Home

Logistieke service: dé succesfactor voor e-commerce

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren hoe logistieke service dé succesfactor voor e-commerce is. Mede onder invloed van onze van oudsher strategische ligging in West-Europa is Nederland goed gepositioneerd voor Europese e-DC´s. Vooral midden en zuid Nederland doen het daarbij goed vanwege de goede ligging en bereikbaarheid tegen lage kosten. Een goede locatie in combinatie met de juiste voorraad en het overzicht hierin zorgt ervoor dat producten snel geleverd kunnen worden. Een snelle distributie door Nederland is belangrijk. Verschillende partijen in Nederland zijn hierin actief, waaronder PostNL. Hun pakketdienst groeit hard, de opbrengsten groeiden in 2014 met 12 procent.

Logistieke service succesfactor e-commerce

Een goede strategische locatie is dus erg belangrijk! Iets waar wij onze klanten graag in adviseren. Via onze eigen gronddatabank kunnen wij klanten snel inzicht geven in het aanbod van geschikte locaties. Een trend hierin is dat de meest geschikte locaties steeds meer afhankelijk zijn van de beschikbare arbeid in de regio. Mogelijk wordt dit in de toekomst zelfs doorslaggevend. Heembouw heeft een mobiliteitsscan ontwikkeld om onze klanten nog beter te kunnen adviseren op gebied van de meest geschikte locatie voor hun DC. Binnenkort op dit blog meer over deze nieuwe tool.

Huisvestingsaspecten E-dc's

Omdat wij kansen zien in de e-fulfilment distributiecentra hebben wij ons ook verdiept in de specifieke eisen voor zogenaamde e-DC's. Hierbij gaat het met name om de keuzes die gemaakt worden op het gebied van de orderpicksystemen en daarmee automatisch ook de gebouwindelingen die zo flexibel mogelijk moeten zijn. Heembouw heeft daarvoor een groot aantal e-DC's bezocht en de verschillende inrichtingsaspecten onderzocht, om optimaal te kunnen inspelen op de specifieke huisvestingswensen in deze branche.

Duidelijk zichtbaar binnen een e-DC is dat het proces en de productgroepen de inrichting bepalen. Hoe het proces en over het algemeen uitziet hebben wij gevisualiseerd in een processchema.

Huisvestingsaspecten efulfilment DC's

Kenmerkend voor de inrichting van een e-DC:

  • Pak- voorraad in legbordstellingen; bulk daarboven
  • Compacte gebouwen tot 4 verdiepingen hoog
  • Mezzanines
  • Brandcompartimentering
  • Hoge vloerbelasting

Proces bepaald de inrichting: PostNL als voorbeeld

De afgelopen jaren heeft Heembouw voor PostNL diverse sorteercentra voor pakketten gerealiseerd. De markt voor e-commerce groeit al jaren, waardoor het aantal webwinkels blijft toenemen. PostNL verwerkt in de sorteercentra tegenwoordig zo'n 1 miljoen pakketten per dag. De sorteercentra zijn een mooi voorbeeld van logistieke gebouwen, gebouwd met het proces als uitgangspunt. De pakketbezorgers lopen het vuur uit de sloffen. Maar hoe komen al die pakketten in hun busjes terecht? Onderstaand filmpje geeft een mooi kijkje in het proces binnen de sorteercentra.

Een kijkje in het sorteercentrum van PostNL pakketten

Van e-commerce naar e-fulfilment

In opdracht van Heembouw heeft Buck Consultants International (BCI) onderzoek gedaan naar de veranderende e-commerce markt. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met NDL/HIDC en Amsterdam Airport Area. Het onderzoek blijft actueel. Ook in 2014 werd er door e-commerce bedrijven over de hele wereld massaal geïnvesteerd in nieuwbouw dc's.

De opkomst van e-commerce is onstuitbaar en is de kindertijd voorbij. De markt heeft in Nederland in vijf jaar tijd een groei doorgemaakt van gemiddeld 20% per jaar. E-fulfilment (logistiek en back office) is de kritische succesfactor van e-commerce bedrijven. Hierbij gaat het erom dat de klant krijgt wat hij bestelt, op tijd, op de juiste plek, dat er een mogelijkheid is tot retournering, ruilen en communicatie. Dat stelt specifieke eisen aan de supply chain en huisvesting. E-fulfilmentcenters zijn volop in ontwikkeling, hierbij kan Nederland als vestigingsplaats voor Europese centers een rol spelen.

Kansen Nederland als e-fulfilment hub voor Europa

In het onderzoek van Buck Consultants International is gekeken naar de kansen van Nederland als vestigingsland voor e-fulfilment dc's. Daarnaast is onderzocht hoe de kansen voor Nederland op het gebied van vestiging van e-fulfilment dc's zich in de breedste zin van het woord verhoudt tot de rest van Europa. Daarbij is een antwoord gegeven hoe deze ingevuld kunnen worden en de gevolgen die de verschuiving naar e-fulfilment heeft voor de eisen die vooral aan de huisvesting worden gesteld.

Open pagina

Henk van der Horst: leren van fouten belangrijk bij Lean Bouwen