Home

Podcast 'Hoe de bouw de natuur kan helpen!'

Het is tijd voor een grotere bewustwording en betrokkenheid van de bouwsector bij het behoud en de bevordering van natuurlijke ecosystemen. Maar hoe? In de meest recente aflevering van de Heembouw Podcast werd een diepgaand gesprek gevoerd over het cruciale thema van natuurinclusief bouwen. De discussie werd geleid door Rinus Verhey, onze directeur Bedrijfsruimten. Rinus benadrukte een opvallende observatie: het gebrek aan passende regelgeving omtrent natuurinclusief bouwen.

Het gesprek werd verder verrijkt door de aanwezigheid van Hagar Roijackers, gedeputeerde van Noord-Brabant en een toegewijde voorstander van groene leefomgevingen. Roijackers bracht haar perspectief als beleidsmaker naar voren en onderstreepte het belang van samenwerking tussen de overheid, bedrijven en de samenleving om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ze benadrukte dat natuurinclusief bouwen niet alleen een verantwoordelijkheid is van de bouwsector, maar van de gehele samenleving.

Een andere invloedrijke stem in het gesprek was Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel, een organisatie die zich inzet voor duurzame en natuurlijke oplossingen in de bouw. Hoekstra deelde zijn inzichten en ervaringen over hoe de bouwsector actief kan bijdragen aan het behoud en de bevordering van de natuur. Hij pleitte voor een holistische benadering, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het minimaliseren van schade aan de natuur, maar waarbij de bouwsector actief natuurlijke elementen integreert in haar ontwerpen en bouwprocessen.

Het gesprek leidde tot een inspirerende uitwisseling van ideeën en inzichten over de vele mogelijkheden die natuurinclusief bouwen biedt. Wil je weten welke urgentie van actie en samenwerking genoemd zijn om samen een positieve impact op het milieu te realiseren? Luister dan naar de volledige aflevering van de Heembouw Podcast!

 

Meer luisteren over dit onderwerp? Podcast: 'Hoe geven we de waarde van natuur een plek in onze bouwprojecten?'
Meer lezen over dit onderwerp? 'Blog: Maak natuur niet langer een sluitpost in je bouwproject!'
Meer lezen over natuurinclusief ontwerpen en bouwen? Blog 'Natuurinclusief ontwerpen en bouwen - dé transitieopgave van nu'