Home

Beter comfort voor bewoners

Heembouw gaat bij de 75 woningen, bestaande uit 34 eengezinswoningen en 41 beneden-bovenwoningen, energetische ingrepen uitvoeren. Na de werkzaamheden verliezen de woningen minder warmte, zijn ze energiezuinig en zullen de bewoners een beter comfort ervaren. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het isoleren van de vloer, de gevel en het dak. Daarnaast krijgen de woningen nieuwe kozijnen, worden de installaties geüpdatet en wordt de gevel gereinigd en herstelt.

bij Heembouw is er aandacht voor leefbaarheid en de natuur

Aandacht voor leefbaarheid en de natuur

In het plan zijn verschillende voorzieningen opgenomen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de natuur. Alle woningen krijgen een nieuw lichtarmatuur naast de voordeur. Een aantal blinde kopgevels worden voorzien van gevelgroen en verspreid door de wijk komen verschillende permanente nestkasten voor vogels en vleermuizen. In samenspraak met bewoners worden de brede stoepen voorzien van groene perken en kijken we welke invullingen er verder mogelijk zijn om de wijk klimaatadaptief te maken.

Verbinding tussen oud en nieuw Leiden

Verbinding tussen oud en nieuw Leiden

De woningen liggen tussen ‘historisch Leiden’ en ‘Nieuw Leyden’ in. Beide wijken hebben een eigen architectuur: historisch Leiden wordt gekenmerkt door variatie in details en elementen binnen een gekaderd bouwblok. Nieuw Leyden wordt gekenmerkt door heel veel variatie in individuele woningen. De monotone blokken van de Molenstraat zijn hiertussen een vreemde verschijning. Samen met De Sleutels ontstond de ambitie om de Molenstraat meer in zijn omgeving te laten mengen; meer variatie en diepte binnen de kenmerkende blokkenarchitectuur. Bewoners krijgen dan ook inspraak in de kleur van zijn of haar eigen voordeur; zo wordt de eigen woning goed herkenbaar in hun woonblok.

Planning 

De verwachting is om in juni 2023 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt het project aan het eind van 2023 opgeleverd.