Home

Ondanks COVID-19 zijn deze week de werkzaamheden gestart aan de 48 eengezinswoningen en 12 seniorenwoningen. Heembouw heeft, op basis van de RIVM richtlijnen en het advies vanuit Bouwend Nederland, een werkmethodiek en protocollen opgesteld, waar de bewoners en werklieden zich aan moeten houden. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Naast de energetische maatregelen, zoals het isoleren van de gevels en het vervangen van de beglazing, wordt ook een nieuw mechanische ventilatiesysteem aangebracht. Daarnaast worden de gevels gereinigd en de kozijnen geschilderd voor een frisse uitstraling. Bij de goten wordt het zinkwerk vervangen en de dakkapellen krijgen een technische en energetische upgrade.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2021 gereed zijn.

Heembouw start verduurzaming 60 woningen voor QuaWonen