Home

In een eerder blog schreef ik al over de unieke samenstelling van ons bedrijf. We zijn namelijk een ontwerpende bouwer: architectenbureau en bouwer in één. Dat betekent voor u als opdrachtgever dat u vanaf het ontwerp tot en met de sleuteloverdracht van uw nieuwe kantoor met één team samenwerkt. We weten door deze werkwijze zeker dat wat we ontwerpen ook zo gerealiseerd kan worden en we kunnen u altijd vertellen wat bepaalde keuzes betekenen voor de planning en de kosten.

Dat is voor ons super belangrijk. Het zit in onze cultuur om altijd de beste oplossing te willen bieden voor onze klanten en fijn samen te willen werken. Ontwerpende bouwer zijn is in onze optiek dus eigenlijk helemaal niet bijzonder (ook al is het dat wel), het is logisch. Alleen zo kunnen we de hoogst mogelijke klantwaarde realiseren.

 

Slimmere keuzes maken en problemen vóór zijn

Een voorbeeld uit onze praktijk komt van de nieuwbouw van het nieuwe hoofdkantoor voor NVM. Als één team werken we samen met de klant. Medewerkers van NVM dachten onder andere actief mee over het ontwerp, mijn collega Vivian (de architect van het gebouw) vertelt hier hoe zo’n samenwerking met de gebruiker het ontwerp beter maakt . Doordat wij vanuit realisatie al vroeg betrokken waren konden we bovendien nóg slimmere keuzes maken. Keuzes die niet altijd een zichtbaar of tastbaar effect hebben in het ontwerp, maar bijdragen aan een efficiënter, veiliger en zelfs duurzamer bouwproces.

Zo zijn bijvoorbeeld de scheidingswanden in het kantoorgedeelte tijdens de ontwerpfase vervangen door hoogwaardige systeemgebonden systeemwanden in plaats van metalstudwanden. Deze wanden worden nu als laatste geplaatst, waardoor tijdens de realisatiefase grote vloeroppervlakten lang beschikbaar blijven. Ook kunnen we de vloerbedekking volledig doorleggen en afwerken en creëren we maximale indelingsvrijheid. Een win-winsituatie voor de architect, aannemer en opdrachtgever.

Samenwerken met partner

Iedereen altijd op de hoogte

Gedurende het hele proces blijven we nauw samenwerken met de klant. We zitten nu in de realisatiefase van dit project en samen met Vivian en de klant maak ik elke drie weken een rondgang op de bouwplaats: wat zien we, wat is onduidelijk, wat willen we bespreken met elkaar? Met name bij de vertaling vanuit het ontwerp naar de werkelijkheid komen er situaties voor die vooraf niet (h)erkend zijn. Deze inzichten kunnen we tijdens de rondgangen goed bespreekbaar maken.

We kunnen de aanstort-voorzieningen van de prefab betonkolommen bijvoorbeeld op verschillende manieren afwerken, zodat ze niet meer zichtbaar zijn. Na onze gezamenlijke rondgang waren we het er echter over eens dat deze aanstortvoorzieningen juist karakter geven aan de techniek van het gebouw en dat ze straks zeker gezien mogen worden.

Bezoek NVM aan bouwplaats met VR-bril

Als één team voor het beste eindresultaat

De kern van onze aanpak is dus: iedereen vanaf het begin aanhaken en continu heel goed blijven communiceren. Aandacht voor mensen is daarbij cruciaal. Communicatie en samenwerking is immers mensenwerk en dat gaat pas goed als je echt als één team gaat voor het beste eindresultaat. We investeren bij Heembouw daarom in topteams.

We kijken naar: Hoe staat iedereen in zijn kracht? Hoe benaderen we elkaar het beste? Hoe spreken we elkaar aan? Hoe komen we samen tot een oplossing? Hoe reageren we op plotselinge veranderingen? 

Hierbij blikken we steeds met elkaar een kwartaal vooruit. Liggen we nog op schema, moeten we bijsturen, wat is daarvoor nodig? Wat kan er gebeuren waardoor de planning of uitgangspunten onder druk komen te staan? Hoe gaan we daar dan mee om? Anticiperen dus, zodat we eventuele problemen altijd voor zijn.
Zo houden we de mensen op het project continu bij elkaar en zorgen we dat iedereen fluitend naar zijn werk komt. Super belangrijk voor efficiënt bouwen, het realiseren van een hoge kwaliteit en een bouwproces waar ook u als opdrachtgever positieve energie van krijgt!

 

Hoog niveau van vertrouwen en kwaliteit

Dat de manier waarop wij werken werkt, blijkt wel uit de beoordelingen die klanten ons geven. We scoren gemiddeld een 8,3 . “We hebben echt het gevoel gehad ontzorgd te zijn,” zegt een opdrachtgever. “Het team functioneerde als één team” en “Zeer positief en prettig. Een team met lerend vermogen dat elkaar ondersteunt en aanvult met eigen specialismen en staat voor een hoog niveau van vertrouwen en kwaliteit.” Ook onze eigen mensen zijn blij. Heembouw is zelfs uitgeroepen tot Beste Werkgever van 2021. 

Dus, als u een bouwproces wilt waar u blij van wordt dan weet u nu: dat kan! Neem gerust contact met mij op als u meer wilt weten over onze aanpak en wat dat kan betekenen voor uw project.