Home
parametrisch ontwerpen; voorbeeld van constructie output van het data platform

Testen van prototype parametrisch platform

“Het team is nu vooral bezig met het ontwikkelen van een prototype van het platform, dit draait in de cloud, zodat de hele organisatie direct toegang heeft tot de functionaliteiten. Verschillende onderdelen van dit prototype zijn we nu aan het testen. Te beginnen met de kavelstudie. Dit is de eerste stap in een ontwerpproces, architecten kijken wat er mogelijk is op een kavel, gegeven de wensen en eisen van de klant én de mogelijkheden die de kavel biedt. Normaal is zo’n kavelstudie een tijdrovende klus, met veel repeterend werk, waarbij een architect nooit álle opties die er mogelijk zijn kan uitwerken. Door de beschikbare data en relaties van alle onderdelen op het platform met elkaar in verbinding te brengen, zijn we in staat heel veel verschillende mogelijkheden te onderzoeken in een fractie van de tijd. Alle output die het platform genereert, wordt in Revit (het softwareprogramma voor BIM-modelleurs) geladen, zodat het projectteam de modellen verder kan uitwerken. Daarnaast zijn we in staat diverse documenten te genereren, zoals bijvoorbeeld een stichtingskostenoverzicht.”

< Voorbeeld van constructie output van het data platform

parametrisch ontwerpen door Heembouw; expert in parametrisch ontwerpen

Honderden opties; dit is hoe het werkt

“Dat klinkt simpel, maar daar is heel wat werk aan vooraf gegaan. We hebben een web-interface gebouwd, en alle voor een kavelstudie relevante data en relaties aan het platform gekoppeld. Simpele gegevens als info over milieu-klassen bijvoorbeeld, gecombineerd met alle ontwerp en uitvoerende kennis en ervaring die we bij Heembouw hebben. Door de computer wordt op basis van de gegevens van een kavel en de gebouw-eisen, als het ware met één druk op de knop alle kavelstudies die mogelijk zijn, gegenereerd. Uitgaande van het maximale volume dat op de betreffende kavel past. Dat kunnen er honderden zijn, waarmee we echt alle mogelijkheden inzichtelijk hebben.”

100-en opties >

“Samen met de klant wordt dit aan de hand van zijn wensen en voorkeuren vervolgens teruggebracht tot de varianten, die het best bij de klantvraag passen. Waarmee we van honderden varianten teruggaan naar bijvoorbeeld een stuk of 5. Met deze shortlist gaan we verder en kijken we specifieker naar het gebouw wat binnen de gegenereerde contouren past. Zo wordt er per kavelstudie gekeken welke mogelijkheden er voor het gebouw zijn. Dit zijn ook weer honderden mogelijkheden die samen met de klant gevalideerd worden. Dat wil zeggen, de klant geeft aan wat voor hem wel of minder belangrijk is. In het geval van een distributiecentrum bijvoorbeeld, de maximale hoogte, aantal pallets, en of de kavel wel of niet maximaal bebouwd wordt. Uiteindelijk blijven er per kavelstudie een aantal valide opties over waar we mee verder kunnen. Als we onderzocht hebben wat er voor de kavel en het gebouw allemaal mogelijk en onmogelijk is, gaat het ontwerpproces verder. De modellen die gegenereerd worden representeren de verschillende functies en relatie tot elkaar, maar dit zijn nog geen gebouwen, het zijn slechts de contouren. Oplossingsvrij specificeren noemen we dit. Hierbij geven we precies alle “ingrediënten” van het gebouw weer zodat de architect alle tijd en energie kan steken om samen met de klant het uiteindelijke ontwerp te maken. Eerst de functie, dan de vorm.”

Verder verfijnen van de keuzes
Verder verfijnen van de keuzes
Complete team Parametrisch Ontwerpen bij Heembouw

Op weg naar realiseren van een volledig parametrisch ontworpen distributiecentrum

“We verwachten dat het prototype van het platform eind 2022 gereed is. Nu worden door de verschillende leden van ons developersteam de verschillende onderdelen ontwikkeld. Alle kennis en ervaring die er binnen Heembouw is voor het ontwerpen en realiseren van een distributiecentrum, over maatvoering, detaillering, uitgangspunten, wordt in het platform samengebracht. Ook onze strategische partners, haken hierbij aan. Zo worden nu de uitgangspunten voor installaties en constructie vertaald in data en relaties, en aan het platform toegevoegd. Daarna kunnen we het aan de hand van een echte klantopgave, gaan inzetten. We zijn hierover al in gesprek met een partij, dan wordt het allemaal werkelijkheid. Supergaaf om als innovators bezig te zijn onze visie tot werkelijkheid te brengen; ik ben super trots op wat wij als team weten te realiseren met deze nieuwe technologie.”

Op de foto het multi-disciplinair team parametrisch ontwerpen van Heembouw

Heembouw op de Logistica met Parametrisch Ontwerpen

Benieuwd hoe parametrisch ontwerpen in de praktijk werkt? Op de Logistica kunt u op de stand van Heembouw (Hal 4, stand 04.A030) de voorloper van het uiteindelijke prototype werkend zien. De Logistica is van 8 tot en met 10 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Toegangskaarten zijn gratis aan te vragen via onderstaande button.