Home
Wat is de Wijkwijzer van Heembouw

Wat is de wijkwijzer?

De wijkwijzer is een tool waarmee er, op basis van een door Heembouw ontwikkeld data-onderzoek, wijken en buurten gespot kunnen worden waar kansen liggen om te renoveren of te herontwikkelen. Hierbij kijken we verder dan alleen de ‘bouwopgave’ en nemen we ook de leefbaarheid mee. We zoeken buurten waar we waarde kunnen toevoegen via bouwkundige en natuurinclusieve ingrepen. Buurten waar we, met verschillende ingrepen, echt een plek van kunnen maken waar mensen graag willen zijn.

Wat kun je met de wijkwijzer?

In de Wijkwijzer wordt een buurt geanalyseerd op verschillende thema’s. De scores van een buurt worden vergeleken met de scores van de gemeente. Op bepaalde thema’s zal de buurt hoger of lager scoren ten opzichte van de gemeente. Bij een groot verschil in score, zal de Wijkwijzer dit uitlichten. Wanneer de score op een thema lager uit valt, kan er dus een kans liggen om de buurt te verbeteren. De thema’s in de Wijkwijzer zijn:

  • Woningvoorraad
  • Fysieke omgeving
  • Overlast en veiligheid
  • Sociale samenhang
  • Gezondheid
  • Bewoners

Eén thema omvat verschillende onderdelen (en dus verschillende datasets) die te maken hebben met het thema. In thema fysieke omgeving worden bijvoorbeeld de aanwezigheid van openbaar groen, bomen en verharding, het hitte-eilandeffect en geluidsoverlast geanalyseerd. De combinatie van deze lagen vormt een gemiddelde score op het thema, zodat op grote lijnen een vergelijking tussen buurten gemaakt kan worden en buurten met de meeste potentie gesignaleerd kunnen worden.

Wijkwijzer van Heembouw
Open pagina

Meer weten over de Wijkwijzer? Of heeft u al een concrete locatie waar u graag een analyse voor wilt laten maken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een afspraak!

Marjolein HofstedeHoofd Initiatief & Ontwikkeling