Home

Natuur: sluitpost of uitgangspunt?

Wees eerlijk. Is natuur een sluitpost in je bouwproject of een uitgangspunt? Bij Heembouw hebben we zelf ondervonden dat natuur niet altijd voorop staat in de aanvragen die we krijgen. Dat is zonde, als je het ons vraagt. Bouwen met de natuur is volgens ons van grote waarde in bouwprojecten. De wetenschap levert er ook steeds meer bewijs voor. Léon erkent aan het begin van de uitzending aan presentatrice Sophie van Hoytema dat ook Heembouw naar antwoorden zoekt. Hoe krijgen we als Heembouw de natuur in de bouw en projectontwikkeling beter gewaardeerd en vertaald in een solide businesscase? Want we willen wel dat de beleving van natuur wordt gedeeld en gewaardeerd door onze klanten.

Waarderen we de natuur voldoende?

Natuur staat bekend om haar vermogen om stress te verminderen, een tegenhanger van het vaak stressvolle karakter van de bouwsector. Het integreren van groenvoorzieningen wordt vaak gezien als een extra kostenpost, en wanneer er bezuinigd moet worden, wordt groen vaak als eerste geschrapt. Traditionele rekenmodellen voor bouw- en projectontwikkeling houden zelden rekening met de waarde van groen. Gelukkig begint dit langzaam te veranderen, deels dankzij ontwikkelende wet- en regelgeving. Desondanks zijn deelnemers aan deze podcast het erover eens dat er nog veel vooruitgang geboekt moet worden op dit gebied.

Wat is de waarde van natuur?

In de podcast geeft Coert Zachariasse een interessant voorbeeld. Voor Heerema ontwikkelde Delta Development een nieuw, natuurinclusief kantoor. Uit onderzoek blijkt dat, in vergelijking met het ouder kantoor, de arbeidsproductiviteit en gezondheid in hun nieuwe werkomgeving van medewerkers flink is gestegen. Door dit soort onderzoeken, maak je ook in geld meetbaar wat natuur waard is. Alhoewel ook de waarde van meer arbeidsproductiviteit niet altijd direct zo is door te vertalen, ziet ook Coert: “De waarde van natuur is niet altijd goed in geld uit te drukken. Maar dat zie je vaker. Wat is de waarde van esthetica? Wat is de waarde van schone lucht? Iets wat we als mens waardevol vinden, drukken we niet altijd in geld uit.”

Het begint bij de natuur

Groen in een bouwproject kan alleen echt tot wasdom komen door zelf, na oplevering betrokken te blijven voor langere tijd, ervaart Léon.” Maar hoe doe je dat? “Als je natuurinclusiviteit een boost wilt geven, dan gaat het over schaalgrootte en dus om gebiedsontwikkelingen. Dat moet je met elkaar doen. En dat kan ook. Als voorbeeld, wanneer je zorgt voor wateropvang, heeft een waterschap daar ook voordeel bij”, vertelt Mark uit zijn ervaring. Door natuur en bouw integraal te benaderen, kunnen de waarden elkaar ook versterken. De beleving die je buiten hebt, kun je dan binnen voortzetten”, aldus Mark. Een combinatie van een bouwer en een hovenier is niet zo’n slecht idee.Je moet de natuur, letterlijk laten groeien in je projecten. “Hoe kijk je naar je stenen?”, vraagt Coert retorisch, “Doe je dat vanuit een spreadsheet en op korte termijn of vanuit betrokkenheid?”

Kijk je vanuit een spreadsheet naar je project of vanuit betrokkenheid?

Coert Zachariasse – Delta Development

Zijn we er klaar voor?

De vraag van Léon of niet iedere gemeente of opdrachtgever daar al klaar voor is, erkennen ook Coert en Mark. De goede voorbeelden beginnen zich echter al op te stapelen. Coert haalt de multinational Levi’s aan. Voor dit modemerk is het kantoor een wervingsinstrument geworden. Een groene, natuurinclusieve omgeving is nodig om nieuwe medewerkers aan te trekken. Als dat geen waardevolle les is. Mark doet bijna letterlijk nog een extra duit in het zakje: “Wij zijn als Rebel Group zelf aan het zoeken om te investeren in natuur.” Dat doe je alleen wanneer je werkelijk gelooft in de waarde van natuur.
Al met al voldoende materiaal om samen met onze klanten een beter gesprek over de waarde van natuur te voeren.

Meer weten? Luister ook de Heembouw podcast 'Hoe geven we de waarde van natuur een plek in onze bouwprojecten?' 

Blog 'Blog van Heembouw - Maak natuur niet langer een sluitpost in je bouwproject

Wij zoeken zelf naar mogelijkheden om te investeren in natuur.

Mark Bode - Rebel Group