Home

Woonbron kiest voor deze manier van inkopen en samenwerken met marktpartijen, omdat de renovatieprojecten complexer en talrijker zijn geworden. Door te werken met co-makers maken zij effectiever gebruik van kennis en ervaring, kunnen ze slimmer verduurzamen en verloopt het renovatieproces efficiënter. Het gaat om renovatieprojecten in de gemeenten Delft, Dordrecht, Nissewaard en Rotterdam. Met de co-makers wordt circa 80% van de renovaties van Woonbron aangepakt. 

 

Direct van start

Na de ondertekening startten de partijen direct met het maken van samenwerkingsafspraken. Van het sturen op bewonerstevredenheid en innovatie, tot het managen van risico’s en organiseren van een maximale teamperformance. Deze project ongebonden samenwerking geldt voor de komende vijf jaar en kan eventueel verlengd worden.