Home

Het project betreft de renovatie en verduurzaming van de Prinsessenbuurt in Leiden, een wijk met 248 woningen van woningbouwvereniging de Sleutels. Om de woningen in deze wijk energetisch te verbeteren van label F naar label A, moest onder andere het dak goed worden geïsoleerd. 

Na onderzoek met de constructeur bleek dat het toepassen van een nieuw dakpakket op de huidige gordingen echter niet mogelijk was. In de oude situatie waren namelijk lichtere gordingen aangebracht dan op tekening was aangegeven. Het dak was dus ongeschikt om belasting op te leggen. Er moest een andere oplossing komen voor de dakrenovatie.

Zwakke dakconstructies isoleren zónder overlast voor bewoners? Dak-over-dakrenovatie!

Hoe voorkomen we overlast?

Als ontwerpende bouwer kijken we anders naar een opgave, omdat we vanuit verschillende perspectieven naar oplossingen zoeken. Dan komt de onderscheidende kracht van onze integrale aanpak extra goed tot uitdrukking. Samen met architecten, uitvoerders, leveranciers en de constructeur gingen we om tafel. 

Een oplossing vinden bleek lastig. Helemaal vanwege de grote verschillen in de wijk. Er waren 18 verschillende typen woningen. Veel ideeën schreven we vrij snel weer af, meestal omdat ze te veel overlast zouden geven voor de bewoners. Maar toch, er moest gewoon een mogelijkheid zijn om dit te realiseren. We zetten door en bleven overleggen. Wij geloven: kan niet bestaat niet.

 

Prefab dak-over-dakrenovatie

Zo kwamen we, in overleg met alle disciplines, bij een compleet nieuwe oplossing: prefab dak-over-dakrenovatie. In het kort (zonder al te technisch te willen worden): we plaatsen prefab dakplaten van maximaal 1,2 meter hoog over het bestaande dak, gedragen door de bouwmuren. Alleen de oude dakpannen en panlatten moeten worden weggehaald. Aan de binnenkant van de woning hoeven we niet te komen, alleen om wat aftimmeringen aan te brengen. 

Nog mooier: met deze werkwijze ontwikkelden we een oplossing die ook toepasbaar is op andere projecten.

Thom Bakker

Repeteerbaar maatwerk

Het pakte fantastisch uit. Omdat we een ontwerpende bouwer zijn en projecten al vanaf de ontwerpfase oppakken, hebben we zelf de kennis en expertise om alle woningen van tevoren in 3D in te meten en om te zetten naar een pointcloud. Zo konden we alle dakplaten op maat maken per woning. Een uitkomst bij al die verschillende typen woningen.

Nog mooier: met deze werkwijze ontwikkelden we een oplossing die ook toepasbaar is op andere projecten. Het systeem is wel duurder dan een standaard renovatieplaat, maar als een dakrenovatie nodig is bij een woning waar de gevels en gordingen niet draagkrachtig genoeg zijn en er bij de langsgevels niet veel hoeft te gebeuren, is dit dé nieuwe oplossing voor dakrenovatie én blije bewoners.

video Zwakke dakconstructies isoleren zónder overlast voor bewoners? Dak-over-dakrenovatie!

Kan niet bestaat niet

Niet stilstaan bij ‘het kan niet’, dat typeert wel hoe wij projecten aanvliegen. Er is altijd een oplossing! Ondanks deze complexe opgave ontwikkelden we samen met alle betrokken partijen een systeem met:

  • een net nieuw dak aan de buitenkant;
  • minder overlast voor bewoners, want het hele dak hoeft er niet af;
  • gemak voor de bewoners, want binnen kan alles blijven zitten, er zijn alleen kleine aftimmeringen nodig;
  • minder werkzaamheden op de bouw.

Staat u als corporatie voor eenzelfde project en weet u niet wat u ermee aan moet? Of loopt u tegen andere barrières op? Samen met u gaan we de oplossing vinden. Bel of mail mij als u vragen heeft, ik denk graag met u mee.