Home

[samenvatting uit artikel jaarverslag Heembouw over 2014]

Op zich is het vreemd dat we nog steeds in energieneutrale woningen denken, in plaats van energiepositief. Een groot deel van de bestaande woningvoorraad van in totaal 7,5 miljoen woningen in Nederland, is ouder dan 50 jaar. Die kunnen nooit eenvoudig energieneutraal gemaakt worden. De meeste woningcorporaties hebben verduurzaming van hun woningen naar energielabel B als stip op de horizon in 2020, maar dat is niet hetzelfde als energieneutraal. Verder zijn veel woningen particulier bezit, en lang niet alle particulieren zijn bereid te investeren in duurzaamheid. Daarom is ons voorstel voor een energiepositieve wijk, uitgaande van smartgrids tussen bestaande woningen en de nieuwe woningvoorraad zo belangrijk!

Woningen die energie leveren

Reken maar mee: Een gemiddeld huishouden verbruikt € 1.800,- per jaar aan elektriciteit en gas. Bij 7,5 miljoen huishoudens wordt er landelijk gezien jaarlijks voor € 13.5 miljard aan energie verbruikt. Van het totale energieverbruik bestaat maar 28% uit elektriciteit. De rest bestaat uit fossiele brandstoffen. Bij een energiepositieve woning kan de woning ook energie leveren aan bijvoorbeeld de straatverlichting en laadpalen voor elektrische auto's. Daarnaast is een energievoorraadkast in de toekomst helemaal niet ondenkbaar. Huishoudelijke apparaten worden in de toekomst sowieso slimmer aangestuurd; domotica zorgt ervoor dat de wasmachine gaat draaien wanneer de energiekosten het laagst zijn.


Wanneer we ons concept bij gemeenten toelichten, is men verbaasd dat dit mogelijk is; er is dus nog veel zendingswerk te verrichten. Grondeigenaren worstelen met de vraag hoe maximale grondwaarde in relatie tot ambities op het gebied van duurzaamheid zo goed mogelijk kan worden ingevuld. Daar moet je bijvoorbeeld ook in meenemen dat er straks geen infrastructuur voor gas hoeft worden aangelegd.


Vanuit maatschappelijk oogpunt is het voor gemeenten belangrijk zich goed te manifesteren op dit gebied. Discussies over de gaswinning zoals die nu in Groningen, zorgen voor een snellere acceptatie van dit soort concepten. Ook consumenten gaan steeds bewuster om met energie. Daar draagt een slimme thermostaat als "Toon" van Eneco ook aan bij. Bij de hypotheekverstrekking verandert er ook iets; voor de "nul-op-de-meter" woningen is het extra hypotheekbedrag omhoog gegaan van € 13.500,- naar € 25.000,-, tegen een lagere rente. En dan gaat het alleen nog maar over energie-neutraal.


Positieve ontwikkelingen dus. Er is eigenlijk niets meer dat een massale overstap naar energiepositieve woningbouw tegenhoudt. Hierbij dagen we iedere gemeente uit om met ons de eerste energiepositieve wijk te realiseren. Wij gaan er graag samen mee aan de slag!


Met dank aan Karel van Berk, Gideon Goudsmit en Leonie Schaart. Het volledige interview met hen en ondergetekende is te lezen in het Heembouw jaarverslag over 2014, dat eind april op de Heembouw website gepubliceerd wordt.

Open pagina

Van e-commerce naar e-fulfilment. Wat betekent dit voor uw huisvesting?