Home

Woningen klaar voor de toekomst

In nauwe samenwerking met de klankbordgroep van het Rottekwartier is een intensief traject doorlopen om te komen tot een mooi gedragen plan. Met de verduurzaming van de woningen ervaren de bewoners straks meer comfort in huis. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het isoleren van het dak en de kruipruimte en het aanbrengen van CO2 gestuurde mechanische ventilatie. In het kader van de noodzakelijke energietransitie worden de installaties aangepast om de woningen aardgasvrij te maken. Van collectieve stadsverwarming gaan de woningen over op een individuele afleverset. Naast het verduurzamen van de woningen, zijn er onderhoudswerkzaamheden. Zoals het herstel van de gevels, vervanging van het hout van de balkons en galerijhekken en het vernieuwing van de badkamer, keuken en toilet waar dat nodig is. Dit alles zorgt ervoor dat de woningen weer klaar zijn voor de toekomst.

Licht, zicht, dicht

Heembouw Architecten maakte het ontwerp voor dit project met het thema ‘Licht, zicht, dicht’, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van het gevoel van geborgenheid. De onderdoorgangen naar de binnentuinen worden afgesloten en zijn alleen toegankelijk voor de bewoners. Daarnaast krijgen de bewoners een videofoon en wordt er betere verlichting geplaatst om de entrees meer te laten opvallen en een gevoel van welzijn te bevorderen.

Succesvolle samenwerking

Heembouw werkt samen met Havensteder vanuit een ketensamenwerking. Samen met nog 3 andere ketenpartners wil Havensteder de komende jaren 5.400 sociale huurwoningen in Rotterdam en omgeving duurzamer, comfortabeler en toekomstbestendig maken. Heembouw heeft afgelopen jaren vanuit de samenwerking met Havensteder al diverse projecten uitgevoerd, zoals de verduurzaming van 20 maisonnettewoningen aan de Pirandellostraat Rotterdam en de verduurzaming van meerdere portiekflats aan de Wiekslag e.o. in Capelle aan den IJssel.