Home

Winnaars | Ruud van Berkel Award

Proeftuin winnaars Ruud van Berkel Award

Winnaar Ruud van Berkel Award 2023 | Renee Scheepers |

Belevingsarchitect Renee Scheepers, eigenaar en oprichter van Scheepers&Renee, is de winnaar van de eerste editie van de Ruud van Berkel Award, een stimuleringsprijs geïnitieerd door Heembouw Architecten. Renee pleit voor belevingsarchitectuur, een discipline die niet richt op de kwaliteit van de stenen of het landschap, maar op de kwaliteit van het leven en de manier waarop we dat samen inrichten. Hiermee schept zij ruimte voor dat wat er leeft en speelt onder bewoners en gebruikers. Een volgens de jury zeer gepaste innovatie in tijden van ruimtelijke en stedelijke transformaties.

Om het idee belevingsarchitectuur nog verder tot wasdom te laten komen, ontvangt Renee een geldbedrag van 5.000 euro. Tevens wint Renee een ‘proeftuin’. Ofwel een project om haar ideeën samen met Heembouw als ontwerpende bouwer op toe te passen. Dat project krijgt de komende tijd verder vorm. 

Fotografie door Aad Hoogendoorn

Heembouw benut met de Ruud van Berkel award niet alleen ideeën voor innovatie uit haar eigen kennis en ervaring, maar juist ook uit het veld. Bijzonder dat ik met mijn idee over proces en aanpak, gewonnen heb. Een betekenisvolle stap voor zowel Heembouw als voor mij.

Renee Scheepers, winnaar van de eerste editie van de Ruud van Berkel Award

Drie proeftuinwinnaars | Ruud van Berkel Award 2023 |

Na een verrassend aantal inzendingen van innovatief architectonische ideeën en architectonische innovatie, heeft de top drie een proeftuin gewonnen! 

Door hun creatieve spel van realiteit, respect voor mens en dier en een efficiënte aansluiting bij de gestelde criteria, hebben wij deze drie vernieuwers kunnen verblijden met een volgende stap. Wij bieden hen een project aan waar hun idee of innovatie als proef wordt gestart. De proeftuinen zijn projecten van Heembouw die qua omvang, schaal en karakter goed passen bij de ambitie van onze klantgroepen.

Hemelwaterretentie voor renovatie en nieuwbouw

Inzender: Tjeerd Veenhoven
Idee: Een zomerse wolkbreuk in het gebouw opvangen én benutten
Categorie: Klimaatadaptatie-productdesign-wateropvang- lokaal materiaal 

De holle keramische gevelsteen betreedt de wereld van slimheid: een oplossing die hemelwater opvangt en voor kortstondige opslag zorgt. Gemaakt van klei en met een tweedelige baktechniek, biedt deze gevelsteen een waterdichte binnenkant en een poreuze buitenkant. Het opgevangen hemelwater verdampt langzaam door zonne-energie, waardoor de muur 2 tot 3 dagen koel blijft. Een duurzaam antwoord op hittestress in stedelijke omgevingen.

foto: Tjeerd Veenhoven

"Geweldig idee! Het sluit aan op meerdere criteria die voor deze award gelden, de jury is dan ook verheugd je te kunnen melden dat jij tot een van de drie proeftuin-winnaars behoort."

Jury Ruud van Berkel Award over Hemelwaterretentie voor renovatie en nieuwbouw

Belevingsarchitectuur

Inzender: Renee Scheepers
Idee: Bewoners betrekken in een participatief proces
Categorie: Participatie-bouwproces-beleving

Belevingsarchitectuur brengt mensen écht op hun plek door het onthullen van de levens en verlangens van mensen op specifieke locaties. Met als doel nieuwe perspectieven te bieden voor het ontwerpproces, waarbij niet alleen het landschap of gebouw, maar de complete beleving wordt overwogen. Samenwerking met wetenschappers en experts, variërend van sociologen tot bodemexperts, leidt tot een combinatie van harde feiten en zachte data. Het resultaat is een ontworpen omgeving waarin mensen zich thuis voelen, gehoord en betrokken zijn, zelfs in complexe en uitdagende projecten.

foto: Renee Scheepers

"Mooie toevoeging aan de ontwikkeling en realisatie van projecten. Vanuit de nieuwe omgevingswet en de toenemende complexiteit van projecten zien we jouw aanpak als innovatief en kansrijk voor de toekomst. Daarom voor jou de toekenning van een van de drie proeftuinen."

Jury Ruud van Berkel Award over Belevingsarchitectuur

Vesper vleermuizenkast

Inzender: Margreet van Uffelen/Omlab
Idee: Een composteerbaar design huisje voor vleermuizen
Categorie: Natuurinclusief-biodversiteit-biobased-3d print

Vesper is de nieuwe vleermuizenkast van Omlab. In lijn met de Wet Natuurbescherming en met oog voor mitigerende maatregelen, markeert Vesper een boost aan biodiversiteit. De kast is ge-3Dprint met een uniek kalk- en eiwitrijk materiaal, dat 98% circulair is. Een praktische benadering van natuurinclusiviteit en duurzaamheid. Licht en eenvoudig op te hangen, Vesper is een voorbode van een verantwoorde toekomst.

foto: Suzanne Valkenburg

“Goede denkwijze, creativiteit en aansluiting op de gestelde criteria en onze praktijk. Na rijp beraad heeft de jury dan ook besloten om uit alle 33 inzendingen dit uit te kiezen als een van de drie winnaars van de proeftuinen.”

Jury Ruud van Berkel Award over Vesper vleermuizenkast