Home
Duurzaam ontwerpen en bouwen centraal in het nieuwe Heembouw Wonen Magazine

Emissiearme bouwplaats

Afgelopen jaar hebben we bij onze verduurzamingsprojecten aan de kust te maken gehad met beperkingen op stikstofuitstoot vanwege nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze eerste emissiearme bouwplaats. Onze collega's, Vincent Star en Jos Meijer, delen graag hun ervaringen over de uitdagingen en de gevonden oplossingen.

Duurzaam ontwerpen en bouwen centraal in het nieuwe Heembouw Wonen Magazine

Betaalbaar én duurzaam wonen

Woningcorporaties worden eveneens uitgedaagd om betaalbare en duurzame woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Woningcorporatie Parteon deelt hun ambitieuze doelen voor groei en duurzaamheid. Bij elk project vormen vragen over verdichting en verduurzaming de kern van hun aanpak. Ook woningbouwvereniging St. Willibrordus deelt hoe zij omgaan met de woning- en klimaatcrisis en de veranderende behoeften van hun doelgroepen. Daarbij zien wij dat de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders bij een verduurzamingsproject ook van groot belang is om natuurinclusieve maatregelen in de plannen te integreren, waarmee bewoners op langere termijn een prettigere leefomgeving krijgen en zo meer woongenot ervaren.

Laat u inspireren op het gebied van duurzaam ontwerpen en bouwen en onze gezamenlijke uitdagingen, motivatie en ambitie om samen door te ontwikkelen en plekken te creëren waar mensen willen zijn.

Duurzaam ontwerpen en bouwen centraal in het nieuwe Heembouw Wonen Magazine