Home

Er zijn gelukkig steeds meer partijen in de bouwkolom die het een goed idee vinden om circulair te werken. In 2030 moet 50% van de bouwmaterialen circulair zijn. Daar wachten we niet op. Omdat we als ontwerpende bouwer de hele keten van initiatief en ontwerp tot en met onderhoud en renovatie in huis hebben, kunnen we ook echt het verschil maken.

"Altijd maatwerk, met de klantvraag als uitgangspunt."

Wij zijn gewend om de verbinding te leggen tussen verschillende schakels en de belangen van verschillende partijen samen te brengen. Dat is nodig om tot verandering te komen die we allemaal voor ogen hebben.

Niet alleen praten over circulariteit, maar gewoon doen

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven om het beter te doen”. Dit is het vertrekpunt bij alles wat we bij Heembouw doen en geldt dus ook voor onze circulaire ambitie. Het gaat over een andere mindset. Niet langer bouwen zonder na te denken over de toekomst, over wat er aan het eind van de gebruiksfase met een gebouw gebeurt.

We leren door gewoon te doen. De nieuwe huisvesting voor Heembouw Kantoren in Berkel en Rodenrijs is voor ons een mooie test- en showcase. Door ons eigen architectenbureau geheel vanuit een circulaire, duurzame en gezonde gedachte ontworpen. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire en biobased materialen, ook in het interieur. Helemaal bijzonder is dat we daarbij materialen uit onze eigen oogstprojecten hebben kunnen toepassen. Een gesloten kringloop binnen ons eigen bedrijf dus.

Circulair ontwerpen en bouwen: tijd voor daden

Ontwikkeling Circulair distributiecentrum

We willen circulaire oplossingen aantrekkelijk maken voor de markt. Dat betekent dat een circulair gebouw dezelfde of zelfs een betere kwaliteit heeft, en dat circulair niet noodzakelijk duurder is. Geen standaardconcepten of standaardoplossingen. Altijd maatwerk, met de klantvraag als uitgangspunt. Een goed voorbeeld is een proof of concept van een circulair distributiecentrum, dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om tijdens de hele levenscyclus de stromen van materialen én van economische waarde te sluiten. Met dit concept willen we de markt verleiden om dit samen met ons concreet te maken.

Heembouw Ontwikkeling Circulair distributiecentrum

Hiervoor heeft een multidisciplinair team van architectuur, techniek en planontwikkeling drie scenario’s uitgewerkt: maximaal biobased, maximaal hergebruik en maximaal demontabel. Een klant kan voor 100% voor eén van deze scenario’s kiezen, maar daarbinnen kunnen we voor elke klant een unieke, eigen mix samenstellen. Met een volledig natuurinclusief ontwerp. We zijn klaar om ons concept daadwerkelijk te realiseren.

Is uw gemeente een van de eerste gemeentes met een circulair distributiecentrum binnen de grenzen?
Neem dan snel contact met mij op!