Home

Duurzaam houtgebruik

Het gebruik van duurzaam hout is een van de meest effectieve manieren voor de bouwsector om de klimaatuitdaging aan te gaan. De productie van de meeste bouwmaterialen is energie-intensief en gaat gepaard met een hoge CO2-uitstoot. Daarentegen legt duurzaam beheerd bos juist CO2 vast. Bovendien is hout als hernieuwbare grondstof het ultieme circulaire bouwmateriaal.

Verantwoord bosbeheer

FSC-gecertificeerd bosbeheer vormt een van de oplossingen om wereldwijde ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan. Het doel is behoud van het leefgebied van planten en dieren, het respecteren van de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders én het risico verminderen dat het bos wordt gekapt voor andere doeleinden, zoals de aanleg van palmolie- of sojaplantages. Verantwoord bosbeheer draagt daarmee aanzienlijk bij op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Als partner van FSC Nederland onderstreept Heembouw het belang van het behoud van bossen wereldwijd.
Heembouw past in al haar projecten alleen gecertificeerd duurzaam hout toe (FSC of PEFC). Het toepassen van gecertificeerd hout geeft de garantie dat het uit bossen afkomstig is met een maatschappelijk verantwoord en duurzaam bosbeheer. 

Voor verdere informatie, bekijk de website van FSC en PEFC