Home

Houten Slimm-woningen

Door gebruik te maken van het Slimm-concept kunnen meer woningen worden teruggebouwd dan er worden gesloopt, zonder dat de identiteit van grondgebonden dorpssfeer wordt aangetast. De woningen worden gebouwd in hout.

Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen, zoals dit jaar is opgesteld door het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). Deze overeenkomst bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt het woonconcept locatie-specifiek ontworpen tot een ontwerp dat gereed is voor de omgevingsvergunning, op basis van de welstandseisen en het gestelde budget. Na vaststelling van het product, de planning en de kosten wordt fase twee van de overeenkomst getekend. Met deze ondertekening wordt opdracht gegeven om het project turnkey uit te voeren.

Planning

Op dit moment wordt het project locatie-specifiek ontworpen en naar verwachting kan begin 2024 gestart worden met de realisatie van de houten nieuwbouwwoningen.