de reden waarom ik met zoveel plezier aan dit soort projecten werk. In dit specifieke geval hebben we het project opgedeeld in deelplannen. Om te komen tot een gedragen plan heb ik twee ietwat ongebruikelijke brainstormsessies georganiseerd: een met onze collega ketenpartners en een met onze opdrachtgever. Deze sessies hebben ons, samen met de overleggen met co-leveranciers en collega’s, zover gebracht dat we nu aan de vooravond van de draagvlakmeting en de contractondertekening staan. De drie modelwoningen zijn inmiddels in de maak en vandaag rond ik de definitieve begroting af. Hiervoor neem ik samen met de projectleider en calculator het totale plan nog eenmaal minutieus door. Een tijdrovende, maar belangrijke exercitie. Na vandaag wordt de begroting getoetst op marktconformiteit door een door de Sleutels ingehuurde externe partij en kan er dus niets meer veranderd worden. Binnen die begroting moeten we de renovatie succesvol met elkaar gaan uitvoeren.

Een dag uit het leven van Vincent Star, planontwikkelaar Heembouw Wonen, renovatie en groot onderhoud

Klankbordgoep

Aan het einde van mijn dag heb ik een uurtje ingepland om de laatste puntjes op de i te zetten in de voorbereidingstukken voor mijn avondafspraak vandaag: een belangrijk overleg met een klankbordgroep. Het overleg is een vervolg op de presentatie die drie weken geleden is gegeven aan de commissieleden over het voorgenomen plan. Ik heb ze toen laten zien hoe hun woningen er na de renovatie uit gaan zien, wat de planning is, welke werkzaamheden we gaan verrichten en welke overlast beperkende maatregelen we voor ze gaan inzetten. Vanavond krijgen ze de gelegenheid om op het plan te reageren en hun vragen en zorgen aan ons voor te leggen. Uiteraard is er ook iemand van de Sleutels aanwezig. Hoewel dit soort bijeenkomsten altijd (in)spannend zijn, kijk ik er erg naar uit. De mening van bewoners is belangrijk voor ons omdat we niets liever willen dat zij weer jarenlang met plezier in hun vernieuwde woningen kunnen en willen wonen. En daar ‘offer’ ik met plezier mijn vrije avond voor op.