Home

Ruud van Berkel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Niets vermoedend komend uit een vergadering met het bestuur van Heembouw, werden hem door burgemeester Van der Velde de daarbij behorende versierselen opgespeld in aanwezigheid van naaste familie en (oud) medewerkers van “zijn” Heembouw. Deze bijzondere gebeurtenis is een mooie symbolische aftrap van het komend jaar, waarin Heembouw haar 80-jarig bestaan viert.

Ruud van Berkel nam begin jaren ’70 het bouwbedrijf over dat zijn vader, Cor van Berkel, in 1939 was gestart en gaf het bedrijf de naam Heembouw. In de periode 1973-1998 was Ruud van Berkel als directeur van Heembouw actief, en groeide de dorpsaannemer van weleer uit tot succesvolle bouwonderneming. Ook na zijn terugtreding als directeur, bleef Ruud van Berkel als commissaris en eigenaar van Heembouw nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Als een van de grootste werkgevers in de gemeente Kaag en Braassem heeft Heembouw gedurende haar hele bestaan lokale activiteiten financieel ondersteund. Lokale sportclubs, de muziekvereniging, de stichting vakantiespelen, WIJ presenteert, maar ook het landelijk actieve Prinses Christina concours konden en kunnen op steun van Heembouw rekenen.

Hoewel niet meer woonachtig in de gemeente, is Ruud van Berkel in Kaag en Braassem nog steeds een graag gezien persoon. Zowel bij Heembouw, waarbij hij zich nog steeds zeer betrokken voelt, ook na zijn terugtreden als commissaris in 2017, als bij zijn fietsvrienden en de rest van de gemeenschap.

Koninklijke onderscheiding Ruud van Berkel