Home

Mooie teamprestaties, ondanks de onrust en onzekerheden die 2022 kenmerkten. Met de oorlog in Oekraïne als meest ingrijpende gebeurtenis. Bovendien een jaar waarin prijzen van bouwmaterialen en energiekosten zéér sterk stegen, met daarnaast een hoge inflatie en sterke rentestijgingen.

Trots op teamprestaties en hoog klantcijfer

Juist door deze trends en ontwikkelingen is algemeen directeur Léon Heddes trots op de bereikte resultaten. “Ik ben enorm trots op dat we afgelopen jaar er toch in geslaagd zijn al onze projecten op tijd en met de gebruikelijke hoge kwaliteit af te ronden. Ondanks schaarste aan materialen, stijgende bouwkosten en personeelstekorten, waarmee ook wij te maken hadden. Dat heeft veel gevraagd van onze mensen en onze partners en leveranciers: creativiteit, afweging van alternatieven en opnieuw doorrekenen van de mogelijkheden. Maar in goed overleg met onze klanten zijn we erin geslaagd elke keer weer tot een passende oplossing te komen. Dat onze klanten ons, ondanks alle uitdagingen, met gemiddeld een 8,8 waarderen, verdient een groot compliment voor onze collega’s en partners.”

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Trots is Heddes ook op de inzet van Heembouw op het verlagen van de milieu-impact. “De natuur in Nederland staat onder grote druk. Wij zetten stevig in op de reductie van de milieubelasting van onze bouwactiviteiten en projecten. Onder andere door natuurinclusief te ontwerpen en bouwen. Dit raakt het meest aan onze visie “Plekken creëren waar mensen willen zijn”. In alle projecten die wij zelf ontwerpen en bouwen, werken we samen met ecologen en landschapsarchitecten en integreren we het ecologisch advies in onze projecten. Dit heeft onder andere concreet betrekking op het versterken van de lokale biodiversiteit, klimaatadaptief ontwerpen en verhogen van de belevingswaarde (biophilic design). Een mooi voorbeeld hoe we in het ontwerp ruimte hebben gecreëerd voor biodiversiteit is project Virgo Aalsmeer, met onder andere een daktuin van 2.000 m2, 350 geïntegreerde nestkasten en een dakconstructie met houten spanten.”

Innoveren voor meer klantwaarde

Naast natuurinclusief ontwerpen en bouwen, is parametrisch ontwerpen een belangrijke innovatie voor Heembouw. Een vernieuwende manier van ontwerpen, waarbij op basis van data en scripts digitaal ontwerpoplossingen worden gegenereerd. Léon Heddes: “Met parametrisch ontwerpen kunnen we onze klanten nog meer toegevoegde waarde bieden. Ontwerp- en engineeringstrajecten worden verkort, en we kunnen onze klanten veel sneller en transparanter van uitgebreid en accuraat advies voorzien. We zetten parametrisch ontwerpen nu al in op onderdelen van onze ontwerpen, bijvoorbeeld voor een optimale invulling van een kavel. We werken toe naar inzet van parametrisch ontwerpen op al onze projecten in 2025.”

Vertrouwen in de toekomst

De onrust en onzekerheid die 2022 kenmerkten, spelen nog steeds. Léon Heddes: “Het perspectief voor de komende jaren is duidelijk veranderd. De Nederlandse economie lijkt het over het algemeen nog redelijk te doen, maar in de bouwsector zien we een minder positief beeld. De markt is zichtbaar gekanteld. Projecten in verschillende marktsegmenten worden vertraagd of zelfs “on hold” gezet. We moeten dus scherper aan de wind zeilen. En aan de andere kant juist klaar staan om kansen te benutten. Hoewel onze orderportefeuille goed gevuld is, zal dit wel effect hebben op zowel onze omzet als ons resultaat. We hebben als succesvol familiebedrijf, met ruim 80 jaar historie, een stevige solide financiële basis. En als ontwerpende bouwer, met eigen architecten, is het onze kracht om juist in een dynamische omgeving, steeds te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om voor onze klanten plekken te creëren waar mensen willen zijn. Daarom blijven we investeren in de thema’s die wij belangrijk vinden: mensen, duurzaamheid en technologie. En kijken we met veel vertrouwen vooruit.”

Download het volledige jaarverslag: