Home

Emissiearme bouwplaats

Bouwen nabij natura2000 gebied? Dat is bijna onmogelijk. Bijna, want Heembouw en Woningbedrijf Velsen laten zien dat dit wel kan. Met extra inspanningen, door beide partijen als co-makers van dit project, is het gelukt om de uitstoot van stikstof te verlagen. Gerard Bac, directeur Heembouw Wonen: 

Onmogelijk? Nee, dit is juist een kans om te laten zien dat we door extra investeren bij kunnen dragen aan het terugdringen van de uitstoot. En daarmee positieve impact kunnen maken op klimaatverandering. Dit alles in combinatie met een grote verduurzamingsingreep die de leefbaarheid voor de bewoners verbetert. Deze ambitieuze uitdaging hebben we samen met Woningbedrijf Velsen mogelijk kunnen maken.

Heembouw is blij dat Woningbedrijf Velsen deze woningen aanpakt en hiernaast ook investeert in een duurzame omgeving. Dit komt overeen met één van de interne missies van Heembouw: een Heembouw gebouw is een duurzaam en gezond gebouw, met een positief effect op de leefomgeving. Daarnaast is dit project voor Heembouw een leerzame ervaring om te kijken hoeveel uitstoot de bouwplaats door deze manier van emissiearm bouwen bespaart. “Een van onze duurzaamheidsdoelen is namelijk om elke twee jaar de uitstoot op onze bouwplaatsen met tenminste 25% te verminderen,” vertelt Bac.

Verbetering van woonkwaliteit

Hellen Leijen, projectleider Realisatie: “Woningbedrijf Velsen verbetert de woningen met nieuwe kozijnen, extra vloer-, dak en gevelisolatie waardoor het energieverbruik flink naar beneden gaat. De bewoners krijgen ook een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. We hebben gekozen voor een pragmatische en betaalbare oplossing waarmee de woningen weer jaren mee kunnen.” Na de werkzaamheden zijn de woningen klaar om in de toekomst aan te sluiten op het warmtenet.

Duurzaam ontwerp met een verhaal

IJmuiden is een havenstad aan de zee met vele verhalen. Het ontwerp van  Heembouw Architecten is een ode aan de zeevaart, het roest van de schepen, het stuivende zand en het blinkende zonlicht. Door het toevoegen van een roestbruine accentkleur en het benadrukken van de entree(zone), plint en dakrand geven we de gebouwen een geheel nieuwe eigentijdse uitstraling. Naast het bijzondere kleurgebruik worden de kopgevels voorzien van (lokale) schippersverhalen, waardoor door heel IJmuiden het verhaal van de zeelieden te lezen is. Verder is ernaar gestreefd de footprint van de materialen zo laag mogelijk te houden, door te kiezen voor onder andere gerecyclede kozijnen.

Planning

De gevelwerkzaamheden zijn begin juni 2023 van start gegaan. Na de bouwvakantie starten de werkzaamheden aan de kozijnen en in de woningen. Naar verwachting zal de technische oplevering eind eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden. Op 13 september wordt de feestelijke start gevierd met de bewoners en alle betrokkenen bij dit project.