Home

De heer Ruys woont al jaren in de Mozartflat.

‘We zijn enorm blij met alle verbeteringen. Omdat het lange tijd onduidelijk was wat er met de flat zou gaan gebeuren, waren we zelfs bang voor sloop. Door deze aanpak zijn deze zorgen weg en hopen we nog heel veel jaren te kunnen blijven wonen in ons mooie huis met alle gezelligheid in de buurt met de kaartclubjes en de jeu de boules baan in de achtertuin.’

Woningen klaar voor de toekomst

Nu de werkzaamheden gereed zijn, verliezen de woningen minder warmte en zijn energiezuiniger. Daarnaast zijn de woningen gereed gemaakt om in de toekomst aan te kunnen sluiten op het warmtenet. Tijdens de werkzaamheden zijn nieuwe technische installaties geplaatst, zoals een nieuwe mechanische ventilatie, een inductiekookplaat, een verwarmings- en warmwatersysteem. Om de installaties op de juiste wijze te kunnen gebruiken, hebben de bewonersbegeleider en uitvoerder voor de bewoners een video gemaakt. Hierin leggen ze op beeld uit hoe alles werkt en waar de bewoners op kunnen letten. 

Linda Schalkwijk, directeur Woonbron: ‘Een pluim voor de bewoners. Voor alle medewerking en geduld om alle verbeteringen te kunnen doen. Ook voor het team van Heembouw en Woonbron dat keihard heeft gewerkt aan de vernieuwing en verduurzaming van de Mozartflat met oog voor de bewoners. Het team was tijdens de verbouwing voor hen zichtbaar thuis in de wijk. Ik hoop van harte dat onze huurders nu volop gaan genieten van de nieuwe woonkwaliteit.’

Duurzame samenwerking

De fijne samenwerking tussen Woonbron en Heembouw wordt voortgezet in een ketensamenwerking voor de komende vijf jaar. Hier is in januari 2023 een overeenkomst voor getekend. Vanuit deze ketensamenwerking is inmiddels de planontwikkeling gestart voor het volgende project dat in Delft verduurzaamd gaat worden.