Home

Uw bedrijf heeft een verhaal. Het is opgericht, heeft zich doorontwikkeld, stáát ergens voor en gáát ergens voor. Wij maken met u een gebouw dat bij dit verhaal past.

De verwachtingen overtreffen

Zelf kwam ik ruim vier jaar geleden bij Heembouw en er was meteen een klik. Heembouw staat voor waar ik voor sta: op een gelijkwaardige manier samenwerken, de verwachtingen van de klant willen overtreffen en oprecht blij worden van een soepel proces.

Heembouw staat ook voor duurzaam en circulair bouwen. Dat is belangrijk als u een plek wilt creëren waar mensen graag zijn. Want een duurzaam, gezond en circulair gebouw betekent: weten dat uw gebouw energie opwekt, dat het gerealiseerd wordt met een minimale milieu-impact, dat de gebruikers centraal staan in alle keuzes die we met elkaar maken.

Gevoel krijgen bij uw bedrijf

De nieuwbouw of verbouw van uw kantoor begint met een eerste schetsontwerp van ons eigen architectenbureau: Heembouw Architecten. Om dat goed te kunnen doen, komen we bij u langs op uw huidige locatie. We willen gevoel krijgen bij uw bedrijf, zien hoe uw kantoor er nu uitziet, ervaren wat wel werkt voor u en uw medewerkers en wat niet. We bespreken uitgebreid uw wensen. Wat is de reden voor de nieuwbouw of verbouwing, wat wilt u absoluut wel en wat absoluut niet?

Nieuw kantoor bouwen? Vergeet niet waar het écht om gaat

Een prachtig en maakbaar ontwerp

Met een aantal collega’s met verschillende disciplines gaan we met u om de tafel. We zijn een van de weinige bouwers in Nederland met een eigen architectenbureau. Naast architecten en interieurarchitecten bestaat ons team uit modelleurs, plancoördinatoren (onder andere kostendeskundig), projectleiders en uitvoerders.

Doordat dit team een breed scala aan expertises in zich heeft, zorgen wij niet alleen voor een prachtig en maakbaar ontwerp, u heeft ook helderheid over de totale investering én de planning. Daarnaast kijken wij, ook vanuit onze eigen ambitie en filosofie, hoe we uw nieuwe huisvesting zo duurzaam, circulair en gezond mogelijk kunnen maken. Mooie voorbeelden hiervan zijn VSVK, NVM (nieuwbouw) en Metropolitan (renovatie).

We doen het samen

Het is cruciaal dat we dit proces samen insteken, want uw input is onmisbaar. We sparren met u over ideeën, houden workshops en bezoeken samen referentieprojecten, zodat u goed onderbouwde keuzes kunt maken. Het is een interactief proces waarbij we heel goed luisteren naar wat u wilt en vanuit onze expertise oplossingen aandragen om dat te realiseren.

Een voorbeeld: in een ontwerpproces dat wij onlangs afrondden was de opdrachtgever er oorspronkelijk van overtuigd een gesloten kantoorindeling te willen, met ieder zijn eigen werkplek. Dat was in het huidige kantoor ook zo en een open werkvloer wilde het bedrijf absoluut niet. Wat onze opdrachtgever echter niet wist: er zijn ook veel tussenvormen. We maakten daarom meerdere scenario’s en bezochten samen referentieprojecten om gevoel te krijgen bij de verschillende werkplekconcepten. De klant was blij verrast, zo hadden zij het zelf nog niet bekeken. Na een referentiebezoek aan ons hoofdkantoor in Roelofarendsveen viel de keuze inderdaad op een hybride werkplekconcept, waarin medewerkers in een afgesloten ruimte kunnen zitten als zij dat willen, maar ook in een open ruimte of samenwerkingsruimte met collega’s.

Kostenindicatie

Maar ik loop al een beetje op de zaken vooruit, want we beginnen uiteraard met een haalbaarheidsstudie, waarbij we o.a. kijken naar verschillende locaties en wat de mogelijkheden hierop zijn. We zullen het hebben over uw wensen en eisen en maken een investeringsanalyse met voorlopige planning. U zit in deze fase nog nergens aan vast. Pas als u het gevoel heeft: ‘Ja, dit voelt goed, hier willen we mee door’, tekenen we een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst spreken we af dat wij samen met u het ontwerp verder uitwerken en engineeren. Samen verfijnen we het ontwerp, de investering en de planning steeds meer, waarmee het steeds concreter wordt. Uiteindelijk kunnen we met dat concrete ontwerp een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente.

Soepel en gestructureerd proces

Belangrijk hierbij: na iedere ontwerpfase leveren wij een fasedocument aan u op. Op die manier hebben we met elkaar helder hoe ver we zijn en welke wijzigingen in welke fase plaatsvonden. Het is een gestructureerd en soepel proces met ruimte voor voortschrijdend inzicht, waarbij we samen ervaren hoe leuk het is om een gebouw te ontwerpen.

Nieuw kantoor bouwen? Vergeet niet waar het écht om gaat

Aannnemingsovereenkomst

Wanneer de intentieovereenkomst voldaan is, hopen we met u de aannemingsovereenkomst te kunnen tekenen. Daarmee besluiten we samen te blijven werken aan de daadwerkelijke bouw van uw kantoor. U begrijpt: dat willen wij graag. Niet alleen omdat we houden van bouwen, maar vooral ook omdat we daarmee verantwoordelijk blijven voor het ontwerp dat we samen maakten en de uitvoering ervan.

Hechte samenwerking

Vanaf dit moment in het proces nemen onze collega’s van het realisatieteam het werk grotendeels van ons over. Ik schrijf grotendeels, want ik en mijn collega’s van planontwikkeling blijven betrokken. We kennen u inmiddels goed, door onze hechte samenwerking weten we goed wat we aan elkaar hebben en kunnen we alles naar elkaar uitspreken. Dat gevoel dragen we stap voor stap over aan onze collega’s van het uitvoeringsteam, die u eerder in het proces ook al beter heeft leren kennen. Is uw nieuwe kantoor af, dan vieren we dat uiteraard met z’n allen!

Wilt u meer weten over hoe het proces van realisatie verloopt? In onderstaande video leg ik het uit.

video de eerste stap naar een duurzaam en gezond kantoor